Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aldara - Aldara toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ATC Kood: D06BB10
Toimeaine: imiquimod
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Aldara 5% kreem

imikvimood

Välispidiseks kasutamiseks nahale

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU JÄRGI

250 mg kreem

6. MUU