Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Brilique

ATC Kood: B01AC24
Toimeaine: ticagrelor
Tootja: AstraZeneca AB

Artikli sisukord

Brilique

Brilique on ravim, mis sisaldab toimeainena tikagreloori. Seda turustatakse ümmarguste kollaste tablettidena (90 mg).

Brilique