Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ultram

 

Ultram

Üldnimetus: tramadol ( TRAM a dol )

Marginimed: Ultram, Ultram ER

Mis on ultram?

Ultram on narkootiline sarnanev valuvaigistav.
Ultrami kasutatakse, et ravida nii mõõduka kui ka raske kroonilise valu juhul, kui ravimine on vajalik ööpäevaringselt. 
Ultrami on ka võimalik kasutada teiste otstarvete jaoks, mis ei ole nimetatud selles ravi juhendis.
Tähtis teave ultramist
Teie ei tohi Ultrami tarvitada, kui Teil on kunagi olnud nakrootiline või alkoholne sõltuvus.
Mõnedel inimestel, kes Ultrami tarvitasid olid krambid. Teil võib olla suur krambide tõenäosus, kui Teie haiguste ajaloos on olnud krambid või pea valud, metaboolne häire või Teie tarvitate teatuid ravimeid nagu antidepressandid, lihaste  lõdvestujad või iivelduse ja oksendamise vastased ravimid.
Tarvitage seda ravimit täpselt nii nagu arst Teie jaoks määras. Ärge kasutage rohkem ravimit kui arst soovitas või pikem kui arst ette kirjutas. Järgige juhiseid mis on kirjutatud retseptis. Ärge tarvitage rohkem kui 300 milligrammid päevas.
Pöörduge koheselt lähima haigla vastuvõtuosakonda või oma arsti poole kui Teie arvate, et tarvitasite liiga palju ravimit. Ultrami üleannus võib surmaga lõppeda. Ultrami üleannuse sümptoomid võivad olla järgmised unisus, raske hingamine, aeglased südamelöögid, ebatavaline nõrkus, külm või niiske nahk, tunnete ennast pööritava peaga, minestus või kooma. Ultramist võib sõltuvus tekkida ja seda peavad kasutama ainult inimesed, kelle jaoks arst seda ette kirjutas. Ultrami ei tohi anda teistele inimestele, eriti kellel oli narkootikumide kuritarvitamine või narkootiline sõltuvus. Säilitage ravimit kättesaamatus kohas. Ultram võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad aeglustada Teie mõtlemist või reageerimist. Olge ettevaatlikud kui juhite autot või teete midagi mis nõuab energiat ja head reageerimist. Ärge lõpetage Ultrami kasutamist järsku või Teil võivad tekkida ebameeldivad sümptoomid nagu rahutus, higistamine, iiveldus, kõhulahtisus, värin, külmus, hallutsinatsioonid, unetus või hingamisraskused. Konsulteerige oma arstiga, kuidas vältida ebameeldivaid sümptoome ravimi tarvitamise lõpetades. Ärge purustage Ultrami tablette. See ravim on mõeldud suukaudseks ( suu kaudu ) kasutamiseks ainult. Purustatutest tabletitest pulbrit ei tohi sisse hingata või veega lahjendada ja organismi süstida. Selle ravimi sissehingamise või süsti teel kasutamine võib põhjustada eluohtlikke kõrvaltoimeid, üleannust või surma.
Enne Ultrami kasutamist
Teie ei tohi Ultrami kasutada juhul, kui Teil on kunagi olnud nakrootiline või alkoholne sõltuvus, kui olete joobnud ( purjus ) või olete hiljuti kasutanud mõnda järgmistest ravimitest:

 • alkohol;
 • narkootilise valu ravim;
 • rahustid või trankvilisaatorid ( nagu Valium );
 • depressiooni või rahutuse vastased ravimid;
 • vaimsete haiguste ravimid ( nagu bipolaarne haigus, skisofreenia ); või
 • tänava narkootikumid.

Mõnedel inimestel, kes Ultrami tarvitasid olid krambid. Teie krambide risk võib suureneda kui Teil on mingi järgmistest tingimustest:

 • Teil on kunagi olnud nakrootiline või alkoholne sõltuvus;
 • Teil on kunagi olnud epilepsia või muu teine sarnane häire;
 • Teil on kunagi olnud haigused seotud peaga;
 • metaboolne häire; või
 • Teie samal ajal tarvitate antidepressante, lihaste lõdvestajaid või iivelduse ja oksendamise vastased ravimeid.

Arutage oma arstiga Teie isiklikku krambide riski Ultrami kasutamise ajal.
Enne Ultrami kasutamist öelge oma arstile kas Teie olete allergiline mõnda ravimi peale või Teil on:

 • neerude haigus;
 • maksahaigus;
 • kõhu valu; või
 • Teil oli depressioon, vaimne haigus või enesetapu katse.

Kui Teil on mingi üleval tootutest tingimustest Te võite vajada annuse täpsustamist või spetsiaalset testi, et kasulikult Ultrami kasutada.
FDA raseduse kategooria C. See ravim võib olla  kahjulik sündimata lapsele. Ultram võib ka põhjustada ohtlikku või letaalset kõrvaltoimet vastsündinutele, kui ema kasutab seda ravimit raseduse või sünnituse ajal. Öelge oma arstile kas Te olete rase või Teil on plaan rasestuda ravimise ajal. Ultram võib sattuda ema rinnapiima ja kahjustada sündimata lapse tervist. Ärge kasutage seda ravimit kui Te ei ole arstile öelnud, et Te olete rinnaga toitev ema. Ärge andke Ultrami lapsele, kes on vähem kui 18 aastat vana.

Kuidas mina pean Ultrami kasutama?

Tarvitage seda ravimit täpselt nii nagu arst Teie jaoks määras. Ärge kasutage rohkem ravimit kui arst soovitas või pikem kui arst ette kirjutas. Järgige juhiseid mis on kirjutatud retseptis. Ärge tarvitage rohkem kui 300 milligrammid päevas.   
Tarvitage seda ravimit terve klaasi veega.
Ultrami võib tarvitada koos toiduga või ilma, aga seda sama moodi iga kord.
Ärge purustage Ultrami tablette. See ravim on mõeldud suukaudseks ( suu kaudu ) kasutamiseks ainult. Purustatutest tabletitest pulbrit ei tohi sisse hingata või veega lahjendada ja organismi süstida. Selle ravimi sissehingamise või süsti teel kasutamine võib põhjustada eluohtlikke kõrvaltoimeid, üleannust või surma. Ärge purustage, närrige või rikkuge tablette või kapslit. Neelake terve tablette. Kapsli avanemine või rikkumine võib põhjustada liiga palju ravimit vabastamist samal ajal.
Kui Teie kasutate pikendatuid tablette, selle kest võib sattuda Teie ekskremenditele ( soolu liikumised ). See on normaalne ja ei tähenda, et Teie ei saanud piisavalt ravimit.
Ultramist võib sõltuvus tekkida. Öelge oma arstile kas Teie tunnete, et ravim ei too palju kasu. Ärge muutke annuse hulka, kui Te ei ole sellest arstile öelnud. Ärge lõpetage Ultrami kasutamist järsku või Teil võivad tekkida ebameeldivad sümptoomid nagu rahutus, higistamine, iiveldus, kõhulahtisus, värin, külmus, hallutsinatsioonid, unetus või hingamisraskused. Konsulteerige oma arstiga, kuidas vältida ebameeldivaid sümptoome ravimi tarvitamise lõpetades. Säilitage Ultrami kuivas ja jahedas kohas toatemperatuuril. Jätke meelde kui palju ravimit igast uust pudelist Teie kasutate. Ultrami võib kuritarvitada ja Teie peate teadma kas keegi Teie peres kasutab seda ravimit korrapäratult või retseptita.

Mis juhtub kui ma unustan annuse võtmata?

Kui unustate annuse võtmata, tehke seda kohe, kui meelde tuleb. Kui see on peaaegu aeg Teie järgmiseks annuseks, siis jätke unustatud annust vahele ja võtke järgmist annust tavalisel ajal. Ärge kunagi võtke kahte annust korraga.

Mis juhtub kui ma võtan suurema annuse kui ette nähtud?

Pöörduge koheselt lähima haigla vastuvõtuosakonda või oma arsti poole kui Te arvate, et tarvitasite liiga palju ravimit. Ultrami üleannus võib olla letaalne.
Üleannuse sümptoomid on unisus, raske hingamine, aeglased südamelöögid, ebatavaline nõrkus, külm või niiske nahk, tunnete ennast pööritava peaga, minestus või kooma.

Mida mina pean vältima Ultrami tarvitamise ajal?

Ärge tarvitage alkoholi kuna Teie Ultrami kasutate. Alkohol võib põhjustada ohtlikku hingamise puudust, kui seda tarvitatakse Ultramiga. Külmetuse või allergia ravim, narkootilise valu ravim, unerohi, lihaste lõdvestaja ja krambide, depressiooni või rahutuse ravim võivad lisada unesust, mis on Ultramiga põhjustatud. Informeerige oma arsti kas Teie regulaarselt kasutate mõnd sellestest ravimitest.
Ultram võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad aeglustada Teie mõtlemist või reageerimist. Olge ettevaatlikud kui juhite autot või teete midagi mis nõuab energiat ja head reageerimist.
Ultrami kõrvaltoimed
Pöörduge koheselt lähima haigla vastuvõtuosakonda või oma arsti poole kui Teil on mõni järgmistest allergia sümptoomidest: lööve; raskused hingamisega; näo, huulte, keele või kurgu turse. Lõpetage Ultrami kasutamist ja helistage oma arstile kohe kui Teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

 • krambid;
 • punane kõrvetav naha lööve; või
 • raske hingamine, nõrk pulss.

Vähem ohtlikud kõrvaltoimed on:

 • peapööritus, unisus, nõrkus;
 • iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, isu puudumine;
 • ebaselge nägemine;
 • puna ( punasus, soojus, värin ); või
 • magamisprobleemid ( unetus ).

Seal võivad olla ka teised kõrvaltoimed mis ei ole siin nimetatud. Informeerige oma arsti kõikidest kõrvaltoimetest mis on Teie jaoks ebatavalised ja eriti tüütud.

Millised teised ravimid mõjuvad Ultramiga?

Teil võivad krambid tekkida, kui Teie tarvitate teisi teatuid ravimeid Ultramiga. Ärge tarvitage Ultrami, kui Teie ei ole oma arstile öelnud, et Teie samuti kasutate mõnd järgmistest ravimitest:

 1. MAO inhibiitor nagu isocarboxazid ( Marplan ), tranylcypromine ( Parnate ), phenelzine ( Nardil ) või selegiline ( Eldepryl, Emsam ); või
 2. antidepressant nagu amitriptyline ( Elavil ), citalopram ( Celexa ), clomipramine ( Anafranil ), desipramine ( Norpramin ), es citalopram ( Lexapro ), fluoxetine ( Prozac, Sarafem ), fluvoxamine ( Luvox ), imipramine ( Tofranil ), nortriptyline ( Pamelor ); paroxetine ( Paxil ) või sertraline ( Zoloft ).

Enne Ultrami kasutamist öelge oma arstile kas Teie samuti tarvitate:

 1. carbamazepine ( Tegretol );
 2. warfarin ( Coumadin );
 3. digoxin ( Lanoxin, Lanoxicaps );
 4. ketoconazole ( Nizoral );
 5. erythromycin ( E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab );
 6. rifampin ( Rifadin, Rimactane, Rifater );
 7. St. John's wort;
 8. quinidine ( Quinaglute, Quinadex, Cardioquin, Quinora ); või
 9. ravimid, mis võivad unisust põhjustada ( nagu külmetuse ravimid, teised valu ravimid, lihaste lõdvestajad ja krambide, depressiooni ja rahutuse vastased ravimid ).

See ei ole täielik nimekiri ja võivad olla ka teised ravimid mis mõjuvad Ultramiga. Informeerige oma arsti kõikidest retseptidest ja retseptita müüdavatest ravimidest mida Teie tarvitate. See sisaldab vitamiine, mineraale, taimsi tooteid ja ravimeid mis teised arstid Teile ette kirjutasid. Ärge alustage uut ravimit kasutamist ilma oma arsti nõuandeta.