Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Luveris - Luveris kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: G03GA07
Toimeaine: lutropin alfa
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/00/155/001 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: ampull (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 1 viaal + 1 ampull

EU/1/00/155/002 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: ampull (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 3 viaali + 3 ampulli

EU/1/00/155/003 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: ampull (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 10 viaali + 10 ampulli

EU/1/00/155/004 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: viaal (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 1 viaal + 1 viaal

EU/1/00/155/005 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: viaal (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 3 viaali + 3 viaali

EU/1/00/155/006 Luveris 75 RÜ Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Subkutaanseks manustamiseks pulber: viaal (klaas); lahusti: viaal (klaas) pulber: 75 RÜ; lahusti: 1 ml (75 RÜ/ml) 10 viaali + 10 viaali

EU/1/00/155/007 Luveris 450 RÜ Süstelahus pen-süstlis Subkutaanne kolbampull (klaas) pen-süstlis 0,72 ml 1 pen-süstel + 12 nõela