Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ictastan - õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)

ATC Kood: J05AR03
Toimeaine: tenofoviirdisoproksiil +emtritsitabiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

ICTASTAN
õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)