Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arava

ATC Kood: L04AA13
Toimeaine: leflunomide
Tootja: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi  suurus

EU/1/99/118/001 Arava 10 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/99/118/002 Arava 10 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne blister (alu/alu) 100 tabletti

EU/1/99/118/003 Arava 10 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne pudel (HDPE) 30 tabletti

EU/1/99/118/004 Arava 10 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne pudel (HDPE) 100 tabletti

EU/1/99/118/005 Arava 20 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/99/118/006 Arava 20 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne blister (alu/alu) 100 tabletti

EU/1/99/118/007 Arava 20 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne pudel (HDPE) 30 tabletti

EU/1/99/118/008 Arava 20 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne pudel (HDPE) 100 tabletti

EU/1/99/118/009 Arava 100 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne blister (alu/alu) 3 tabletti

EU/1/99/118/010 Arava 20 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Suukaudne pudel (HDPE) 50 tabletti