Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Celexa

 

Celexa

Üldnimetus: tsitalopraam

Tootemargi nimetus: Celexa

Mis on Celexa?

Celexa on selektiivsete serotoniini tagashaarde inhibiitorite ( SSTI ) rühma kuuluv antidepressant. See toimib serotoniini tasakaalu taastades. Serotoniin on ajus leiduv aine, mis aitab parandada teatud tujuprobleeme.
Celexa’t kasutatakse depressiooni ravimiseks.
Celexa’t võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui sellel infolehel märgitud.

Tähtis teave Celexa kohta

Ärge võtke Celexa’t koos monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega ( MAOI ) nagu isokarboksasiid ( Marplan ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ), selegiliin ( Eldepryl, Emsam ), või tranüültsüpromiin ( Parnate ). Pärast MAOI võtmist peate ootama vähemalt 14 päeva, enne kui võite võtta Celexa’t. Kui olete lõpetanud Celexa võtmise, peate ootama vähemalt 14 päeva, enne kui alustate MAOI võtmist.
Esimest korda antidepressante võttes võivad teil tekkida suitsiidimõtted, eriti siis, kui olete alla 24 aasta vana. Teie arst peab teid vähemalt esimesed 12 nädalat, mil te tarvitate Celexa’t, regulaarsetel vastuvõttudel kontrollima.
Helistage kohe oma arstile, kui teil on mõni uus või halvenev sümptom, nagu: tuju- või käitumismuutused, ärevus, paanikahood, magamisraskused, või kui tunnete end impulsiivsena, ärrituvana, erutunud, vaenulikuna, agressiivsena, rahutuna, hüperaktiivsena ( vaimselt või füüsiliselt ), rohkem masendunult või kui soovite end tappa või endale liiga teha. Mõned antidepressandid võivad põhjustada tõsiseid või eluohtlikke kopsuprobleeme vastsündinutele, kelle emad võtavad raseduse ajal seda ravimit. Kuid ravikuuri katkestamine raseduse ajal võib põhjustada depressioon taastumist. Kui te plaanite rasedust või rasestute Celexa võtmise ajal, ärge lõpetage ravimi võtmist enne oma arstiga rääkimist.

Enne Celexa võtmist

Ärge kasutage Celexa’t, kui te kasutate MAO inhibiitoreid nagu isokarboksasiid ( Marplan ), tranüültsüpromiin ( Parnate ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ), või selegiliin ( Eldepryl, Emsam ). Tõsised, mõnikord ka surmavad reaktsioonid võivad ilmneda nende ravimite võtmisel koos Celexa’ga. Pärast MAO inhibiitori võtmist peate ootama vähemalt 14 päeva, enne kui võite võtta Celexa’t. Kui olete lõpetanud Celexa võtmise, peate ootama vähemalt 14 päeva, enne kui alustate MAOI võtmist.
Enne Celexa võtmist öelge oma arstile, kui te olete allergiline mõnele ravimile, või kui teil on:

 • maksa- või neeruhaigus;
 • haigushooge või epilepsia;
 • kahepoolsuselisust ebakõla ( hulluslikku depressiooni ); või
 • olnud ravimite kuritarvitamist või enesetapumõtteid.

Kui teil on mõni nendest seisunditest, on teil Celexa turvaliseks võtmiseks vaja doosi kohandamist või spetsiaalseid teste. Esimest korda antidepressante võttes võivad teil tekkida suitsiidimõtted, eriti siis, kui olete alla 24 aasta vana. Öelge oma arstile, kui teil on esimeste ravinädalate jooksul halvenevaid sümptomeid või suitsiidimõtteid, või kui teie doos on muutunud.
Teie perekond või teised hooldajad peaksid samuti teie tujude ja sümptomite muutumise suhtes valvel olema. Teie arst peab teid vähemalt esimesed 12 nädalat, mil te tarvitate Celexa’t, regulaarsetel vastuvõttudel kontrollima.
FDA raseduskategooria C. SSTI antidepressandid võivad põhjustada tõsiseid või eluohtlikke kopsuprobleeme vastsündinutele, kelle emad võtavad raseduse ajal seda ravimit. Kuid ravikuuri katkestamine raseduse ajal võib põhjustada depressioon taastumist. Kui te plaanite rasedust või rasestute Celexa võtmise ajal, ärge lõpetage ravimi võtmist enne oma arstiga rääkimist. Celexa võib kanduda rinnapiima ning kahjustada imetatavat last. Ärge tarvitage seda ravimit ilma oma arsti teavitamata lapse rinnaga toitmisest. Ärge andke seda ravimit alla 18-aastastele isikutele ilma arsti nõuandeta.

Kuidas peaksin Celexa’t võtma?

Võtke Celexat täpselt nii, nagu see teile määrati. Ärge võtke ravimit suuremates kogustes või pikema perioodi vältel kui arst teile soovitas. Ravimi parima toime saavutamiseks võib arst vahetevahel doosi suurust muuta.
Püüdke ravimit võtta iga päev samal ajal. Jälgige retseptil olevaid juhiseid.
Et vedela Celexa koguses kindel olla, mõõdke vedelikku spetsiaalse mõõtelusika või -topsiga, mitte tavalise supilusikaga. Kui teil ei ole mõõteriista, siis küsige seda oma apteekrilt.
Enne paranemise märke võib kuluda neli nädalat või isegi kauem. Ärge lõpetage Celexa tarvitamist enne oma arstiga konsulteerimata. Selle ravimi tarvitamise äkiline lõpetamine võib põhjustada ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Säilitage Celexa’t toatemperatuuril kaitstuna niiskuse ja kuumuse eest.

Mis juhtub, kui ma unustan rohtu võtta?

Tehke seda niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui käes on juba järgmise annuse võtmise aeg. Ärge võtke kahekordset annust, kui rohi jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui ma võtan üledoosi?

Kui arvate, et olete seda ravimit tarvitanud liiga palju, kutsuge kiirabi või minge erakorralise meditsiini osakonna vastuvõttu. Celexa üledoosi sümptomid võivad olla iiveldus, oksendamine, värisemine, higistamine, südame pekslemine, segasus, peapööritus, haigushood ja kooma.

Mida peaksin Celexa’t võttes vältima?

Vältige alkoholi tarbimist, alkohol võib mõningaid Celexa kõrvaltoimeid suurendada. Celexa võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad vähendada teie mõtlemisvõimet või reageerimiskiirust. Autot juhtides ja kõike muud tehes, kus on vajalik ärkvel olemine ja tähelepanu, olge ettevaatlik.
Öelge oma arstile, kui te kasutate regulaarselt teisi ravimeid, mis muudavad teid uniseks ( nagu külmetus- või allergiarohud, narkootilised valuvaigistid, unerohud, lihaselõdvestajad ning ravimid haigushoogude ja ärevuse vastu ). Need rohud võivad Celexa poolt põhjustatud unisust suurendada.

Celexa kõrvaltoimed

Pöörduge erakorralise meditsiini osakonna vastuvõttu, kui teil on mõni neist allergilistest reaktisoonidest: lööve nahal, hingamisraskused, huulte-, keele- või näoturse.
Helistage kohe oma arstile, kui teil on mõni uus või halvenev sümptom, nagu: tuju- või käitumismuutused, ärevus, paanikahood, magamisraskused, või kui tunnete end impulsiivsena, ärrituvana, erutund, vaenulikuna, agressiivsena, rahutuna, hüperaktiivsena ( vaimselt või füüsiliselt ), rohkem masendunult, või kui soovite end tappa või endale liiga teha.
Helistage kohe oma arstile, kui teil on mõni nendest tõsistest kõrvaltoimetest:

 • väga kanged ( jäigad ) lihased, kõrge palavik, higistamine, kiired või ebaühtlased südamelöögid, värinad, üliaktiivsed refleksid;
 • iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, söögiisu kaotus, ebakindluse tunne, koordinatsioonitaju kadumine; või
 • peavalu, keskendumisraskused, mäluprobleemid, nõrkus, segasus, hallutsinatsioonid, minestamine, haigushood, pinnapealne või katkendlik hingamine.

Vähem tõsisemad Celexa kõrvaltoimed võivad olla:

 • unisus;
 • magamisraskused ( unetus );
 • kerge iiveldus, gaasid, seedehäired;
 • kaalumuutus;
 • sagedasem urineerimine;
 • vähenenud sugutung, impotentsus, või raskused orgasmi saamisel;
 • kuiv või vesine suu, haigutamine; või
 • külmetussümptomid nagu kinnine nina, aevastamine, kurguvalu.

See ei ole kõrvaltoimete lõplik nimekiri ning neid võib esineda teisigi. Meditsiinilise nõu saamiseks kõrvaltoimete kohta helistage oma arstile. Võite teatada kõrvaltoimetest FDA-le telefonil 1-800-FDA-1088.

Mis ravimid veel Celexa’t mõjutavad?

Enne ravimite võtmist valu, artriidi, palaviku või paistetuse vastu, konsulteerige oma arstiga. Sinna hulka kuuluvad ka aspirin ja NSAID-d ( steroidivabad põletikuvastased ravimid ) nagu ibuprofeen ( Advil, Motrin ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), dikolfenak ( Voltaren ), indometatsiin, piroksikam ( Feldene ), nabumetoon ( Relafen ), etodolak ( Lodine ) ja teised. Nende ravimite võtmine koos Celexa’ga võib põhjustada sinikaid või kergeid verejookse.
Enne Celexa võtmist öelge oma arstile, kas te kasutate mõnda nendest ravimitest:

 • karbamatsepiin ( Tegretol );
 • tsimetidiin ( Tagamet );
 • liitium ( Lithobid, Eskalith );
 • vere vedeldaja nagu varfariin ( Coumadin );
 • mõnda teist antidepressanti, nagu amitriptüliin ( Elavil ), estsitalopraam ( Lexapro ), fluoksetiin ( Prozac, Sarafem ), fluvoksamiin ( Luvox ), imipramiin ( Tofranil ), nortriptüliin ( Pamelor ), paroksetiin ( Paxil ), või sertraliin ( Zoloft ); või
 • almotriptaan ( Axert ), frovatriptaan ( Frova ), sumatriptaan ( Imitrex ), naratriptaan ( Amerge ), rizatriptaan ( Maxalt ), või zolmitriptaan ( Zomig ).

See nimekiri ei ole lõplik ning võib olla teisigi ravimeid, mis Celexa’t mõjutavad. Teavitage oma arsti kõigist retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida te kasutate. Sinna hulka kuuluvad vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt kirjutatud ravimid. Ärge hakake tarvitama uut ravimit ilma oma arstile ütlemata.