Zocor forte - õhukese polümeerikattega tablett (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10AA01
Toimeaine: simvastatiin
Tootja: Merck Sharp & Dohme OÜ

Artikli sisukord