AndroGel

 

AndroGel

Üldine nimetus: lokaalne testosteroon ( plaastrid ja geel )

Ravimi nimetus: Androderm, AndroGel, FIRST-Testosterone, Testim, Testoderm

Mis on AndroGel

AndroGel ( testosteroon ) on lokaalne hormoongeel. See asendab või täiendab testosterooni, mida keha loomulikult toodab. Testosteroon on loomulikult kehas esinev meessuguhormoon, mis on vajalik paljudeks kehas toimuvateks protsessideks.
AndroGel´i kasutatakse teatud seisundite raviks meestel, kellel on puudus loomulikust testosteroonist.
AndroGel´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon AndroGel´i kohta

AndroGel´i ei peaks kasutama naised. Testosteroon võib lootele põhjustada sünnidefekte. Rase naine peaks vältima kokkupuudet AndroGel´iga või piirkondadega mehe nahal, kuhu on kantud AndroGel´i. Kui kokkupuude siiski toimub, loputage koheselt rohke vee ja seebiga. Lokaalne testosteroon imendub läbi naha ja võib põhjustada meessoole iseloomulike tunnusjoonte tekkimist naisel, kes puutub kokku selle ravimiga. Pöörduge oma arsti poole, kui Teie naisel tekib meestele iseloomulik kiilaspäisus, ülemäärane karvakasv kehal, akne suurenemine, ebaregulaarne menstruatsioon või mõni muu meessoole iseloomulik tunnus.

Mida peaks teadma enne AndroGel´i kasutamist?

Ärge kasutage seda ravimit, kui olete allergiline testosterooni plaastritele või –geelile, kui Teil esineb eesnäärmevähk või male breast cancer.
Teatud haiguseisundite esinemise korral võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste, et ravimit ohutult kasutada. Enne selle ravimi kasutamist, informeerige oma arsti, kui Teil esineb:

 • diabeet;
 • hingamispeetus magades või kroonilised hingamisprobleemid;
 • maksahaigus või neeruhaigus; või
 • kui olete ülekaaluline.

FDA raseduse kategooria X. Naised ei peaks kasutama AndroGel´i. Testosteroon võib lootele põhjustada sünnidefekte. Rase naine peaks vältima kokkupuudet AndroGel´iga või piirkondadega mehe nahal, kuhu on kantud AndroGel´i. Kui kokkupuude siiski toimub, loputage koheselt rohke vee ja seebiga.
Eakamatel meestel, kes kasutavad AndroGel´i, on suurem risk eesnäärme suurenemise või vähi tekkeks.
Kui olete üle 65 aasta vanune, rääkige oma arstiga enda spetsiifilistest riskidest. Ärge kasutage seda ravimit noorematel, kui 15-aastastel poistel.

Kuidas AndroGel´i kasutada?

Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
AndroGel´iga on kaasas infoleht, mis sisaldab instruktsioone ravimi ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. Järgige neid instruktsioone tähelepanelikult. Küsimuste tekkimisel pöörduge oma arsti või apteekri poole.
Kandke AndroGel´i nahale iga päev ühel ja samal ajal ( soovitavalt hommikuti ). Kandke ravimit puhtale, kuivale, vigastusteta nahale. Kandke AndroGel´i õlgadele või õlavartele. Avage geeli tuub ja pigistage terve selle sisu oma peopesale. Kandke geel koheselt peale ja laske sellel 5 minutit kuivada, enne kui riietute. Pärast geeli peale kandmist peske käsi vee ja seebiga.
Parim on katta kõik nahapinnad, kuhu on kantud AndroGel´i, riidega. See aitab ennetada ravimi kandumist teistele inimestele. Kui keegi teine siiski puutub kokku naha piirkondadega, mida ravite, peavad nad kokkupuute piirkonda koheselt pesema vee ja seebiga. Olemaks kindel, et ravim aitab Teie haigusseisundit parandada, peab arst Teie verd regulaarselt testima. Teie eesnäärme- või maksa tegevuse testimine võik ka vajalikuks osutuda. Ärge jätke ühtegi arstivisiiti vahele.
Parima tulemuse saamiseks on tähtis AndroGel´i kasutada regulaarselt. Palun laske oma arstil kordusretsept välja kirjutada enne, kui olete olemasoleva ravimi lõpuni kasutanud.
Säilitage ravimit toatemperatuuril, eemal niiskusest ja kuumusest.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Kandke geel nahale kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge koheselt arsti poole. Nahale kantud AndroGel´i üledoosi ei peeta eluohtlikke sümptomeid tekitavaks.

Mida peaks vältima AndroGel´i kasutamise ajal?

Ärge kandke AndroGel´i oma peenisele või munandikotile. Vältige ujumist, pesemist, dušši kasutamist vähemalt 5 tundi pärast AndroGel´i peale kandmist.
Testosteroonigeel võib olla tuleohtlik. Vältige kasutamist lahtise tule lähedal ja ärge suitsetage kuni geel on Teie nahal täielikult kuivanud.
AndroGel´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • probleemid urineerimisel;
 • pahkluude paistetus;
 • sagedased, kauakestvad või tülikad erektsioonid; või
 • iiveldus, kõhuvalu, madal palavik, isupuudus, tumedavärviline uriin, savivärvi väljaheited, kollatõbi ( naha või silmade kolletus ).

Lokaalne testosteroon imendub läbi naha ja võib põhjustada meessoole iseloomulike tunnusjoonte tekkimist naisel, kes puutub kokku selle ravimiga. Pöörduge oma arsti poole, kui Teie naisel tekib meestele iseloomulik kiilaspäisus, ülemäärane karvakasv kehal, akne suurenemine, ebaregulaarne menstruatsioon või mõni muu meessoole iseloomulik tunnus.
Vähemtõsiste AndroGel´i kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • rindkere paistetus või tundlikkus;
 • akne või karvakasvu suurenemine;
 • peavalu, meeleolu langus ( depressioon );
 • libiido tõus või langus.

See ei ole terviklik nimekiri kõrvaltoimetest ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Kõrvaltoimete kohta saate teavet oma arstilt.

Koostoimed teiste ravimitega?

Enne AndroGel´i kasutamist rääkige oma arstile, kui te kasutate ükskõik millist ravimit alljärgnevaist:

 1. insuliin;
 2. vere vedeldaja ( warfarin, Coumadin );
 3. oxyphenbutazone ( Tandearil ); või
 4. corticosteroid nagu methylprednisolone ( Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol ), prednisone ( Deltasone, Orasone ) ja teised.

See nimekiri ei ole täielik ja teised ravimid võivad AndroGel´i mõjutada. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.