Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Detrol

 

Detrol

Üldnimetus: tolterodiin ( tohl TER oh deen )

Kaubamärk: Detrol, Detrol LA

Mis on Detrol?

Detrol vähendab kusepõe lihasspasme.
Detrol’i kasutatakse ravida liiga aktiivset kusepõid, mille sümptomiteks on kuseteede sagedus, kiireloomulisus ja inkontinents.
Detrol’i võib kasutada ka teistel eesmärkidel, mis ei ole märgitud selles ravijuhendis.

Informatsioon Detrol’i kohta.

Ärge tarvitage Detrol’i, kui olete allergiline tolterodiini vastu, kui Teil on kontrollimatu glaukoom või kui Teil pn kuseteede, mao või soolte ummistus.
Enne kui Detrol’i tarvitada öelge arstile, kui Teil isiklikult või Teie pereajaloos oli „Pikenenud QT sündroomi“ juhtumed.
Ärge purustage, närige, murdke ega avage kontrollitud vabastusega kapsit. Neelake tablett kohe alla. See on spetsiaalselt tehtud, et ravim vabastuks organismi aeglaselt. Kapseli avamine või purustamine põhjustab liiga suure ravimi osa sattumist organismi ühel ajal. Detrol’il on kürvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõistust või reaktsioone. Ölge ettevatlikud, kui juhute autot või teete midagi, mis nõuab Teie tähelepanu ja valvelolekut. Vältige alkoholi tarvitamist. See võib suurendada mõndade kõrvaltoimede esinemisvõimalust. On palju teisis ravimeid, mis koostoimivad Detrol’iga. Öelge arstile igast määratud ja ilma retseptita kasutatavast ravimist. Siia kuuluvad vitamiinid, mineraalid, taimravimid ja ravimid määratud teiste arstidega. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist, enne kui olete sellest oma arstile rääkinud. Kandke kaasas nimekirja kõigi ravimitega, mida Te tarvitate, et iga arst või Teid kohtlev inimede teaks, mis ravimeid Te kasutate.

Enne kui Detrol’i tarvitama hakata.

Ärge tarvitage Detrol’i, kui olete allergiline tolterodiini vastu, või kui Teil on:

 • Kuseteede tõkestatus ( urineerimisraskused );
 • Tõkestatud kõht või sooled;
 • Ravimata või kontrollimata glaukoom;

Enne kui Detrol’i tarvitada, öelge arstile, kui olete allergiline uimastite vastu, või kui Teil on:

 • Maksahaigus;
 • Neeruhaihus;
 • Glaukoom; või
 • Isiklik või pereajaloos esinenud „pikenenud QT sündroom“.

Kui Teil on mõni nendest seisunditest, siis arvatavasti vajate annuse korrigeerimist või erilist testi, Detrol’i ohutuk tarvitamiseks.
FDA raseduse C kategooria. See ravim võib olla kahjulik veel sündimata lapsele. Öelge arstile, kui rasetute või plaanite rasetuda ravi ajal. On teadmata, kas Detrol eritub rinnapiima või mitte või kas see võib kahjustada last. Ärge tarvitage ravimit, enne kui räägite arstile, et toidate last rinnapiimaga.

Kuidas tuleb Detrol’i võtta?

Tarvitage Detrol’i täpselt nii, nagu Teile määrati. Ärke võtge rohkem ravimit või kauem, kui on vaja. Järgige retseptil olevaid juhendeid.
Arst võib Teie annust muuta, et saavutada ravimist paremat tulemust.
V’tke ravimit terve klaasiga vett. Ärge Ärge purustage, närige, murdke ega avage kontrollitud vabastusega kapsit. Neelake tablett kohe alla. See on spetsiaalselt tehtud, et ravim vabastuks organismi aeglaselt. Kapseli avamine või purustamine põhjustab liiga suure ravimi osa sattumist organismi ühel ajal. Säilitage Detroli toatemperatuuris, soojast ja niiskusest varjatud kohas.

Mis juhtub, kui unustan annuse võtta?

Võtke vahelejäänud annus kohe, kui see Teile meelde tuleb. Kui aeg on järgmist annust võtta, siis jätke vahelejäänud annus võtmata ja võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, et vahelejäänud annus kompenseerida.

Mis juhtub, kui tarvitada ravimit rohkem, kui on määratud?

Otsige sümptomeid, kui arvate, et võtsite ravimit rohke, kui oli vaja. Üleannustamissümptomid võivad olla järgmised: suukuivus, hägune nägemine ja kiired südamelöögid.
Mida tuleb vältida Detrol’i tarvitamise ajal.
Detrol võib põhjustada hägust nägemist või kõrvaltoimeid, mis võivad kahjustada Teie mõtlemist või reaktrioone. Olge tähelepanelik, kui juhite autot või teete midagi, mis nõuab tahelepanu, valvelolekut ning selget nägemist. Vältige alkoholi tarvitamist. Alkohol võib suurendada kõrvaltoimete esinemisvõimalust.
Detrol’i kõrvaltoimed.
Kutsuge kiirabi, kui tunnete mõnda allergia sümptomit: nõgestõbi, hingamisraskus, näo, huulte, keele või kõri paistetus. Lõpetage ravimi tarvitamist ja helistage oma arstile, kui Teil esinevad järgmised tõsised kõrvaltoimed:

 • Valu rindkeres, kiired või ebaühtlased südamelöögid;
 • Hingelduse tunne, isegi kerge pingutusega;
 • Turse, kiire kallutõus;
 • Segadus, hallutsinatsioonid;
 • Tavalisest vähem urineerimine või üldse mitte; või
 • Valulik või raskendatud urineerimine.

Vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

 • Suukuivus, silmade kuivus;
 • Hägus nägemine;
 • Pearinglus, unisus;
 • Kõhukinnisus või kõhulahtisus;
 • Kõhuvalu;
 • Liigendvalu; või
 • Peavalu.

See nimekiri ei ole lõpetatud ning Teil võivad esineda ka muud kõrvaltoimed. Informeerige arsti kohe, kui tunnete ebatavalikke või tüütavaid kõrvaltoimeid.

Millised muud uimastid mõjutavad Detrol’i?

Enne kui Detrol’i tarvitama hakata, öelge arstile, kui kasutate järgmisi uimasteid:

 • Arseentrioksiid ( Trisenox );
 • Bepridiil ( Vascor );
 • Tsisapriid ( Propuldis );
 • Chloroquine ( Arelan ) või halofantriin ( Halfan );
 • Tsüklosporiin ( Gengraf, Neoral, Sandimmune );
 • Droperidool ( Inapsine );
 • Narkootilised ravimid, nagu levomethadyl ( Orlaam ); või metadoon ( Dolophine, Methadose );
 • Pentamidiin ( NebuPent, Pentam );
 • Vinblastin ( Velban );
 • Antibiootikumid, nagu asitromütsiin ( Zithromax ), klaritromütsiin ( Biaxin ), diritromütsiin ( Dynabac ), erütromütsiin ( E-mycin, E.E.S., Erythrocin, Ery-Tab ), pentamidiin ( Nebupent, Pentam ), sparfloksatsiin ( Zagam ), telitromutsiin ( Ketek );
 • Psühhiaatriliste häirete ravimid, nagu kloorpromasiin ( Thorazine ), haloperidool ( Haldol ), mesoridasiin ( Sepentil ) pimosiid ( Orap ) või tioridasiin ( Mellaril ); või
 • Südamerütmi ravimid, nagu amiodaroon ( Cordarone, Pacerone ), dofetiliid ( Tikosyn ), disopüramiid ( Norpace ), prokaiinamiid ( Procan, Pronestyl ), kinidiin ( Cardioquin, Quinaglute ) või sotalool ( Betapace ).

See ei ole lõpetatud nimekiri ning Detrol’iga võivad koostoimida ka muud uimastid. Öelge arstile kõikidest määratud ravimitest ja mida Te kasutate ilma retseptita. Siia kuuluvad vitamiinid, mineraalid, taimravimid ja teised uimastid, määratud teiste arsttidega. Ärge alustage uute ravimite tarvitamist, enne kui olete arstiga rääkinud.