Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ariclaim

ATC Kood: N06AX21
Toimeaine: duloxetine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Ariclaim

Mis on Ariclaim?

Ariclaim on ravim, mis sisaldab toimeainena duloksetiini. Seda turustatakse gastroresistentsete kapslitena (30 mg valge-sinised, 60 mg rohe-sinised).
Gastroresistentne tähendab, et kapslid lagunevad mitte maos, vaid alles sooles. See takistab toimeaine hävimist maohappe toimel.

Milleks Ariclaimi kasutatakse?

Ariclami kasutatakse diabeetilisest perifeersest neuropaatiast (jäsemete närvikahjustus, mida võib esineda diabeediga patsientidel) tingitud valu raviks. Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Ariclaimi kasutatakse?

Ariclaimi soovituslik annus 60 mg üks kord ööpäevas, kuid mõni patsient võib vajada suuremat annust - 120 mg ööpäevas. Ravivastust tuleb hinnata kaks kuud pärast ravi algust. Kui ravi on efektiivne, tuleb ravivastust hinnata vähemalt iga kolme kuu järel. Ariclaimi võib manustada koos toiduga või ilma. Ravi lõpetamisel tuleb annust vähendada järk-järgult.

Kuidas Ariclaim toimib?

Ariclaimi toimeaine duloksetiin on serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitor. See pärsib neurotransmitterite 5-hüdroksütrüptamiini (serotoniin) ja noradrenaliini tagasihaaret peaaju ning seljaaju närvirakkudesse. Neurotransmitterid on keemilised ained, mis vahendavad närvirakkude vahelisi signaale. Nende tagasihaarde pärssimisega suurendab duloksetiin neurotransmitterite arvu närvirakkude vahel, suurendades seega närvirakkude signaalivahetust. Et mainitud neurotransmitterid osalevad ka valutunde vähendamises, võib nende närvirakkudesse tagasihaarde pärssimine parandada neuropaatilise valu sümptomeid.

Kuidas Ariclaimi uuriti?

Ariclaimi uuriti kahes 12-nädalases uuringus 809-l diabeediga täiskasvanul, kellel oli olnud valu iga päev vähemalt kuue kuu jooksul. Ariclaimi eri annuseid võrreldi platseeboga. Efektiivsuse põhinäitaja oli nädalane muutus valu tugevuses, mida patsiendid hindasid iga päev 11 punkti skaalal ja märkisid päevikusse.
 

Milles seisneb uuringute põhjal Ariclaimi kasulikkus?

Ariclaim annuses 60 mg üks või kaks korda päevas vähendas valu efektiivsemini kui platseebo. Mõlemas uuringus vähenes valu alates esimesest ravinädalast kuni 12 nädalaks ning Ariclaimi kasutanud patsientide valuskaala punktid olid 1,17-1,45 punkti võrra väiksemad kui platseebot kasutanud patsientidel.

Mis riskid kaasnevad Ariclaimiga?

Airclaimi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on peavalu, unisus, peapööritus, iiveldus ja suukuivus. Enamik neist kõrvalnähtudest olid kerged või mõõdukad, tekkisid ravi alguses ja ravi jätkudes leevendusid. Ariclaimi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Ariclaimi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla duloksetiini või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ariclaimi ei tohi kasutada teatud maksahaiguse või raske neeruhaigusega patsiendid. Ariclaimi ei tohi kasutada koos monoaminooksüdaasi inhibiitorite (teist liiki antidepressandid), fluvoksamiini (samuti antidepressant) ega tsiprofloksatsiini või enoksatsiiniga (antibiootikumide liigid). Ravimata hüpertensiooniga (kõrge vererõhk) patsientidel ei tohi ravi alustada hüpertensiivse kriisi (vererõhu ootamatu ohtlik tõus) tekkimise ohu tõttu.

Miks Ariclaim heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Ariclaimi kasulikkus diabeetilise perifeerse neuropaatilise valu ravis täiskasvanutel on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Ariclaimile müügiloa. Algselt anti müügiluba ka Ariclaimile annustes 20 mg ja 40 mg naiste mõõduka kuni raske rõhkinkontinentsi raviks, kuid ettevõte võttis need annused tagasi kui müügiluba uuendati 2009. aasta augustis. Rõhkinkontinents on tahtmatu kusepidamatus füüsilise pingutuse, köhimise, naermise, aevastamise, tõstmise või sportimise ajal;
Muu teave Ariclaimi kohta
Euroopa Komisjon andis Ariclaimile müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 11. augustil 2004. Müügiloa hoidja on Eli Lilly Nederland B.V. Müügiluba pikendati 11 augustil 2009.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2009.