Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azomyr - Azomyr kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/00/157/001 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 1 tablett

EU/1/00/157/002 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 2 tabletti

EU/1/00/157/003 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 3 tabletti

EU/1/00/157/004 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 5 tabletti

EU/1/00/157/005 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 7 tabletti

EU/1/00/157/006 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 10 tabletti

EU/1/00/157/007 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 14 tabletti

EU/1/00/157/008 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 15 tabletti

EU/1/00/157/009 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 20 tabletti

EU/1/00/157/010 Azomyr 5 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (Aclar/PVC, alu) 21 tabletti