Alventa - prolong caps 75mg n10; n14; n20; n28; n30; n50; n60; n98; n100; n250 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N06AX16
Toimeaine: Venlafaxine
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord