Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aclasta

ATC Kood: M05BA08
Toimeaine: zoledronic acid
Tootja: Novartis Europharm Limited

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/05/308/001 Aclasta 5 mg/100 ml Infusioonilahus Intravenoosne pudel (plastik) 100 ml 1 pudel

EU/1/05/308/002 Aclasta 5 mg/100 ml Infusioonilahus Intravenoosne pudel (plastik) 100 ml 5 x 1 pudel (üksikpakend)