Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azilect

ATC Kood: N04BD02
Toimeaine: rasagiline
Tootja: Teva Pharma GmbH

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Nimetus; Toimeaine kogus; Ravimvorm; Manustamisviis; Pakend; Pakendi suurus

EU/1/04/304/001 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid (alumiinium)

EU/1/04/304/002 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid (alumiinium)

EU/1/04/304/003 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid (alumiinium)

EU/1/04/304/004 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid(alumiinium)

EU/1/04/304/005 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid (alumiinium)

EU/1/04/304/006 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Blisterid (alumiinium)

EU/1/04/304/007 AZILECT 1 mg Tablett Peroraalne Pudelid (HDPE) 30

TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Müügiloa hoidja peab informeerima Euroopa Komisjoni käesoleva otsusega loa saanud ravimite

turustusplaanidest.

PSURid

Järgmine PSUR tuleb esitada 3 aastase sagedusega (peab hõlmama perioodi 03. jaanuar 2010 kuni 2.

jaanuar 2013).