Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aldurazyme

ATC Kood: A16AB05
Toimeaine: laronidase
Tootja: Genzyme Europe B.V.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/03/253/001 Aldurazyme 100 Ü/ml kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosseks kasutamiseks Viaal (klaasist) 5 ml (100 Ü/ml ) 1 viaal

EU/1/03/253/002 Aldurazyme 100 Ü/ml kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosseks kasutamiseks Viaal (klaasist) 5 ml (100 Ü/ml) 10 viaali

EU/1/03/253/003 Aldurazyme 100 Ü/ml Kontsentraat Infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosseks kasutamiseks Viaal (klaasist) 5 ml (100 Ü/ml) 25 viaali