Seretide inhaler - inhalatsiooniaerosool, suspensioon (25mcg +50mcg 1annust)

ATC Kood: R03AK06
Toimeaine: salmeterool +flutikasoon
Tootja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

Artikli sisukord

SERETIDE INHALER
inhalatsiooniaerosool, suspensioon (25mcg +50mcg 1annust)