Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Dilantin

 

Dilantin

Üldnimetus: fenütoiin ( suukaudne ) ( FEN i toyn )

Kaubamärk: Dilantin Infatabs, Dilantin Kapseals, Dilantin-125, Phenytek

Mis on Dilantin?

Dilantin on epilepsia vastane, samuti nemetatakse seda krampivastasek. See toimib aeglustades ajuimpulsseid, mis põhjustava krampe.
Dilantin’i kasutatakse krampide kontrollimiseks. See ei kohtle kõiki krampe, nii et arst peab olema kindel, et see on õige ravim just Teie jaoks.
Dilantin’i võib kasutada ka teistel eesmärkidel mitte märgitud selles ravi lehes.

Tähtis informatsioon Dilantin’i kohta.

Kui Te tarvitate seda ravimit, siis jätkake selle tarvitamist isegi kui tunnete ennast hästi. Võite suurendada krampe, kui lõpetate Dilantin’i tarvitamist. Järgige arsti nõuandeid.
Ärge korrigeerige annust ilma arsti nõuanneta. Öelge arstile, kui Teile tundub, et ravim ei toimi Teie krampide vastu.
Kandke kaasas ID-kaart või meditsiiniline käevõru, kus on kirjas, et Te tarvitate Dilantin’i, hädaolukorra juhul. Iga arst, hambaarst või kiirabi arst kes teid kohtleb, peavad teadma, et Te tarvitate krambivastast ravimit.

Enne kui Dilantin’i tarvitama hakata.

Ärge tarvitage seda ravimit, kui olete allergiline Dilantin’i vastu.
Enne kui ravimit tarvitama hakata, öelge arstile, kui olete allergiline mingi uimasti vastu või Teil on:

 • Maksahaigus;
 • Porfüüria;
 • Diabeet; või
 • D-vitamiini puudus või mõni teine haigus, mis põhjustab luude hõrenemist.

Kui Teil esineb mõni nendest seisunditest, siis arvatavasti ei saa Te Dilantin’i tarvitada, või vajate annuse korrigeerimist või erilisi teste ravi jooksul.
Dilantin võib madaldada Teie suhkru taset veres. Kui Teil on diabeet, siis kontrollige suhrutaset iga kord, kui võtate ravimit.
FDA raseduse D kategooria. See ravim võib kahjustada veel sündimata last. Samuti Dilantin võib mitte toimida krampide vastu, kui tarvitada seda raseduse ajal. Ärge tarvitage Dilantin’i raseduse ajal, arsti teadmata. Öelge arstile, kui rasetute ravi jooksul. Kasutage effektiivset rasedust kontrollivaid vahendeid, kui tarvitate seda ravimit. Dilantin võib muuta rasedusvastaseid ravimeid vähem effektiivseteks. Kasutage mitte hormonaalseid rasedusvastaseid vehandeid ( nagu kondoom või pessaare koos spermahävitamisega ). Dilantin võib erituda rinnapiima ning kahjustda last. Ärge taritage ravimit enne, kui olete arstile öelnud, et toidate last rinnapiimaga.

Kuidas Dilantin’i tarvitada?

Tarvitage ravimit täpselt nii, nagu on Teile määratud. Ärge tarvitage ravimit rohkem või kauem kui vaja. Järgige retseptil olevaid juhendeid.
Ärge purustage, närige, murdke ega avage aeglustatud vabastamisega kapsleid. Neelake kapsel tervikuna alla. See on spetsiaalselt tehtud, et vabastada ravimit organismi aeglaselt. Kapsli lõhkumine või avamine põhjustab liiga suure ravimi osa vastamist iorganismi ühel ajal. Ärge tarvitage kapsleid või tablette, mis on värvi muutnud. Helistage oma arstile ja võtke uus retsept.
Närimistabletti võib närida, purustada või murda enne kui alla neelata, või seda võib ka tervikuna alla neelata.
Loksutage suukaudne suspensioon ( vedelik ) väga hästi just enne annuse mõõtmist. Et olla kindel, et saate õige annuse, peate ravimit mõõtma spetsiaalse mõõtelusikaga või meditsiinilise klaasiga, mitte tavalise supilusikaga. Kui Teil ei ole mõõtelusikat, siis võite apteekri käest küsida.
Et olla kindel, et ravim aitab Teie seisundit, Teie veri peab olema regulaarselt kontrollitud. Samuti vajate veretesti kui lähete ühest fenütoiidist teisele. Ärge jätke visiite arsti juurde vahele.
Kui Te tarvitate seda ravimit, siis jätkake selle tarvitamist isegi kui tunnete ennast hästi. Võite suurendada krampe, kui lõpetate Dilantin’i tarvitamist. Järgige arsti nõuandeid.
Kandke kaasas ID-kaart või meditsiiniline käevõru, kus on kirjas, et Te tarvitate Dilantin’i, hädaolukorra juhul. Iga arst, hambaarst või kiirabi arst kes teid kohtleb, peavad teadma, et Te tarvitate krambivastast ravimit. Säilitage ravimit toatemperatuuris, soojast ja niiskusest varjaud kohas.

Mis juhtub, kui annus jääb võtmata?

Võtke annus kohe, kui see Teile meelde tuleb. Kui aeg on peaaegu järgmist annus võtta, siis
Jätke võtmata annus vahele ja tarvitage järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, et vahelejäänud annus kompenseerida.

Mis juhtub, kui üleannustate?

Jälgige sümptomeid, kui arvate, et võtsite ravimit rohkem, kui vaja. Dilantin’i üleannustamine võib olla surmav.
Üleannustamissümptomid võivad sisaldada tõmplevaid silmaliikumisi, segast kõne, tasakaalu kaotamine, värinad, lihaste jäikus või nõrkus, iiveldus, oksendamine, kerglane tunne, minestamise tunne ning aeglustatud hingamine.

Mida tuleb vältida, kui tarvitate Dilantin’i?

Vältige alkoholi tarvitamist. See või suurendada mõndade kõrvaltoimete esinemisvõimalusi ja samuti või suurendada krampide riski.
Vältige antatsiidi tarvitamist koos Dilantin’iga. Antatsiin võib muuta ravimi seedimise raskemaks.
Dilantin võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad häirida Teie mõtlemist või reaktsioone. Olge etlevaatlik, kui juhite autot või teete midagi, mis nõuab tähelepanu ja valvelolekut.
Puhastage ja loputage hambaid korralikult ning regulaarselt, et vältida vaigustamise haigust, mis võib olla põhjustatud Dilantin’i tarvitamisega.

Millised võivad olla Dilantin’i kõrvaltoimed?

Kutsuge kiirabi, kui tunnete järgmisi allergia sümptomeid: nõgestõbi, hingamishäire, näo, huulte, keele või kõri paistetus. Helistage oma arstile kohe, kui Teil esineb mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest:

 • Näärmete turse;
 • Palavik ,kurguvalu ja peavalu eriti kui raskete villidega, koorimine ja punane nahalööve;
 • Segasus, hallutsinatsioonid, ebatavalised mõtted või käitumine;
 • Segane kõne, tasakaalu- või koordinatsioonivõime kaotus;
 • Treemor ( kontrollimata värisemine );
 • Äärmuslik janu või nälg, tavalisest rohkem urineerimine;
 • Iiveldus, kõhuvalu, madal palavik, isutus, tume uriin, pleekmulla värvi väljaheide, kollatõbi ( naha või silmavalkude kollasus );
 • Kergesti tulevad sinakad või verejooks;
 • Paistes või õrnad igemed;
 • Muutused näo või huulte kujus.

Ähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla tõenäolisemad esinemises, näiteks:

 • Kerge nahalööve või sügelus;
 • Pearinglus, närvilisus, unehäired ( unetus );
 • Tõmblemine;
 • Iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus;
 • Peavalu; või
 • Liigesevalu.

Võivad esineda ka teised kõrvaltoimed, mis ei ole siin kirjas, Rääkige arstiga iga kõrvaltome kohta, mis näib ebatavaliselt ja eriti tüütavalt.

Millised teised uimastid mõjutavad Dilantin’i?

 1. Maohappe vähenduspreparaadid, nagu tsimetidiin ( Tagamet ), ranitidiin ( Zantac ), famotidiin ( Pepcid ) või nazatidiin ( Axid );
 2. Mõned rahustid ( näiteks Librium või Valium ) või antidepressandid ( näiteks Prozac );
 3. Östrogeen hormoonasendusravi;
 4. Kloorpromasiin ( Thorazine ), prokloorperasiin ( Compazine ), tioridasiin ( Mellaril ) ja teised fenotiasiinid;
 5. Disulfiraam ( Antabuse );
 6. Metüülfenidaat ( Ritalin, Concerta, Daytrana ); ja
 7. Sulfa uimastid, nagu Septra või Bactrim.
 8. Ravimid, mis võivad madaldada Dilantin’i krambivastast effekti  võivad sisaldada:
 9. Karbamasepiin ( Tegretol, Epitol, Carbatrol );
 10. Sukralfaat ( Carafate ); ja
 11. Molidone ( Moban ).

Muud ravimid, mis võibad koostoimida Dilantin’iga:

 1. Valproehape ( Depakene ) või divalproks naatrium ( Depakote );
 2. Fenobarbitaal ( Luminal, Solfoton );
 3. Steroidilised ravimid ( prednisoon ja muud );
 4. Antidepressandid, nagu amitriptüliin ( Elavil ), klomipramiin ( Anafranil ), imipramiin ( Janimine, Tofranil ), paroksetiin ( Paxil ), ja teised;
 5. Antibiootikumid nagu rifampin ( Rimactane, Rifadin, Rifamate ) või doksütsükliin ( Doryx, Vibramycin, Adoxa ja muud );
 6. Digitoxin ( digitalis, Lanoxin );
 7. Furosemiid ( Laxil ); ja
 8. Teofülliin ( Elixophyllin, Theo-Dur, Theo-Ost, Theolair, Uniphyl ).

On palju teisi ravimeid, mis koostoimivad Dilantin’iga. Öelge arstile igast määratud ja määramata ravimist, mida Te tarvitate. Siia kuuluvad vitamiinid, mineraalid, taimravimid ja teised uimastid, määratud teiste arstidega. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist, arstile ütlemata. Kandke kaasas lehte, kus on kirjas kõik ravimis, mida Te tarvitate, ja näidae seda igale arstile, kes Teid kohtleb.