Ibumetin - geel 5% 50g - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA13
Toimeaine: Ibuprofen
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord