Advantix - täpilahus (500mg +100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AC88
Toimeaine: permetriin +imidaklopriid
Tootja: Bayer Animal Health GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Advantix, täpilahus koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advantix, täpilahus koertele kuni 4 kg

Advantix, täpilahus koertele üle 4 kg kuni 10 kg

Advantix, täpilahus koertele üle 10 kg kuni 25 kg

Advantix, täpilahus koertele üle 25 kg kuni 40 kg

Advantix, täpilahus koertele üle 40 kg kuni 60 kg

Imidaklopriid/Permetriin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

Imidaklopriid

100 mg/ml

Permetriin

500 mg/ml

Abiaine:

butüülhüdroksütolueen (E321): 1,0 mg/ml

1 pipett sisaldab:

 

Pipett

Imidaklopriid

Permetriin

E321

 

 

 

 

 

Advantix, täpilahus koertele ≤ 4 kg

0,4 ml

40 mg

200 mg

0,4 mg

 

 

 

 

 

Advantix, täpilahus koertele > 4 kg ≤ 10 kg

1,0 ml

100 mg

500 mg

1,0 mg

 

 

 

 

 

Advantix , täpilahus koertele > 10 kg ≤ 25 kg

2,5 ml

250 mg

1250 mg

2,5 mg

 

 

 

 

 

Advantix, täpilahus koertele > 25 kg ≤ 40 kg

4,0 ml

400 mg

2000 mg

4,0 mg

 

 

 

 

 

Advantix, täpilahus koertele > 40 kg ≤ 60 kg

6,0 ml

600 mg

3000 mg

6,0 mg

 

 

 

 

 

Koertele kehamassiga üle 60 kg kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.

Selge kollakas kuni pruunikas lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Kirpude (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) infestatsiooni raviks ning profülaktikaks ja koeraväivinakkuse (Trichodectes canis) raviks.

Koera peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul ravi järgselt. Ühekordne ravi hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks. Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.

Ravimil on püsiv akaritsiidne ja peletav toime puukide vastu neljaks nädalaks (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) või kolmeks nädalaks (Dermacentor reticulatus).

Peletava ja surmava toime tõttu puuksiirutajale Rhipicephalus sanguineus, vähendab ravim Ehrlichia canis’e ülekandumise tõenäosust, vähendades nii koerte erlihhioosi riski. Haigestumise riski vähenemine on tõestatud katsetes alates 3. päevast pärast ravimi manustamist ning see püsib 4 nädalat.

Koera peal olevad puugid ei pruugi surra kahe päeva jooksul pärast ravi ning võivad jääda kinnitunuks ja nähtavale. Seetõttu on soovitatav eemaldada ravi ajal juba olemasolevad puugid, et vältida nende kinnitumist ja võimalust verd imeda.

Ühekordne ravimine on peletava (toitumisvastase) toimega moskiitodele kolme nädala (Phlebotomus perniciosus) või kahe nädala (Phlebotomus papatasi) jooksul, harilikule pistekärbsele (Stomoxys calcitrans) nelja nädala jooksul ja pistesääskedele kahe nädala (Aedes aegypti) või nelja nädala

(Culex pipiens) jooksul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Olemasolevate andmete puudumise tõttu ei tohi veterinaarravimit kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 1,5 kg kaaluvatel kutsikatel.

Vastavalt koera kehamassile kasutada sobivat Advantix täpilahust, vt annustamisskeemi.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada kassidel.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel võib koertel esineda mööduvat naha tundlikkust (suurenenud lokaalset kihelust, kratsimist, hõõrumist, karvakadu ning punetust manustamiskohal) või letargiat, mis on üldiselt ise mööduvad.

Väga harvadel juhtudel võib koertel esineda muutusi käitumises (ärritus, rahutus, vingumine ja pöörlemine), seedekulgla sümptomeid (oksendamine, kõhulahtisus, suurenenud süljeeritus, vähenenud isu) ja neuroloogilisi tunnuseid, nagu ebakindel liikumine ja tõmblemine nendel koertel, kes on toimeainele permetriin vastuvõtlikud. Need tunnused mööduvad iseenesest.

Mürgistus tahtmatu ravimi suhu sattumise tõttu on ebatõenäoline, kuid võib väga harvadel juhtudel esineda. Sellisel juhul võivad esineda neuroloogilised tunnused, nagu lihasvärin ja letargia. Ravi on sümptomaatiline. Spetsiifiline antidoot ei ole teada.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1l loomal 10st ravitud loomast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st ravitud loomast)
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st ravitud loomast)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10000st ravitud loomast)
  • väga harv (vähem kui 1l loomal 10000st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Minimaalne soovituslik annus on:

10 mg imidaklopriidi ja 50 mg permetriini kg kehamassi kohta.

Annustamisskeem

Koera (kehamass

Preparaat

 

Maht (ml)

Imidaklopriid

Permetriin

kg-des)

 

 

 

(mg kg kehamassi

(mg kg kehamassi

 

 

 

 

kohta)

kohta)

 

 

 

 

 

 

4 kg ja vähem

Advantix,

 

0,4 ml

Min.10

Min.50

 

täpilahus

koertele

 

 

 

 

kuni 4 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle 4 kuni10 kg

Advantix,

 

1,0 ml

10...25

50...125

 

täpilahus

koertele

 

 

 

 

üle 4 kg kuni 10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle 10 kuni 25 kg

Advantix,

 

2,5 ml

10...25

50...125

 

täpilahus

koertele

 

 

 

 

üle 10 kg kuni 25

 

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle 25 kuni 40 kg

Advantix,

 

4,0 ml

10...16

50...80

 

täpilahus

koertele

 

 

 

 

üle 25 kg kuni 40

 

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 kuni 60 kg

Advantix täpilahus

6,0 ml

10...15

50...75

 

koertele üle 40 kg

 

 

 

 

kuni 60 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koertele kehamassiga üle 60 kg kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.

Kirpudega taasnakatumise vähendamiseks, on soovitatav ravida kõiki majapidamises olevaid koeri. Samuti tuleb teisi samas majapidamises elavaid koduloomi ravida loomaliigile sobiva ravimiga. Soovitatav on hävitada täiskasvanud kirbud ja nende vastsed ka ümbritsevas keskkonnas kasutades sobivat kirbutõrjevahendit.

Preparaadi toime säilib ka siis, kui loom saab märjaks. Siiski on soovitatav vältida pikaajalist ja sagedast kokkupuudet veega. Sagedase märjakssaamise korral võib toime väheneda ja vajalik võib olla ravimi korduv manustamine, sõltuvalt välisparasiitide esinemisest keskkonnas. Sellisel juhul mitte manustada ravimit sagedamini kui kord nädalas. Kui on vaja koera šampooniga pesta, tuleb seda teha enne preparaadi manustamist või siis mitte varem, kui kaks nädalat pärast manustamist, et vältida kordusravi.

Infestatsiooni korral koeraväividega on soovitatav veterinaarne järelkontroll 30 päeva pärast ravi, kuna mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.

Annustamismeetod

Eemaldada pipett pakendist, hoida pipetti püstises asendis ning tõmmata kork maha. Keerata kork tagurpidi pipetile peale. Korki keerates puruneb kaitsekile. Seejärel eemaldada kork.

Koertel kehamassiga 10 kg ja vähem:

Seisval koeral tõmmata abaluude vahelt karvad laiali nii, et nahk oleks nähtav.

Asetada pipeti ots nahale ja pigistada pipetti mitu korda nii, et selle sisu satuks otse nahale.

Koertel kehamassiga üle 10 kg:

Seisval koeral manustada Advantix pipeti kogu sisu võrdselt nelja erinevasse kohta seljajoonel, kuklast sabajuureni. Igas manustamiskohas tõmmata karvad laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada pipeti ots nahale ja pigistada pipetti õrnalt nii, et lahus satuks otse nahale. Mitte manustada liiga suurt kogust ühte kohta, sest siis võib preparaat mööda koera külgi maha voolata.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ainult välispidiseks kasutamiseks. Manustada ainult kahjustamata nahale.

Mitte manustada liiga suurt kogust ühte kohta, sest siis võib preparaat mööda koera külgi maha voolata.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte lasta külmuda.

Pärast fooliumpakendi avamist hoida kuivas kohas temperatuuril kuni 30 °C.

Kasutada 24 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem). (Advantix 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml).

Kasutada 12 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem). (Advantix 6,0 ml).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pipetil, fooliumpakendil või karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist või üksikute moskiitode ja pistesääskede hammustusi, seetõttu ei saa ebasobivate tingimuste olemasolul täielikult välistada haiguste ülekandumist, mida need parasiidid levitavad. Ravimil on peletav (toitumisvastane) toime puukidele, moskiitodele ja pistesääskedele, ennetades parasiitide toitumist verest ja vähendades nii koerte vektorite poolt siirutatud haiguste (Canine Vector-Borne Disease - CVBD) nt borrelioosi, riketsioosi, erlihhioosi, leišmanioosi edasikandumise ohtu.

Soovitatav on manustada ravim vähemalt 3 päeva enne eeldatavat kokkupuudet E. canis nakkusega. Katsed E. canis’ega nakatunud Rhipicephalus sanguineus puukidele eksponeeritud koertega on tõestanud erlihhioosi haigestumise riski vähenemist alates 3. päevast pärast ravimi manustamist, mis kestab 4 nädalat.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Manustada ettevaatlikult, et pipeti sisu ei satuks koerale silma ega suhu.

Preparaati manustada hoolikalt vastavalt kirjeldusele lõigus Annustamismeetod. Eriti tuleb vältida preparaadi sattumist ravitud või lähikontaktis olevate loomade suhu manustamiskoha lakkumise tõttu. Mitte manustada kassidele.

See ravim on kassidele äärmiselt mürgine ja võib olla surmav kasside unikaalse füsioloogia tõttu, mis ei suuda metaboliseerida teatud aineid, k.a permetriin. Et vältida kasside juhuslikku kokkupuudet preparaadiga, hoida ravitud koerad pärast ravimi manustamist kassidest eemal seni, kuni manustamiskoht on kuiv. Oluline on tagada, et kass ei lakuks ravimi manustamiskohta selle preparaadiga ravitud koeral. Kui selline olukord siiski tekib, pöörduda kiiresti loomaarsti poole.

Enne haigetele ja nõrkadele koertele manustamist konsulteerida oma loomaarstiga.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vältida preparaadi sattumist nahale, silma või suhu.

Mitte süüa, juua, ega suitsetada preparaadi manustamise ajal. Pärast kasutamist pesta käed.

Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta kohe maha seebi ja veega.

Inimesed, kellel on naha ülitundlikkus võivad olla eriti tundlikud selle ravimi suhtes.

Peamised kliinilised tunnused, mis äärmiselt harvadel juhtudel võivad tekkida, on mööduvad naha aistilised ärritused nagu torkimine, põletustunne ja tundetus.

Juhuslikul ravimi sattumisel silma, tuleb see kohe hoolikalt veega välja loputada. Kui naha või silmade ärritus püsib, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Mitte alla neelata. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kuni manustamiskoha kuivamiseni hoiduda inimestel, eriti lastel, kokkupuutest loomaga. Selle tagamiseks on soovitav manustamisprotseduur läbi viia õhtupoolikul. Loomadel, kellele on hiljuti ravimit manustatud, ei tohi lasta magada inimeste, eriti laste juures.

Vältimaks laste juurdepääsu pipettidele, hoida pipett originaalpakendis kuni kasutamiseni ning hävitada kasutatud pipetid koheselt.

Muud ettevaatusabinõud

Preparaat on ohtlik veeorganismidele, seetõttu ei tohi ravitud koeri mitte mingil juhul lubada mingisugusesse pinnavette enne, kui ravimi manustamisest on möödunud vähemalt 48 tundi.

Advantix täpilahuse lahusti võib jätta plekke sellistele materjalidele nagu nahk, kangad, plastik ja töödeldud pinnad. Lasta manustamiskohal kuivada, enne kui võimaldada looma kokkupuutumist eelpoolnimetatud materjalidega.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja imetamise ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Viiekordsed annused ei põhjustanud tervetel kutsikatel ja täiskasvanud koertel ega kutsikatel, kelle emadele manustati kolmekordne annus ravimit, kliiniliste tunnustega kõrvaltoimeid.

Sobimatus

Ei ole teada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Pärast kasutamist tuleb asetada kork tagasi pipetile.

Kasutamata jäänud ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu..

Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018

LISAINFO

Advantix täpilahus on imidaklopriidi ja permetriini sisaldav ektoparasititsiid lokaalseks kasutamiseks. Selline kombinatsioon toimib insektitsiidina, akaritsiidina ja repellendina.

Imidaklopriid toimib täiskasvanud kirpudele ja vastsetele. Lisaks täiskasvanud kirpude hävitamisele on tõestatud ka imidaklopriidi larvitsiidne toime keskkonnas olevatesse kirbu vastsetesse. Vastsed ravitud looma ümbruses hävivad loomaga kokku puutudes.

Pakendi suurused: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml, 6,0 ml pipeti kohta; pakendis 1, 2, 3, 4 või 6 ühekordset annust sisaldavat pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

[Bayer logo and cross]

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Magnum Veterinaaria

Vae 16 76401 Laagri Harjumaa

Tel. +372 6 501 920