Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rosuvastatin actavis - õhukese polümeerikattega tablett (40mg)

ATC Kood: C10AA07
Toimeaine: rosuvastatiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

ROSUVASTATIN ACTAVIS
õhukese polümeerikattega tablett (40mg)