Ketesse - õhukese polümeerikattega tablett (12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AE17
Toimeaine: deksketoprofeen
Tootja: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Artikli sisukord