Cefabactin vet - tablett (250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01DB01
Toimeaine: tsefaleksiin
Tootja: Le Vet. Beheer B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cefabactin vet, 250 mg tabletid koertele ja kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Le Vet. Beheer B.V. Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: LelyPharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cefabactin vet, 250 mg tabletid koertele ja kassidele tsefaleksiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 tablett sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Tsefaleksiin (tsefaleksiinmonohüdraadina)

250 mg

Helepruun pruunide täppidega ümmargune ja kumer tablett, mille ühel poolel on ristikujuline murdejoon.

Tabletid saab jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks.

NÄIDUSTUS(ED)

Tsefaleksiinile tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide ravi koertel ja kassidel, näiteks: hingamisteede infektsioonid, eelkõige bronhopneumoonia, mida põhjustavad Staphylococcus aureus,

Streptococcus spp, Escherichia coli ja Klebsiella spp.

Kuseteede infektsioonid, mida põhjustavad Escherichia coli, Proteus spp ja Staphylococcus spp. Nahainfektsioonid kassidel, mida põhjustavad Staphylococcus spp ja Streptococcus spp ning nahainfektsioonid koertel, mida põhjustab Staphylococcus spp.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, teiste tsefalosporiinide, muude β-laktaamrühma ainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte kasutada küülikutel, merisigadel, hamstritel ega kõrbehiirtel.

KÕRVALTOIMED

Juba kõige väiksema soovitatud annustamiskeemi juures on täheldatud kassidel väga sagedast kerget ja mööduvat oksendamist ja kõhulahtisust. Enamikul kassidel olid tunnused pöörduvad ilma sümptomaatilise ravita. Mõnikord on tsefaleksiini sisaldavate ravimitega ravitud koertel täheldatud oksendamist. Nagu teistegi antibiootikumidega, võib esineda kõhulahtisust. Korduva oksendamise ja/või kõhulahtisuse korral tuleb ravi katkestada ja küsida nõu vastutavalt loomaarstilt.

Võib esineda letargiat.

Harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkust. Ülitundlikkusreaktsiooni korral tuleb ravi katkestada.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10 000st)
  • väga harv (vähem kui 1l loomal 10 000st, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer ja kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Suukaudseks manustamiseks.

Soovituslik annus on 15–30 mg tsefaleksiini kg kehamassi kohta kaks korda päevas vähemalt viiel järjestikusel päeval. Vastutav loomaarst võib ravikuuri pikendada näiteks kuseteede infektsioonide või bakteriaalse dermatiidi korral.

Õige annuse tagamiseks ja alaannustamise vältimiseks tuleb kehamass kindlaks määrata võimalikult täpselt.

Järgnevas tabelis on esitatud juhised ravimi manustamiseks annuses 15 mg tsefaleksiini kg kehamassi kohta kaks korda päevas.

MANUSTAMINE KAKS KORDA PÄEVAS

 

Kehamass

 

 

Annus

 

Cefabactin

 

Cefabactin

 

Cefabactin

 

 

Cefabactin

 

 

 

 

mg

 

50 mg

 

250 mg

 

500 mg

 

 

1000 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,5 kg – 0,8 kg

 

 

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,8 kg – 1,6 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1,6 kg – 2,5 kg

 

 

37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>2,5 kg – 3,3 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>3,3 kg – 5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>5 kg – 6,6 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>6,6 kg – 8 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>8 kg – 10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>10 kg – 12,5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>12,5 kg – 16,6 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>16,6 kg – 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 kg – 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>25 kg – 29 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>29 kg – 33 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>31 kg – 41 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>41 kg – 50 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>50 kg – 58 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>58 kg – 66 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>66 kg – 83 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ¼ tabletti

 

 

= ½ tabletti

 

 

 

 

= ¾ tabletti

 

 

 

 

 

 

 

= 1 tablett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Täpse annustamise tagamiseks saab tabletid jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks. Asetada tablett tasapinnale, nii et poolitusjoon jääb üles ja ümmargune pool allapoole.

Pooled: suruda pöialdega tableti mõlemale poolele.

Veerandikud: suruda pöidlaga tableti keskele.

KEELUAEG

Ei kohaldata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Osadeks jaotatud tablettide kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 4 päeva. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Tsefaleksiinile resistentsete bakterite esinemise tõenäolise varieeruvuse (aeg, geograafiline asukoht) tõttu soovitatakse bakterioloogilisi proove ja tundlikkusteste.

Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.

Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada tsefaleksiini suhtes resistentsete bakterite tekkimise riski ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste beetalaktaamantibiootikumidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.

Kroonilise neerupuudulikkuse korral tuleb annust vähendada või suurendada annustamisintervalli. Tabletid on maitsestatud. Juhusliku allaneelamise vältimiseks hoida tablette loomadele kättesaamatus kohas.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda seda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmadelaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Pärast kasutamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Laboratoorsed uuringud rottide ja hiirtega ei ole näidanud teratogeenset toimet.

Veterinaarravimi ohutus koertele ja kassidele tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Efektiivsuse tagamiseks tuleb vältida veterinaarravimi kasutamist kombinatsioonis bakteriostaatiliste antibiootikumidega.

Esimese põlvkonna tsefalosporiinide samaaegne kasutamine aminoglükosiidantibiootikumide või teatavate diureetikumidega, nagu furosemiid, võib suurendada nefrotoksilisuse riske.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ainsad teadaolevad kõrvaltoimed on loetletud lõigus „Kõrvaltoimed”. Üleannustamise korral peab ravi olema sümptomaatiline.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD VETERINAARRAVIMITE VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuli 2016

LISAINFO

Alumiinium – PVC/PE/PVDC blisterpakend

Pappkarp, milles on 10 tabletti sisaldavaid blisterpakendeid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 või 25. Pappkarp, milles on 10 pappkarpi, millest igaüks sisaldab üht 10 tabletiga blisterpakendit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Osadeks jaotatav tablett

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.