Lopinavirritonavir ranbaxy 200mg50 mg - õhukese polümeerikattega tablett (200mg +50mg)

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinaviir +ritonaviir
Tootja: Ranbaxy (UK) Limited

Artikli sisukord

LOPINAVIRRITONAVIR RANBAXY 200MG50 MG
õhukese polümeerikattega tablett (200mg +50mg)