Androfin - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G04CB01
Toimeaine: finasteriid
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord