Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Optruma - Optruma kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: G03XC01
Toimeaine: raloxifene hydrochloride
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

EL number

Väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamisviis

Pakend

Pakendi suurus

EU/1/98/074/001

Optruma

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/PE/PCTFE)

14

EU/1/98/074/002

Optruma

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/PE/PCTFE)

28

EU/1/98/074/003

Optruma

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/PE/PCTFE)

84

EU/1/98/074/004

Optruma

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Bottle (HDPE)

100