Iopamigita 300 - süste-/infusioonilahus (612,4mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V08AB04
Toimeaine: jopamidool
Tootja: Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH

Artikli sisukord