Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Betnovate n cream - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

Pakendi infoleht
ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE!

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on BETNOVATE-N kreem milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne BETNOVATE-N kreemi kasutamist
3. Kuidas ravimit BETNOVATE-N kreemi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. BETNOVATE-N kreemi säilitamine
6. Lisainfo

BETNOVATE - N CREAM, kreem
Beetametasoon, neomütsiin

Kreemi toimeaineteks on beetametasoonvaleraat ning neomütsiinsulfaat.
Abiained: tsetomakrogool, tsetostearüülalkohol, puhastatud vaseliin, vedel parafiin,
naatriumdivesinikfosfaadi dihüdraat, klorokresool, fosforhape, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi.

MÜÜGILOA HOIDJA
Glaxo Wellcome Operations, Greenford Road, Greenford, Middlesex UB6 0HE, Ühendkuningriik.

Tootja: GlaxoWellcome Operations, Harmire Road, Barnard Castle, Durham DL12 8DT,
Ühendkuningriik või GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan 60322, Poola

1. Mis ravim on BETNOVATE-N ja milleks seda kasutatakse

BETNOVATE-N CREAM sisaldab 0,122% beetametasoonvaleraati (0,1%beetametasooni) ning 0,5%
neomütsiinsulfaati. Kreem ei sisalda lanoliini ega parabeene.

PAKEND
BETNOVATE-N CREAM on saadaval 15 g tuubis.

TOIME
Beetametasoonvaleraat on tugevatoimeline paikse toimega glükokortikosteroid (hormoon).
Neomütsiin on laia toimespektriga mikroobide vastane antibiootikum. Kreemi kasutatakse dermatiidi,
ekseemi või psoriaasi korral nahalööbega kaasneva sügeluse ja põletiku leevendamiseks ning
sekundaarse infektsiooni raviks.

NÄIDUSTUSED
Dermatiidi (põletikuline nahahaigus) või ekseemi sümptomaatiline ravi sekundaarse infektsiooniohu
korral. Psoriaas.

2. Mida on vaja teada enne BETNOVATE-N kreemi kasutamist

VASTUNÄIDUSTUSED
Kreemi ei tohi kasutada, kui Teil esineb ülitundlikkus ravimi või tema koostisosade suhtes.
BETNOVATE-N cream ei sobi naha viirusinfektsioonide (herpes, tuulerõuged) ja seente, bakterite või
pärmirakkude poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Samuti ei tohi seda kasutada genitaal- või
pärakupiirkonna sügeluse, rosaatsea, akne ning suuümbruse põletiku raviks. Kreemiga ei tohi ravida
alla 2-aastaste laste nahapõletikke, sealhulgas mähkmelöövet, kuna neil on ravimi imendumine suurem
kui täiskasvanutel. BETNOVATE-N kreem ei sobi laialdase naastulise psoriaasi raviks. Neomütsiini
sisalduse tõttu ei tohi kreemi kasutada väliskõrva põletike ravimiseks, kui kuulmekile on katki. Teatud
bakteritele (Pseudomonas, Proteus) neomütsiin ei toimi, sellepärast tuleb enne sekundaarse
infektsiooni korral kasutamist konsulteerida arstiga. Informeerige arsti Teil esinevatest haigustest või
vaevustest.

ETTEVAATUST!
Kreemi kasutamisel peate arvestama, et see võib määrida pesu ja riideid. Vältige ilma arsti soovituseta
pikaajalist pidevat ravi, eriti lastel, kuna see võib kahjustada neerupealiste talitlust. Vältige pikaajalist
määrimist näole. Pikaajaline glükokortikosteroidpreparaadi kasutamine võib põhjustada nahas
kahjulikke muutusi. Silmalaugudele kandmisel vältige ravimi silma sattumist, kuna see võib tekitada
glaukoomi (s.o. haiguslik silma siserõhu tõus). Infektsioonide levikut soodustab mähise alla tekkiv soe
ja niiske keskkond, seetõttu tuleb enne uue sideme paigaldamist nahk eelnevalt puhastada. Kui
vaatamata ravile infektsioon levib, lõpetage ravi ning pöörduge arsti poole, kes määrab Teile vajaliku
mikroobide vastase ravi.

RASEDUS JA IMETAMINE
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Informeerige arsti,
kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga.

KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

3. Kuidas RAVIMIT BETNOVATE-N kreemi kasutada

ANNUSTAMINE
Kreemi kasutatakse ainult välispidiselt. Kuna preparaat sisaldab antibiootikumi neomütsiini, ei tohi
teda lahjendada. Määrige haigestunud piirkonda vähese koguse kreemiga. Ravimi toimet saab
suurendada, kui vastav piirkond plastikaadiga kinni mähkida. Tavaliselt piisab ööpäevasest
kinnimähkimisest, ravi jätkatakse tavalisel viisil.
Haigestunud piirkonda määrige kuni 2...3 korda ööpäevas. Paranemise ilmnemisel võite määrida
vähem kordi.
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust. Ilma arsti kontrollita ei tohi
ravi kesta üle 7 päeva. Kui unustate ravimi kasutamise arsti poolt määratud ajal, siis manustage
järgmisel ettenähtud korral.

ÜLEANNUSTAMINE
Kui määrite üks kord kogemata liiga palju kreemi, siis ei ole see ohtlik. Kui Te kasutate
BETNOVATE-N kreemi pidevalt liiga palju või sageli, võib tulemusena tekkida neerupealiste
talitlushäire. Juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Kui Teile tundub, et olete
kasutanud ravimit liiga palju, samuti haiguse ägenemise või ülitundlikkusnähtude ilmnemisel
katkestage ravi ning pöörduge arsti poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka BETNOVATE - N kreem põhjustada kõrvaltoimeid.

Kui Te kasutate kreemi vastavalt arsti ettekirjutustele, siis tavaliselt kõrvaltoimeid ei esine. Kirjeldatud
on paikset naha kipitustunnet, sügelust ja allergilist kontaktdermatiiti. Mõned patsiendid võivad olla
BETNOVATE-N kreemi suhtes ülitundlikud. Mõnel haigel võib preparaadi toimel haigus ägeneda.
Tugevatoimelised glükokortikosteroidid võivad suurtes kogustes ning pikaajalisel paiksel kasutamisel
põhjustada naha muutusi: nahk muutub õhemaks, tekivad striiad (nahajutid), pindmised veresooned
laienevad. Muutused tekivad kergemini mähisealustel pindadel või nahavoltides. Tekkida võivad ka
pigmentatsiooni muutused (pruunid laigud) ja liigne karvakasv. Üle 2-aastastele lastele pikka aega ja
suurtes kogustes manustamisel võivad tekkida neerupealiste talitlushäired. Pidage meeles, et seda ohtu
suurendavad mähisena toimivad mähkmed, mis suurendavad ravimi imendumist. Kui Teil tekib
kõrvaltoimeid, informeerige koheselt oma raviarsti.

5. BETNOVATE-N kreemi säilitamine

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Kreemi tuleb säilitada temperatuuril kuni 25°C.
Kreemi ei tohi lahjendada.
Ärge kasutage pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu!


6. Lisainfo

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

MÜÜGILOA HOIDJA ESINDUS EESTIS:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ Pärnu mnt 67a Tallinn 10134
Telefon: +372 6676 900

Infoleht tootja poolt kaasajastatud: september 2000
Infoleht kooskõlastatud: veebruaris 2006


BETNOVATE on GlaxoSmithKline´i kaubamärk.