Engystol - tablett - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Engystol, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab: Toimeained:

1.Vincetoxicum hirundinaria

D6

75 mg

2.Vincetoxicum hirundinaria

D10

75 mg

3.Vincetoxicum hirundinaria

D30

75 mg

4.Sulfur

D4

37,5 mg

5.Sulfur

D10

37,5 mg

Abiained vaata lõik 6.1.

RAVIMVORM

Suukaudsed tabletid

Engystol on valge kuni kollakas-valkjas tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud servadega.

KLIINILISED ANDMED

Näidustus

Homöopaatiline preparaat.

Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas. Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tabletti purustada ja lahustada väikeses koguses vees.

Engystol’i ohutus ja efektiivsus alla 2 aastase laste kasutamisel ei ole uuritud. Andmed puuduvad.

Vastunäidustused

Teada olev allergia või ülitundlikkus Engystol’i toimeainete või mõne abiaine suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Rasedus ja imetamine

Engystol’i mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest mõjudest ei ole teavitatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Kõrvaltoimed

  1. Engystol`i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10 000 kasutajate kohta).

Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiained

Magneesium stearaat.

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

Engystol ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastikpurk pappkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erilisi nõudeid ei ole.

MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

04.2004/4.05.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012