Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Brovana

Üldnimi: arformoterol inhalatsioon ( ar for MOE ter ole )
Brändinimed: Brovana
Mis on Brovana
Brovana on bronhodilator. See lõdvendab lihaseid hingamisteedes hingamise parenemiseks.

Üldnimi: arformoterol inhalatsioon ( ar for MOE ter ole )

Brändinimed: Brovana

Mis on Brovana

Brovana on bronhodilator. See lõdvendab lihaseid hingamisteedes hingamise parenemiseks.
Brovanat kasutatakse bronhide kokkutõmbamise vältimiseks inimestel, kellel on krooniline takistav kopsuhaigus ( COPD ), s.h. ka krooniline bronhiit ning emphysema. See ei ravi bronhospasmi haigushoogu, mis on juba alanud.
Brovanat võib kasutada ka teiseks eemärgiks, mis ei ole selle meditsiinijuhi sees.

Mis on minu jaoks kõige tähtsam informatsioon Brovana kohta?

Ärge kasutage Brovanat juba alanute bronhospasmi haigushoo ravimiseks. See ei tööta nii kiiresti, et teie simptoome ümber pöörata. Kasutage teist, lühema tegevusajaga ravimit
Helistage oma arstile kohe, kui te tunnete, et ravim ei tööta nii hästi kui tavaliselt, või kui te tunnete, et vajate rohkem ravimit. Surenenud ravimi vajadus võib olla teie seisundi halvendamise märgiks. Salmeterol, arformoteroliga sarnane ravim, võib suurendada astmaga seotud surma riski. Ei ole teatud, kas Brovanal on samasugune effect inimestele, kellel on krooniline takistav kopsuhaigus. On otsustav, et te kasutate ainult välja kirjutatud ravimi doosit ning jälgite püsivaid instruktsioone ravimi ohutu kasutamiseks. Rääkige oma arstiga teie individuaalsetest riskidest ning kasudest Brovana kasutamisel.

Enne Brovana kasutamist

Ärge kasutage Brovanat kui teil on arformoteroli suhtes allergia. Salmeterol, arformoteroliga sarnane ravim, võib suurendada astmaga seotud surma riski. Ei ole teatud, kas Brovanal on samasugune effect inimestele, kellel on krooniline takistav kopsuhaigus. On otsustav, et te kasutate ainult välja kirjutatud ravimi doosi ning jälgite püsivaid instruktsioone ravimi ohutu kasutamiseks. Rääkige oma arstiga teie individuaalsetest riskidest ning kasudest Brovana kasutamisel. Enne Brovana kasutamist öelge oma arstile, kui teil on mingi ravimi suhtes allergia, või kui teil on:

 • südamehaigus, südame rütmi korratus või kõrge vererõhk;
 • epilepsia või muu haaramise korratus;
 • suhkrutõbi;
 • glaukoom;
 • kilpnääre korratus;
 • maksahaigus; või
 • isiklik või perekonna „Pikk QT sündroomi“ haiguslugu

Kui teil on üks nendest seisunditest, te kas või ei saa Brovanat kasutada, või vajate doseerimise reguleerimist või eratesteerimist ravimise jooksul.
FDA raseduse C kategooria. See ravim võib olla mittesündinud lapse jaoks ohtlik. Öelge oma arstile, kui olete rase või planeerite rasedust ravimise jooksul.Ei ole teatud, kas see ravim saabub rinnapiimasse või kas see võib imikut kahjustada. Ärge kasutage seda ravimit juhul, kui te ei öelnud oma arstile, et toidate oma last rinnaga. Ärge andke Brovanat alla 18-aastasele isikutele arsti soovituseta.

Kuidas ma pean Brovanat kasutama?

Kasutage Bonivat täpselt nii kuidas see on teile ette kirjutatud. Ärge kasutage ravimit suuremates annustes või kauem kui on arstiga soovitatud. Järgnege juhtimisi teie ravimi sildil.
Brovana läheb koos püsiva instruktsiooniga ohutuks ja effektiivseks kasutamiseks. Jälgige neid instruktsioone tähelepanelikult. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on küsimusi.
Ärge kasutage Brovanat juba alanute bronhospasmi haigushoogude ravimiseks. See ei tööta nii kiiresti, et teie simptoome ümber pöörata. Kasutage teist, lühema tegevusajaga inhalatsiooni ravimit bronhospasmi haigushoogude ravimiseks. Kui te kasutate Brovanat kiirema tegevusajaga bronhodilaatori asemel, lõpetage teise bronhodilaatori kasutamist ning kasutage seda ainult ootamatu bronhospasmi haigushoo juhul. Lühema tegevusajaga bronhodilaatorid on albuterol ( Proventil, Ventolin, Combivent ), bitolterol ( Tornalate ), levalbuterol ( Xopenex ), metaproterenol ( Alupent, Metaprel ), või pirbuterol ( Maxair ).
Brovana inhalatsioon läheb ainult koos standartse pihustiga, mis on õhukompressoriga ühendatud. Ärge segage pihustis Bonivat teiste ravimitega.
Ärge võtke ravimit suhu ning ärge neelake
Et ravimit pihustiga kasutada:

 1. Avage fooliumist pakend ning pigistage ravimit välja pihusti kambrisse. Pange suuotsak või  näomask ravimi kambrile. Pärast seda, pange ravimi kamber kompressorile.
 2. Istuge sirgelt mugavas positsioonis.Pange suuotsak suhu või näomask näole, et teie suu ja nina oleksid kaetud. Lülitage kompressor sisse.
 3. Hingage sisse aeglaselt ja ühetasaselt kuni olete ravimit sisse hinganud ( tavaliselt 5-10 minutit ). Ravimine on lõpetatud kui udu enam ei tule pihustist välja ning ravimi kamber on tühi.
 4. Puhastage pihusti pärast igat kasutamist. Jälgige puhastamise instruktsioone mis lähevad teie pihustiga koos.

Helistage oma arstile kohe, kui te tunnete, et ravim ei tööta nii hästi kui tavaliselt, või kui te tunnete, et vajade rohkem ravimit. Surenenud ravimi vajadus võib olla teie seisundi halvendamise märgiks.
COPDt ravitakse tavaliselt erinevate ravimite kombinatsiooniga. Teie seisundi parenemiseks kasutage kõiki ravimeid, mis on teie arstiga välja kirjutatud. Ärge muutke doose arsti soovituseta.
Hoidke ravimit fooliumist pakendis kuni te olete valmis seda kasutama. Kui pakend on avatud, te peate ravimit kohe kasutama. Visake tühi pakend kohta, kust seda ei saa kätte lapsed ja koduloomad.
Hoidke pakendid külmikus, aga ärge andke neile külmuma. Te võite hoida pakendid toatemperatuuril, aga te peate neid kasutama 6 nädala jooksul. Hoidke ühekordsed pudelid toatemperatuuril ning hoidke need kuumusest ja valgusest eemal. Ärge kasutage ravimit, kui see ei näe välja selge ja värvita pudelis.

Mis juhtub kui ma jätan doosi vahele?

Jätke unustatud doos vahele ning oodake järgmise doosi planeeritud aega. Ärge kasutage kaht doosi ühel korral. Brovana regulaarne kasutamine on väga tähtis parema tulemuse saavutamiseks. Täitke oma ettekirjutust enne ravimist täielikku loobumisest.

Mis juhtub kui ma võtan doosi üle?

Otsige ettenägematu juhu meditsiinilist abi korral, kui te arvate, et kasutasite liiga palju ravimit. Brovana ülevõtmine võib olla fataalne.
Brovana ülevõtmise sümptoomid võivad olla kõhavalu, kiired või mitteregulaarsed südamelöögid, närvilisus, värisemine, lihaste takistus, peapööritus, ja nõrkus.

Mida ma pean vältima Brovana kasutades?

Ärge kasutage teist pikka tegevusajaga inhalatsiooni bronhodilaatorit nagu formoterol ( Foradil ) või salmeterol ( Serevent, Advair ), välja arvatud kui teie arst soovitas seda teile.
Brovana kõrvaltoimed
Vajate ettenägematu juhu meditsiinilist abi, kui teil on  mõni nendest allergilistest reaktsioonidest: täpid, raskenenud hingamine, näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Helistage oma arstile kui teil on mõni nendest tähtsatestkõrvaltoimetest:

 • bronhospasm ( kõhin, kõha pinguldus, raskendatud hingamine );
 • kõhavalu, kiired või mitteregulaarsed südamelöögid, rahutuse tunne, värisemine;
 • kolkumise tunne, isegi mõõduka pingutuse juhul;
 • paistetus, kiire kaalu saavutamine;
 • valged täpid, valud teie suus või huultel, või;
 • suukuivus, suurenenud janu, unisus, rahutuse tunne, segadus, nauseea, oksendus, suurenenud urineerimine, lihaste valu või nõrgus, kiire südamemäär, peapööritus, ja nõrkus.

Mitte nii tähtsad kõrvaltoimed võivad ilmuda, näiteks:

 • nõrkus, peavalu, magamisprobleemid ( insomnia );
 • nauseea, oksendus, diareea;
 • jalgade tõkestus;
 • palavik;
 • nohu, suu kuivatus; või
 • rämedus või madalanud hääl.

See ei ole kõrvaltoimete täielik nimekiri ning teised võivad ilmneda ka. Öelge oma arstile teistest ebatavalistest või sugulaslikutestkõrvaltoimetest.

Missugused teised ravimid võivad Brovanale mõjuda?

Enne Brovana kasutamist, öelge oma arstile, kui te kasutate mingit järgmistest ravimitest:

 1. aminophylline ( Truphylline ) või theophylline ( Elixophyllin, Respbid, Slo-Bid, Theo-Dur, Uniphyl );
 2. antibiotics nagu azithromycin ( Zithromax ), clarithromycin ( Biaxin ), erythromycin ( E-Mycin, E.E.S., Erythrocin, Ery-Tab ), sparfloxacin ( Zagam ), või telithromycin ( Ketek );
 3. antidepressants nagu amitriptylin ( Elavil, Etrafon ), clomipramin ( Anafranil ), desipramin ( Norpramin ), imipramin ( Janimine, Tofranil ), vüi nortriptylin ( Pamelor );
 4. beta-blokeerija nagu atenolol ( Tenormin ), labetalol ( Normodyne, Trandate ), metoprolol ( Lopressor, Toprol ), propranolol ( Inderal, InnoPran ), sotalol ( Betapace ), ja teised;
 5. diuretic ( veepill ) nagu amilorid ( Midamor, Moduretic ), furosemid ( Lasix ), hydrochlorothiazid ( HCTZ, HydroDiuril, Hyzaar, Lopressor, Vasoretic, Zestoretic ), spironolacton ( Aldactazide, Aldactone ), triamteren ( Dyrenium, Maxzide, Dyazide ), ja teised;
 6. südame rütmi ravim nagu amiodaron ( Cordarone, Pacerone ), dofetilid ( Tikosyn ), disopyramid ( Norpace ), procainamid ( Procan, Pronestyl ), või quinidin ( Cardioquin, Quinaglute );
 7. MAO pidurdaja nagu isocarboxazid ( Marplan ), tranylcypromin ( Parnate ), phenelzin ( Nardil ), rasagilin ( Azilect ), või selegilin ( Eldepryl, Emsam );
 8. narkootiline ravim nagu fentanyl ( Actiq, Duragesic, Ionsys ), hydrocodon ( Lortab, Vicodin ), hydromorphon ( Dilaudid ), methadon ( Dolophine, Methadose ), morphin ( Kadian, MS Contin ), oxycodon ( OxyContin, Percocet ), propoxyphen ( Darvocet, Darvon ); või
 9. steroidid ( prednisone ja teised ).

Kui te kasutate üht nendest ravimitest, te kas või ei saa Brovanat kasutada, või vajate doseerimise reguleerimist või eratesteerimist ravimise jooksul.
Mõned teised ravimid võivad Brovanale mõjuda. Öelge oma arstile kõikidest retseptidest ja ravimitest, mida te kasutate ( sh vitamiinid, mineraalid, herbaalsed tooted ning teiste arstidega välja kirjutatud ravimid ). Ärge alustage uue ravimi kasutamist enne oma arsti soovitust.