Rosuvastatin momaja - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C10AA07
Toimeaine: rosuvastatiin
Tootja: Momaja s.r.o.

Artikli sisukord