Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Androgel - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI

NIMETUS

ANDROGEL, 25 mg geel kotikeses


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 2,5 g kotike sisaldab 25 mg testosterooni.
INN. Testosteronum

Abiained vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Geel kotikeses.
Läbipaistev või kergelt opalestseeruv värvitu geel kotikeses.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Testosteroonasendusravi meeste hüpogonadismi puhul, kui testosterooni puudus on kinnitatud
kliiniliste tunnuste ja biokeemiliste testidega (vt lõik 4.4).

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Kutaanne.

Täiskasvanud ja eakad mehed
Soovituslik annus on 5 g geeli (50 mg testosterooni), mida aplitseeritakse üks kord ööpäevas, umbes
samal kellaajal, eelistatult hommikul. Arst peab ööpäevast annust kohandama, olenevalt iga
konkreetse patsiendi kliinilisest või laboratoorsest ravivastusest, ületamata annust 10 g geeli ööpäevas.
Annuse kohandamine peab toimuma astmeliselt 2,5 g geeli kaupa.
Manustamist peab teostama patsient ise puhtale, kuivale, tervele nahale mõlemal õlal või mõlemal
käsivarrel või kõhul.
Pärast kotikese avamist tuleb sellest kogu sisu välja pigistada ning aplitseerida koheselt nahale. Geel
tuleb lihtsalt õhukese kihina õrnalt nahale laiali määrida. Seda pole vaja naha sisse hõõruda. Enne
riietumist lasta vähemalt 3...5 minutit kuivada. Pärast manustamist tuleb pesta käed seebi ja veega.

Määrida ei tohi genitaalide piirkonda, kuna kõrge alkoholisisaldus võib põhjustada lokaalset ärritust.

ANDROGEL-raviga saabub testosterooni tasakaalukontsentratsioon vereplasmas ligikaudu ravi 2.
päeval. Testosterooni annuse kohandamiseks tuleb alates 3-ndast ravipäevast mõõta hommikul enne
aplikatsiooni testosterooni kontsentratsiooni seerumis (soovitatavalt üks nädal). Kui testosterooni
kontsentratsioon plasmas on tõusnud üle soovitud taseme, võib annust vähendada. Kui
kontsentratsioon on madal, võib annust suurendada, kuid mitte ületada 10 g geeli ööpäevas.

Lapsed
ANDROGEL ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ning teda ei ole kliiniliselt uuritud alla
18-aastastel meestel.


1/7
4.3 Vastunäidustused

ANDROGEL on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
-
diagnoositud või kahtlustatav eesnäärmevähk või rinnanäärmevähk;
-
ülitundlikkus testosterooni või geeli ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

ANDROGEL"i tohib kasutada ainult sellisel juhul, kui enne ravi on tõestatud hüpogonadism (hüper-
või hüpogonadotroopne) ja kui sümptomite muud etioloogilised tegurid on välistatud. Testosterooni
puudusele peavad selgelt viitama kliinilised sümptomid (sekundaarsete sugutunnuste taandareng,
kehaehituse muutus, asteenia, libiido langus, erektsioonihäire jms) ning seda peavad kinnitama vere 2
eraldi testosteroonisisalduse mõõtmist. Käesoleval ajal puudub veel täielik selgus vanusele vastavate
testosterooni referentsväärtuste osas. Siiski tuleb arvestada, et testosteroonitase seerumis langeb
füsioloogiliselt seoses vanuse tõusuga.

Laboratoorsete väärtuste erinevusest tingituna peab kõik testosteroonitaseme mõõtmised teostama
samas laboris.

ANDROGEL ei ole meeste steriilsuse ega impotentsuse raviks.

Enne testosteroonravi alustamist tuleb kõigile patsientidele teostada üksikasjalik läbivaatus,
välistamaks eelneva eesnäärmevähi olemasolu. Testosteroonravi saavatel patsientidel tuleb hoolikalt ja
regulaarselt jälgida eesnääret ja rinnanäärmeid, lähtudes soovitatavatest meetoditest (päraku uuring
sõrmede abil ja seerumi PSA taseme mõõtmine). Seda tuleb teostada vähemalt üks kord aastas, kuid
eakatel ja riskipatsientidel (kliiniliste või perekondlike riskiteguritega) kaks korda aastas.

Androgeenid võivad kiirendada subkliinilise eesnäärmevähi progresseerumist ja healoomulist
eesnäärme hüperplaasiat.

Hüperkaltseemiast (ja sellega seotud hüperkaltsuuriast) ohustatud vähihaigetel tuleb ANDROGEL"i
kasutada ettevaatusega, kuna esineb luumetastaaside oht. Sellistel patsientidel on soovitatav kaltsiumi
kontsentratsiooni seerumis regulaarselt jälgida.

Raske südame-, maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel võib ANDROGEL-ravi põhjustada
raskeid komplikatsioone, millega kaasnevad tursed kas koos südamepaispuudulikkusega või ilma.
Sellisel juhul tuleb ravi koheselt lõpetada ning lisaks võib esineda diureetilise ravi vajadus.
Südame isheemiatõbe põdevatel patsientidel peab ANDROGEL"i kasutama ettevaatlikult.

Testosteroon võib põhjustada vererõhu tõusu, mistõttu ANDROGEL"i tuleb hüpertensiooniga
patsientidel kasutada ettevaatusega.

Pikaajalist androgeenravi saavatel patsientidel tuleb peale testosterooni kontsentratsioonide
laboratoorset testimist perioodiliselt kontrollida ka järgmisi laboratoorseid parameetreid: hemoglobiin,
hematokrit (polütsüteemia avastamiseks), maksafunktsiooni testid ja lipiidide vahekorra näitajad.

Epilepsia ja migreeniga patsientidel tuleb ANDROGEL"i kasutada ettevaatusega, kuna need haigused
võivad halveneda.

Kirjanduses on avaldatud teateid, et testosterooni estritega ravitud hüpogonadismiga patsientidel ­ eriti
kaasnevate riskifaktorite, nt rasvumise ja krooniliste hingamisteede haiguste olemasolul ­ esineb
suurenenud uneapnoe risk.

Androgeenidega ravitud patsientidel, kel saabub pärast asendusravi normaalne testosterooni
kontsentratsioon plasmas, võib paraneda insuliinitundlikkus.


2/7
Teatud kliinilised sümptomid ­ nt ärrituvus, närvilisus, kehakaalutõus, pikaajaline või sage erektsioon
­ võivad osutada liigsele androgeeni kontsentratsioonile ning annuse reguleerimise vajadusele.

Kui patsiendil tekib äge lokaalne reaktsioon manustamiskohal, tuleb kaaluda ravi lõpetamise vajadust.

Sportlaste tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et see ravim sisaldab toimeainet (testosterooni), mis võib
anda dopinguproovis positiivse reaktsiooni.

Naised ei tohi ANDROGEL"i kasutada, kuna see võib avaldada viriliseerivaid toimeid.

Testosterooni ülekandumise võimalus
Ettevaatusabinõude eiramise korral võib testosteroongeel vahetu nahakontakti korral teistele
inimestele üle kanduda ning korduva kontakti korral põhjustada testosterooni taseme tõusu seerumis
ning kõrvaltoimeid (nt näo- ja/või ihukarvade kasvu, hääle madaldumist, ebaregulaarset
menstruaaltsüklit ­ soovimatut androgenisatsiooni).

Arst peab patsienti hoolikalt teavitama testosterooni ülekandumise ohust ja ohutusabinõudest (vt
allpool). ANDROGEL"i ei tohi ordineerida sellistele patsientidele, kellelt võib oodata
ohutuseeskirjade mittejärgimist (nt raske alkoholism, ravimite kuritarvitamine, rasked psühhiaatrilised
häired).

Ülekandumist saab vältida sel teel, kui aplikatsiooni piirkond on rõivastega kaetud või enne kontakti
on dusi all käidud.

Seega soovitatakse järgmisi ettevaatusabinõusid:
* patsiendile:
- pärast geeli aplitseerimist pesta käed vee ja seebiga;
- kui geel on kuivanud, katta aplikatsiooni piirkond riietega;
- käia dusi all enne oodatavat vahetut füüsilist kontakti.

* inimestele, keda ei ravita ANDROGEL"iga:
- puutudes kokku aplikatsiooni piirkonnaga, mida ei ole pestud ja mis ei ole rõivastega kaetud, pesta
võimalikult kiiresti seebi ja veega seda nahapiirkonda, millele võis testosteroon kanduda;
- teatada liigse androgeense toime tunnuste avaldumisest, nt akne või karvakasvu muutused.

Vastavalt ANDROGEL"iga in vitro läbiviidud testosterooni imendumisuuringutele on patsientidel
soovitatav jätta geeli aplitseerimise ja dusi all või vannis käimise vahele vähemalt
6 tundi. Juhuslik dusi all või vannis käimine 1...6 tundi pärast geeli aplitseerimist ei tohiks ravi
tulemust oluliselt mõjutada.

Partneri ohutuse tagamiseks tuleb patsiendil soovitada ANDROGEL"i aplitseerimise ja
seksuaalkontakti vahele jätta pikk intervall, kanda suguühte ajal aplikatsiooni kohta katvat
T-särki või käia enne seda dusi all.
Lisaks soovitatakse kanda aplikatsiooni kohta katvat T-särki lastega suhtlemise ajal, vältimaks laste
naha võimaliku saastumise ohtu.

Rasedad peavad vältima igasugust kokkupuudet ANDROGEL"i aplikatsiooni kohtadega. Juhul, kui
patsiendi partner on rase, peab patsient juhtima ta tähelepanu ettevaatusabinõudele (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid
Antikoagulatiivse toime muutus (suukaudse antikoagulandi toime tugevnemine, mis on tingitud
hüübimisfaktori sünteesi muutumisest maksas ja plasmavalkudega seondumise konkureerivast
inhibeerimisest):
Soovitatakse sagedamini määrata protrombiiniaega ja INR-i. Suukaudseid antikoagulante saavaid
patsiente on vaja tähelepanelikult jälgida, eriti androgeenravi alustamisel või lõpetamisel.

3/7

Testosterooni kasutamisel koos AKTH või kortikosteroididega võib suureneda tursete tekke oht,
mistõttu neid ravimeid tuleb kasutada ettevaatlikult ­ eriti südame-, neeru- või maksahaigust põdevatel
patsientidel.

Laboratoorsete testide koostoimed
Androgeenid võivad vähendada türoksiini siduva globuliini taset, mille tulemuseks on T4
kontsentratsiooni vähenemine seerumis ning vaigu tagasihaarde suurenemine T3 ja T4 poolt. Vaba
türeoidhormooni tase jääb siiski muutumatuks ning kilpnäärme funktsioonipuudulikkuse kohta
kliinilised tõendid puuduvad.

4.6 Rasedus ja imetamine

ANDROGEL on mõeldud kasutamiseks ainult meestel.
ANDROGEL ei ole näidustatud rasedatele või imetavatele naistele. Selle ravimiga ei ole naistel
kliinilisi uuringuid teostatud.
Rasedad peavad vältima igasugust kokkupuudet ANDROGEL"i aplikatsiooni kohtadega (vt lõik 4.4).
See preparaat võib avaldada lootele ebasoodsaid viriliseerivaid toimeid. Kokkupuutel pesta
võimalikult kiiresti seebi ja veega.

4.7 Toime

reaktsioonikiirusele

ANDROGEL ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Soovitusliku ööpäevase annuse 5 g geeli korral täheldatud kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on
olnud nahareaktsioonid (10 %): reaktsioonid manustamiskohal, erüteem, akne ja naha kuivus.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes ANDROGEL-ravi saanud patsientidel sagedusega 1...<10 %
täheldatud kõrvaltoimed on toodud alljärgnevas tabelis:

Organsüsteemi klass

Sagedased kõrvaltoimed (>1/100,<1/10)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Laboratoorsete testide muutus (polütsüteemia,
hüperlipideemia)
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Peavalu
Neerude ja kuseteede häired
Eesnäärme häired
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Günekomastia, mastodüünia
Närvisüsteemi häired
Pearinglus, paresteesia, amneesia, hüperesteesia,
Psühhiaatrilised häired
Meeleolu häired
Vaskulaarsed häired
Hüpertensioon
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus
Nahk ja nahaaluskoe kahjustused
Alopeetsia, urtikaaria

Hüpogonadismi tõttu ravitavatel patsientidel on günekomastia sagedane kõrvaltoime, ning see võib
jääda püsima.

Kirjanduse andmetel on teatatud järgmistest allolevas tabelis loetletud teadaolevatest kõrvaltoimetest
testosterooni sisaldavate suukaudsete või süstitavate ravimite puhul:

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime
Ainevahetus- ja toitumishäired
Kehakaalu tõus, pikaajalise ja/või suurte
annustega ravi korral elektrolüütide
tasakaaluhäired (naatriumi, kaaliumi, kaltsiumi,
anorgaaniliste fosfaatide ja vee peetus)
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Lihaskrambid

4/7
Närvisüsteemi häired
Närvilisus, depressioon, vaenulikkus
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Uneapnoe
Maksa ja sapiteede häired
Üksikutel juhtudel kolestaatiline ikterus,
muutused maksafunktsiooni testides
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Võivad ilmneda erinevad nahareaktsioonid,
sealhulgas akne, seborröa ja juuste
väljalangemine
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Libiido muutus, sagedased erektsioonid; ravi
testosterooni suurte doosidega võib ajutiselt
peatada või vähendada spermatogeneesi, millest
tingituna võib väheneda testiste suurus;
hüpogonadismi hormoonasendusravi
testosterooniga võib harvadel juhtudel põhjustada
pikenenud, valulikku erektsiooni (priapismi),
eesnäärme muutusi, eesnäärmevähki*,
uriinipeetust
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Suurte annustega või pikaajaline ravi
testosterooniga võib põhjustada
vedelikuretensiooni, võivad ilmneda allergilised
reaktsioonid
* Andmed eesnäärmevähi riski ja testosteroonravi seoste kohta on puudulikud.

Teised üksikud teadaolevad väga suurte annustega testosteroonravi juhud on seotud maksakasvajatega.

Preparaadis sisalduva alkoholi tõttu võivad sagedased aplikatsioonid põhjustada naha ärritust ja
kuivust.

4.9 Üleannustamine

Kirjanduses on teateid testosterooni ainult ühe ägeda üleannustamise juhtumi kohta pärast injektsiooni.
See oli üks ajuveresoonkonna atakk patsiendil, kel esines nii kõrge testosterooni kontsentratsioon
plasmas nagu 114 ng/ml (395 nmol/l). On väga ebatõenäoline, et transdermaalse manustamisviisiga
võiks saavutada testosterooni sellist kontsentratsiooni.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Androgeenid. ATC-kood: G03B A03.

Testistes produtseeritavatest endogeensetest androgeenidest ­ põhiliselt testosteroonist ja tema
peamisest metaboliidist DHT-st ­ oleneb väliste ja seesmiste suguorganite areng ja sekundaarsete
sugutunnuste (karvakasv, madal hääl, libiido) säilimine, anaboolne toime valkudele, vöötlihaskonna
areng ja organismi rasvaladestuse jaotumine ning lämmastiku, naatriumi, kaaliumi, kloriidide,
fosfaatide ja vee eritumise vähenemine uriiniga.
Testosteroon ei põhjusta testiste arengut, ta vähendab gonadotropiinide sekretsiooni hüpofüüsis.

Testosterooni toimed mõnes sihtorganis tekivad pärast testosterooni perifeerset muundumist
östradiooliks, mis seondub järgnevalt östrogeeniretseptoritega sihtraku tuumas, nt hüpofüüsi, rasva,
aju, luu ja testise Leydigi rakud.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Testosterooni perkutaanne imendumine on vahemikus umbes 9...14 % aplitseeritud annusest.


5/7
Pärast perkutaanset imendumist difundeerub testosteroon 24 tunni jooksul süsteemsesse ringlusse,
luues suhteliselt püsiva kontsentratsiooni.

Testosterooni kontsentratsioon seerumis tõuseb alates aplikatsioonile järgnevast esimesest tunnist ning
tasakaalukontsentratsioon saabub teisel päeval. Testosterooni ööpäevase kontsentratsiooni muutus
saavutab siis umbes samasuguse amplituudi nagu endogeense testosterooni ööpäevase rütmi puhul.
Seega välditakse perkutaanse manustamisviisi korral sellist maksimaalset kontsentratsiooni veres,
nagu süsted põhjustavad. Samuti ­ vastandina suukaudsele androgeenravile ­ ei tekita see
manustamisviis steroidi füsioloogilisest kõrgemat kontsentratsiooni maksas.

5 g ANDROGEL"i manustamine kutsub esile testosterooni kontsentratsiooni keskmise tõusu plasmas
ligikaudu 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l) võrra.

Ravi lõpetamise korral hakkab testosterooni kontsentratsioon langema umbes 24 tundi pärast viimast
annust. Kontsentratsioon langeb esialgsele tasemele umbes 72...96 tundi pärast viimast annust.

Testosterooni peamised aktiivsed metaboliidid on dihüdrotestosteroon ja östradiool.

Testosteroon eritub peamiselt uriini, kuid ka väljaheitega konjugeeritud metaboliitidena.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

In vitro, kasutades pöördmutatsiooni mudelit (Ames"i testi) või hamstri munarakke, on tõestatud
testosterooni mittemutageensus. Uuringutes laboriloomadega on avastatud seos androgeenravi ja
teatud vähkkasvajate vahel. Rottidega saadud uuringuandmed on näidanud eesnäärmevähi suurenenud
esinemissagedust pärast testosteroonravi.
On teada, et suguhormoonid soodustavad tuntud kantserogeensetest ainetest indutseeritud teatud
tuumorite arengut. Seni ei ole tõestatud nende leidude seost tegeliku ohuga inimesele.

6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Karbomeer 980
Isopropüülmüristaat
96 % etanool
Naatriumhüdroksiid
Puhastatud vesi

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise
eritingimused


See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

2,5 g kotike (PET/alumiinium/LDPE).
Karbid, milles on 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 või 100 kotikest.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


6/7
6.6
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Laboratoires BESINS INTERNATIONAL
3, rue du Bourg l"Abbé
75003 PARIS
Prantsusmaa


8. MÜÜGILOA
NUMBER

ANDROGEL, 25 mg geel kotikeses: 504005


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

9.12.2005/15.12.2006


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2006

7/7