Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvea

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: irbesartan
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee;  Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/97/049/001; Karvea; 75 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/002; Karvea; 75 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/003; Karvea; 75 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/004; Karvea; 150 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/005; Karvea; 150 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/006; Karvea; 150 mg; Tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/007; Karvea 300 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/008 Karvea 300 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/009 Karvea 300 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/010 Karvea 75 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/011 Karvea 150 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/012 Karvea 300 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/013 Karvea 75 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/014 Karvea 150 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/015 Karvea 300 mg Tablett Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/016 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega; kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/017 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega; kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/018 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega; kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/019 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega; kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/020 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/021 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/022 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/023 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/024 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/025 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/026 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 14

EU/1/97/049/027 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 28

EU/1/97/049/028 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56

EU/1/97/049/029 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 56 x 1

EU/1/97/049/030 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 98

EU/1/97/049/031 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 84

EU/1/97/049/032 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 84

EU/1/97/049/033 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 84

EU/1/97/049/034 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 30

EU/1/97/049/035 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 30

EU/1/97/049/036 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 30

EU/1/97/049/037 Karvea 75 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 90

EU/1/97/049/038 Karvea 150 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 90

EU/1/97/049/039 Karvea 300 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett; Peroraalne Blistrid; (PVC/PVDC/alumiinium); 90