Copegus - õhukese polümeerikattega tablett (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J05AP01
Toimeaine: ribaviriin
Tootja: Roche Eesti OÜ

Artikli sisukord