Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arutimol - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

Lugupeetud patsient!
Enne ravimi tarvitamist tutvuge palun hoolikalt käesoleva infolehega. Siit saate olulist informatsiooni
selle kohta, millele peaksite enne preparaadi tarvitamist tähelepanu pöörama. Küsimuste tekkimisel
pöörduge palun oma raviarsti või apteekri poole.

Pakendi infoleht

Arutimol silmatilgad 0,25 %
Arutimol silmatilgad 0,5 %

Toimeaine:
timoloolmaleaat

Koostis
Arutimol silmatilgad 0,25 %
1 ml lahust sisaldab:
3,42 mg timoloolvesinikmaleaati (2,5 mg timolooli); 0,03 mg bensakooniumkloriidi säilitusainena.

Arutimol silmatilgad 0,5 %
1 ml lahust sisaldab:
6,83 mg timoloolvesinikmaleaati (5,0 mg timolooli); 0,03 mg bensakooniumkloriidi säilitusainena.

Abiained:
Arutimol silmatilgad 0,25%, 0,5 %
Polüvidoon (K30), dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaadi dihüdraat, dinaatriumfosfaadi
dodekahüdraat, süstevesi.
1 ml Arutimol silmatilgad 0,25% ja 0,5 % silmatilku sisaldab säilitusainena 0,03 mg
bensalkooniumkloriidi.

Ravimvorm
Silmatilgad.

Ravimgrupp
Glaukoomivastane preparaat.

Müügiloa hoidja:
Chauvin ankerpharm GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Saksamaa

Tootja:
Chauvin ankerpharm GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Saksamaa

Näidustused
Kõrgenenud silmasisese rõhu langetamiseks kroonilise avatudnurgaga glaukoomi või silmasisese rõhu
tõusu korral.

Glaukoom = silmahaigus, millele on iseloomulik silma siserõhu tõus; tüsistustena võivad tekkida
nägemisnärvi ja reetina (silma võrkkesta) kahjustus.

Vastunäidustused
Millal on Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkade kasutamine vastunäidustatud?
Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkasid ei tohi kasutada juhul, kui teil esineb ülitundlikkus toimeaine
(timolooli) või preparaadi mõne teise koostisaine suhtes.
Ravimit ei tohi kasutada järgmiste haigusseisundite korral:
· hingamisteede hüperreaktiivsus (bronhide hüperreaktiivsus);
· bronhiaalastma (teadaolevalt esinenud astmaatiline episood);
· kroonilised ahenemuslikud kopsuhaigused (krooniline bronhiit, astma);
· südametegevuse aeglustumine;
· II või III astme südameblokaad (atrioventrikulaarne blokaad);
· kardiogeenne sokk;
· südamelihase nõrkus, mis ei allu medikamentoossele ravile;
· nina limaskesta raske allergiline põletik;
· silma sarvkesta ainevahetushäired.

Ettevaatust!
Mida peab silmas pidama?
Silma siserõhu ja sarvkesta kontroll peab olema regulaarne!
Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkasid ei soovitata kasutada juhul, kui te kannate pehmeid
kontaktläätsesid, kuna ravimi säilitusaine võib ladestuda läätsedele ja põhjustada silmaärritust. Kõvad
kontaktläätsed tuleb enne ravimi manustamist silmast ära võtta ja need tohib tagasi panna alles 15
minuti pärast.

Rasedus ja imetamine
Mida peab silmas pidama raseduse ja rinnaga toitmise ajal?
Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkade kasutamist raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole piisavalt
uuritud, seetõttu tuleb enne ravimi kasutamist konsulteerida raviarstiga võimalike ohtude tõttu.
Seejärel tohib Arutimol 0,25% ja 0,5% kasutada üksnes rangetel näidustustel.
Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Mida tuleb laste puhul silmas pidada?
Arutimol silmatilkasid ei soovitata kasutada enneaegsetel ja vastsündinutel võimaliku ebasoovitava
toime tõttu kesknärvisüsteemile. Rangelt järgida kasutamisnäidustusi ka väikelastel.

Mida pidada silmas auto juhtimise, masinate käsitsemise ja kindla toeta töötamise korral?
Üksikutel juhtudel on kirjeldatud kahelinägemist ja silmalau allavajet. Tekkida võivad ka
nägemishäired, peavalu, pearinglus, nõrkustunne ja iiveldus. Isegi nõuetekohasel kasutamisel võib
ravim mõjutada nägemisteravust ja muuta reaktsioonikiirust, mis omakorda halvendab
sõidukijuhtimise ja liikuvate mehhanismidega töötamise võimet. Toime on enam väljendunud ravimi
koostoimes alkoholiga.

Koostoimed teiste ravimitega
Missugused ravimid võivad mõjutada Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkade toimet?
Arutimol-i manustamisel koos adrenaliini sisaldavate silmatilkadega (kasutatakse samuti silma
siserõhu vähendamiseks) võib tekkida pupilli laienemine.
Timolooli silma siserõhku langetav toime tugevneb adrenaliini ja pilokarpiini (langetavad samuti
silma siserõhku) sisaldavate silmatilkade kooskasutamisel.
Koos beeta-adrenoblokaatoritega (ravimid kõrgvererõhu ja südamepärgarterite haiguste raviks)
manustamisel on võimalik toime tugevnemine nii silmadele (siserõhu vähenemine) kui ka südame-
veresoonkonnale.
Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkade manustamine koos arteriaalset vererõhku langetavate
preparaatide või muude südamehaiguste ravimitega (kaltsiumikanalite blokaatorid, reserpiin, beeta-
adrenoblokaatorid) võib põhjustada arteriaalse vererõhu langust ja bradükardiat.
Palun pidage silmas, et eelpool öeldu võib kehtida ka siis, kui olete nimetatud ravimeid kasutanud
hiljuti. Informeerige arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Annustamine: manustamisviis ja kestus
Järgnevad andmed kehtivad juhul, kui arst ei ole Arutimoli teisiti määranud. Palun järgige täpselt
annustamisjuhiseid; vastasel korral ei avalda silmatilgad soovitud toimet.
Kui sageli ja millises annuses võib kasutada
Arutimol 0,25% või 0,5% silmatilkasid?
Ravi alguses tilgutada 1 tilk 2 korda päevas haige(te)sse silma(desse).
Kui silma siserõhk saavutab soovitud taseme, võib arst vähendada Arutimol 0,25% või 0,5%
silmatilkade manustamist 1 korrale päevas.

Kuidas Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkasid kasutada?
Ravimi pudel on õhu- ja veekindel. Pudeli kork on tihedalt suletud, avamisel pöörata seda tugevalt
paremale (korgi sees olev tera teeb pudelisse augukese). Seejärel pöörata korki vasakule.
Tilgutage Arutimol 0,25% või 0,5% silmatilkasid alumisse sidekestakotikesse ehk konjunktivaalkotti.
Selleks kallutage pea pisut taha, vaadake üles ning tõmmake sõrmega alalaug silmast veidi eemale.
Hoidke pudelit otsaga allapoole. Tilgutage 1 tilk Arutimol 0,25% või, 0,5% silmatilkasid tekkinud
kotikesse.
Ärge puudutage pudeli otsaga silma. Pärast ravimi manustamist sulgege silm. Sulgege pudel. Avatud
pudeli sisu tuleb ära kasutada 6 nädala jooksul.

Kui kaua tuleb Arutimol 0,25% või 0,5% silmatilkasid kasutada?
Ravi Arutimol 0,25% või 0,5% silmatilkadega toimub reeglina pikema aja jooksul. Ravi katkestamise
või lõpetamise üle otsustab teie raviarst.

Üleannustamine ja kasutamisvead
Mis saab siis, kui te katkestate ravi enneaegselt?
Silma siserõhu tõus ei pruugi pikka aega kaebusi põhjustada. Sellele vaatamata võib silm saada
kestvalt kahjustada. Seetõttu on regulaarne kontroll väga oluline. Üleannustamise kahtlusel võtke
ühendust arstiga.

Kui te unustate Arutimol manustada:
Ärge manustage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kõrvaltoimed
Missugused võivad olla Arutimol 0,25% ja 0,5% silmatilkade kõrvaltoimed?
Lokaalsed kõrvaltoimed (silmad)
Võivad esineda järgmised kõrvaltoimed: konjunktiviit, silmalaupõletik, sarvkestapõletik, samuti
nägemishäired, kahelinägemine, ülalau allavaje ja "kuiva silma" sündroom, soonkesta irdumine
(pärast filtratsiooni operatsiooni)..
Süsteemsed kõrvaltoimed
Südame ja veresoonte häired
: aeglane südamerütm, südame rütmihäired, vererõhu langus, minestus,
atrioventrikulaarblokaad, aju vereringehäire, aju hapnikuvaegus, südamepuudulikkus,
südamekloppimine ja südameseiskus.
Hingamissüsteem: bronhospasm (patsientidel, kellel on varem esinenud bronhospasmiga
kopsuhaigus), hingamispuudulikkus, hingeldus.
Nahk: Ülitundlikkusreaktsioonid, näiteks paikne või üldine nahalööve või nõgeslööve.
Muud kõrvaltoimed: Peavalu, väsimus, iiveldus, pearinglus, depressioon.
Kui täheldate kõrvaltoimeid, mida ei ole käesoleval infolehel kirjeldatud, siis informeerige sellest
palun oma arsti või apteekrit.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg
Kõlblikkusaeg on trükitud ravimi välispakendile ja pudeli etiketile. Ärge kasutage ravimit pärast
kõlblikkusaja lõppu! Kõlblikkusaeg pärast pudeli avamist on maksimaalselt 6 nädalat.

Kuidas säilitada Arutimol 0,25% ja, 0,5% silmatilkasid?
Säilitada valguse eest kaitstult.Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Lisainfo
See preparaat on ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks. Kasutage seda regulaarselt, arsti ettekirjutuste
järgi.
Käige regulaarselt silmaarsti kontrollil!

Infoleht kooskõlastatud: jaanuaris 2009.