Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alimta

ATC Kood: L01BA04
Toimeaine: pemetrexed
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi suurus

EU/1/04/290/001

Alimta

500 mg

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Intravenoosne

Viaal (klaas)

1 viaal

EU/1/04/290/002

Alimta

100 mg

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Intravenoosne

Viaal (klaas)

1 viaal