Emtricitabinetenofovir disoproxil sandoz - õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)

ATC Kood: J05AR03
Toimeaine: tenofoviirdisoproksiil +emtritsitabiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

EMTRICITABINETENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ
õhukese polümeerikattega tablett (245mg +200mg)