Tadalafil actavis - õhukese polümeerikattega tablett (2,5mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G04BE08
Toimeaine: tadalafiil
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord