Emtricitabinetenofovir disoproxil teva - õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)

ATC Kood: J05AR03
Toimeaine: tenofoviirdisoproksiil +emtritsitabiin
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

EMTRICITABINETENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)