Pantoprazole beximco - gastroresistentne tablett (40mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: A02BC02
Toimeaine: pantoprasool
Tootja: Beximco Pharma UK Ltd

Artikli sisukord