Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ariclaim

ATC Kood: N06AX21
Toimeaine: duloxetine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Nimi

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi suurus

EU/1/04/283/008

Ariclaim

30 mg

Gastroresistentsed kõvakapslid

Peroraalne

Blistrid (PVC/ PE/PCTFE Alu)

7 kapslit

EU/1/04/283/009

Ariclaim

30 mg

Gastroresistentsed kõvakapslid

Peroraalne

Blistrid (PVC/ PE/PCTFE Alu)

28 kapslit

EU/1/04/283/010

Ariclaim

30 mg

Gastroresistentsed kõvakapslid

Peroraalne

Blistrid (PVC/ PE/PCTFE Alu)

98 kapslit

EU/1/04/283/011

Ariclaim

60 mg

Gastroresistentsed kõvakapslid

Peroraalne

Blistrid (PVC/ PE/PCTFE Alu)

28 kapslit

EU/1/04/283/012

Ariclaim

60 mg

Gastroresistentsed kõvakapslid

Peroraalne

Blistrid (PVC/ PE/PCTFE Alu)

98 kapslit