Omeflux - gastroresistentne kõvakapsel (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BC01
Toimeaine: omeprasool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord