Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

ATryn

ATC Kood: B01AB02
Toimeaine: antithrombin alfa
Tootja: GTC Biotherapeutics UK Limited

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/06/355/001 ATryn 1750 RÜ Pulber infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosne Viaal (klaasist) 1 viaal

EU/1/06/355/002 ATryn 1750 RÜ Pulber infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosne Viaal (klaasist) 10 viaali

EU/1/06/355/003 ATryn 1750 RÜ Pulber infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosne Viaal (klaasist) 25 viaali