Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Loette

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Loette Ravimi Nimetus: Loette

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Loette 100/ 20 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid
Levonorgestreel/etinüülöstradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.
Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Loette ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida on vaja teada enne Loette võtmist?
3. Kuidas Loette´t võtta?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Loette´t säilitada?
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LOETTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Loette kuulub kombineeritud suukaudseteks kontratseptiivideks nimetatavate ravimite rühma, mida
kasutatakse raseduse vältimiseks. See sisaldab kahte tüüpi hormoone: östrogeen etinüülöstradiooli ja
progestageen levonorgestreeli. Need hormoonid peatavad munasarjast igal kuul munaraku vabanemise,
paksendavad emakakaela lima, muutes seemnerakkudel munarakuni jõudmise raskemaks, ning muudavad
emaka limaskesta, mis raskendab viljastatud munaraku implanteerumist.

Loette on näidustatud raseduse vältimiseks, sealhulgas naistel, kes vajavad samaaegselt kerge ja mõõduka
raskusega akne ravi.

Selle ravimi kasutamisel muutuvad tsüklid regulaarsemaks, vähem valulikuks ja vereeritus väheneb. Selle
tulemusena väheneb ka rauapuudusaneemia esinemine.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOETTE VÕTMIST?

Loette on retseptiravim.
Enne Loette võtmist peab arst tegema täieliku üldise ja günekoloogilise läbivaatuse (sealhulgas rinnad ja
emakakaela äigepreparaat) ning arvesse tuleb võtta perekonna meditsiinilist anamneesi, samuti teie enda
anamneesi (nagu verehüübimissüsteemi häired ja suguhormoonidest sõltuvate kasvajate esinemine).
Rasedus tuleb välistada.
Pikaajalise östrogeenravi ajal on soovitatav kontrollida perioodiliselt kõhu- ja vaagnaelundeid ning rindu
ja vererõhku.


Ärge kasutage Loette´t
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) etinüülöstradiooli, levonorgestreeli või Loette mõne koostisosa
suhtes;


1
-
kui teil on või on olnud varasemad arteriaalsed või venoossed trombootilised (trombide
moodustumine) või emboolilised (trombid, mis on liikunud teistesse kehaosadesse) seisundid;
-
kui teil on tserebrovaskulaarne (puudutab peaajuveresooni) või südame pärgarterite haigus;
-
kui teil on südameklapi haigus ja kodade virvendus, mis võib soodustada trombide teket;
-
pärilikud või omandatud verehüübimishäired;
-
kui teil on raske maksatalitlushäire või ükskõik milline äge maksahaigus, niikaua kuni
maksatalitlus ei ole normaliseerunud; varasemad või olemasolevad maksakasvajad;
kui teil on ikterus (naha kollaseks minemine) või püsiv sügelemine varasema raseduse ajal, või muud
ikteruse tüübid;
-
kui teil on või on varem olnud teadaolev või kahtlustatud suguhormoonidest sõltuv kasvaja, nt
rinna- või endomeetriumivähk (emaka limaskesta);
-
kui teil on peavalu koos fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega nagu aura;
-
kui teil on suhkurtõbi vaskulaarsete muutustega;
-
kui teil on teadaolev või kahtlustatav rasedus;
-
kui teil on diagnoosimata vaginaalne veritsus;
-
kui teil on kontrollimatu hüpertensioon (kõrge vererõhk)
-
kui teil on hepatotsellulaarne (maksarakkude) kahjustus (nt hepatiit, ebanormaalne
maksafunktsioon)


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Loette
Järgmised haigusseisundid vajavad suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel ranget
meditsiinilist järelevalvet; mõne sellise seisundi halvenemine võib näidata, et suukaudse kontratseptiivi
kasutamine tuleb lõpetada.
Suhkurtõbi või soodumus suhkurtõve tekkeks, hüperlipideemia (suurenenud kolesterooli või
triglütseriidide sisaldus), hüpertensioon, veenikomud, varem esinenud flebiit (veenipõletik), otoskleroos
(kuulmise nõrgenemise vorm), migreen, epilepsia, porfüüria (metaboolne häire), korea (liikumishäire),
neerutalitlushäire, suukaudsete rasestumisvastatse ravimite võtmisega seotud kolestaas (sapipais) või
varasem raseduseaegne kolestaas, süsteemne erütematoosluupus, rasvumus, rinnavähk perekonna
anamneesis ja patsiendi anamneesis sõlmelised moodustised rinnanäärmes, igasugused trombide poolt
põhjustatud haigused või südameatakk või insult perekonna anamneesis, kliinilise depressiooni anamnees
ja veepeetuse tõttu ägenenud haigusseisundid.

Põhjused Loette kasutamise viivitamatuks lõpetamiseks ja arsti poole pöördumiseks
Rasedus.
Migreenitaoliste peavalude esmakordne esinemine või ebatavaliselt tugevate peavalude sagedasem
esinemine ja migreeni ägenemine.
Ägedad nägemis-, kuulmis- või kõnehäired.
Tromboflebiidi (veenipõletik koos trombide moodustumisega) ja trombemboolia esimesed sümptomid
nagu ebatavaline valu või turse jalgades või alakehas, torkav valu hingamisel või köhimine ilma
teadaoleva põhjuseta.
Valu või pitsitustunne rinnus.
Ikteruse (naha kollaseks minemine), hepatiidi või üldise kiheluse (terve keha sügelemine) teke.
Epileptiliste krambihoogude sagenemine (krampide arv).
Vererõhu oluline tõus.
Raske depressiooni tekkimine.
Tõsine valu ülakõhus ja maksa suurenemine.
Kolestaasi (sapipaisu) kordumine naistel, kellel on varem esinenud kolestaasi.
Diagnoosimata ebanormaalne verejooks suguelunditest.

Mida teha läbimurdeverejooksu / määrimise korral?


2
Teil võib Loette tablettide võtmisel esineda läbimurdeverejooks / määrimine, eriti esimese kolme kuu
jooksul. Kui see verejooks püsib või kordub, lõpetage Loette võtmine, kasutage selle asemel
mittehormonaalset kontratseptsioonimeetodit ning pidage nõu oma arstiga.

Mida teha menstruatsiooni vahelejäämisel?
Mõnedel naistel võib toimeaineta (valge) tableti võtmise perioodil menstruatsioon vahele jääda. Kui
vahele jääb kaks menstruatsiooni järjest või kui Loette´t ei ole enne esimest vahelejäänud menstruatsiooni
võetud vastavalt juhistele, peate Loette võtmise katkestama ja kasutama mittehormonaalset
kontratseptsioonimeetodit, kuni on välistatud rasestumise võimalus.

LOETTE (NAGU KÕIK SUUKAUDSED KONTRATSEPTIIVID) EI KAITSE HIV-INFEKTSIOONI
(AIDS) EGA TEISTE SUGULISEL TEEL LEVIVATE HAIGUSTE EEST.

Spetsiaalsed hoiatused

Sigarettide suitsetamine suurendab Loette kasutamisest tulenevate tõsiste kõrvaltoimete riski
südame-veresoonkonnale. See risk suureneb vanuse suurenedes ja koos intensiivse suitsetamisega
(15 või rohkem sigaretti ööpäevas) ja on kõige rohkem väljendunud üle 35-aastastel naistel. Loette
kasutamise ajal ei tohi suitsetada.

Trombide moodustumise risk
Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine on seotud venoossete ja arteriaalsete
trombootiliste ja trombembooliliste seisundite suurenenud riskiga.
Tromboos on verehüübe tekkimine, mis võib ummistada veresooned jalgades (süvaveenitromboos),
südames (südameatakk), kopsudes (kopsuemboolia), ajus (insult) või silmas (võrkkesta tromboos).
Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite tarvitamisel on trombide tekkimise risk suurem kui siis, kui
neid ei kasutata, kuid siiski mitte nii suur kui risk raseduse ajal. Risk on suurim esimesel aastal, kui naine
hakkab kasutama kombineeritud suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid.
Peale selle suureneb trombootiliste ja trombembooliliste seisundite risk naistel, kellel esinevad sellised
riskifaktorid nagu suitsetamine, rasvumus, hüpertensioon, hüperlipideemia (suurenenud kolesterooli ja
triglütseriidide sisaldus), samuti suureneb see vanusega, operatsiooni või trauma ja pikaajalise
voodireziimi tõttu.
Kui võimalik, tuleb neli nädalat enne plaanilist operatsiooni ja kaks nädalat pärast operatsiooni ning
pikaajalise voodireziimi puhul Loette kasutamine katkestada.
Vahetult pärast sünnitust või teisel-kolmandal trimestril tehtud abordi korral esineb samuti suurenenud
trombootiliste ja trombembooliliste seisundite tekkimise risk, seetõttu ei tohi te Loette võtmist alustada
varem kui 28 päeva pärast sünnitust või teisel-kolmandal trimestril tehtud aborti.

Suguorganite vähk
Naistel, kes kasutavad suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid, on veidi sagedamini diagnoositud
rinnavähki kui sama vanadel naistel, kes neid ei kasuta. Pärast suukaudse rasestumisvastase vahendi
kasutamise lõpetamist kaob see väike rinnavähi tekkimise suurenenud risk järk-järgult 10 aasta jooksul. Ei
ole teada, kas see erinevus rinnavähi diagnoosimises on seotud suukaudse kontratseptiivi kasutamisega.
Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutajatel diagnoositud rinnavähk näib olevat kliiniliselt
vähem kaugelearenenud kui mittekasutajatel diagnoositud vähk, mille põhjuseks võib olla see, et
suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavad naised käivad sagedamini uuringutel ja rinnavähk
avastatakse seega tõenäoliselt varem.

Mõnedes uuringutes on suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel leitud suurenenud
emakakaelavähi risk. Kuid need leiud võivad olla seotud muude põhjustega (nt erinevused
seksuaalkäitumises) kui suukaudsed rasestumisvastased vahendid.


3

Diagnoosimata vaginaalse verejooksu korral võtke ühendust oma arstiga.

Vererõhk
Suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid võtvatel naistel on täheldatud vererõhu tõusu. Kui teil on
hüpertensioon (kõrge vererõhk) või on varem esinenud hüpertensiooni, rääkige sellest oma arstile.

Sapipõie ja maksahaigused
Kui teil on varem suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel tekkinud kolestaas (sapipõie
haigus) või on kolestaas tekkinud raseduse ajal, on teil tõenäosus selle tekkimiseks ka Loette kasutamisel.
Seetõttu tuleb teid Loette kasutamise ajal hoolikalt jälgida.

Väga harvadel juhtudel võivad suukaudsed rasestumisvastased vahendid põhjustada maksa healoomulisi
kasvajaid, mis võivad rebeneda ja tekitada eluohtlikku sisemist verejooksu. Maksavähi tekkimise risk
suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel on äärmiselt harv.
Väga harvadel juhtudel on teatatud hepatotsellulaarsest (st maksarakkude) kahjustusest naistel, kes
võtavad suukaudseid kontratseptiive. Ravimitest põhjustatud hepatotsellulaarse kahjustuse varane
identifitseerimine võib ravimi võtmise lõpetamise korral vähendada maksatoksilisuse astet.
Hepatotsellulaarse kahjustuse diagnoosimisel tuleb Loette võtmine lõpetada, kasutada mittehormonaalset
kontratseptsioonimeetodit ja nõu pidada oma arstiga. Maksakahjustuse nähud võivad olla silmavalgete
kollases, naha kollasus, valu maksapiirkonnas.

Silmakahjustused
Loette kasutamisel on täheldatud trombide tekkimist silmas (võrkkestaveresoonte tromboos), mis võib viia
nägemise osalise või täieliku kadumiseni.
Kui märkate endal ükskõik millist järgmistest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile: äkiline osaline
või täielik nägemise kadumine või äkki tekkiv nägemise halvenemine.

Migreen/peavalu
Kui teil tekib migreen või migreeni ägenemine või tekivad muud tüüpi korduvad, püsivad või tugevad
peavalud, võtke kohe ühendust oma arstiga.
Kui teil esineb migreen (eriti migreen auraga), võib teil Loette kasutamisel suureneda insuldi tekkimise
risk.

Toimed ainevahetusele
Suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid võtvatel naistel on täheldatud glükoositaluvuse muutusi. Kui
teil on suhkurtõbi, peab arst teid Loette kasutamise ajal hoolikalt jälgima.

Kui teil on varem esinenud kõrgeid triglütseriidide tasemeid veres, peab arst teid Loette kasutamise ajal
hoolikalt jälgima, sest harvadel juhtudel võib triglütseriidide sisalduse suur tõus põhjustada pankreatiiti.

Depressioon
Kui teil on varem esinenud depressiooni ja see kordub Loette kasutamise ajal, peate te Loette kasutamise
lõpetama ja pidama nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti enne Loette kasutamist kõikidest teistest ravimitest, mida võtate, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Samuti on tähtis rääkida oma arstile või hambaarstile enne mõne
uue ravimi väljakirjutamist, et võtate Loette´t, sest mõned ravimid võivad vähendada suukaudsete
rasestumisvastaste vahendite efektiivsust, kui neid võetakse samal ajal ja vastupidi.


4
Loette ja tema toimeainete sisaldust seerumis vähendavate ainete koos kasutamisel on soovitatav lisaks
Loette regulaarsele võtmisele kasutada mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit (nagu kondoom või
spermitsiid). Pärast selliste ainete võtmise lõpetamist soovitatakse mittehormonaalset rasestumisvastast
vahendit kasutada veel seitse päeva.

Ravimite näited, mis võivad vähendada suukaudsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust:
­ kõik ained, mis vähendavad etinüülöstradiooli seedetraktist läbimineku aega ja seega ka selle
imendumist (nt lahtistid);
­ psühhotroopsed ja epilepsiavastased ravimid nagu barbituraadid, fenütoiin, primidoon, topiramaat,
modafiniil; deksametasoon ja naistepuna (Hypericum perforatum);
­ nakkusevastased ravimid nagu ritonaviir, rifampitsiin, rifabutiin, tetratsükliinid, ampitsilliin ja teised
penitsilliinid;
­ seennakkuste vastased ravimid (griseofulviin);
­ valuvaigistid ja põletikuvastased ained (fenüülbutasoon);
­ pärast organite siirdamist kasutatavad ravimid (tsüklosporiin).
Troleandomütsiin võib koosmanustamisel suukaudsete rasestumisvastaste vahenditega suurendada
kolestaasi (sapipaisu) tekkimise riski.


Rasedus ja imetamine
Rasedus
Puudub tõestus selle kohta, et suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine raseduse algperioodil
põhjustaks sünnidefektide esinemissageduse suurenemist lapsel. Kuid vaatamata sellele ei tohi
suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid raseduse ajal kasutada ja esimese ärajäänud menstruatsiooni
puhul tuleks arvestada rasestumise võimalusega, kui te ei ole järginud ravimi kasutamisel arsti juhiseid.
Ärge jätkake suukaudsete rasestumisvastaste vahendite võtmist enne, kui on kindlaks tehtud, et te ei ole
rase.
Arutage oma arstiga läbi võimalikud ohud tulevasele lapsele, mida võib kaasa tuua ükskõik millise ravimi
kasutamine raseduse ajal.

Imetamine
Imetavate emade rinnapiimas on avastatud väike kogus ravimit ja väga harva on teatatud ka kõrvaltoimete
esinemisest imikutel. Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist ei soovitata enne, kui laps on
rinnast täielikult võõrutatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Loette mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puudub või on minimaalne.

Oluline teave mõningate Loette koostisainete suhtes

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


3. KUIDAS LOETTE`T KASUTADA?

Tablett tuleb alla neelata koos veega.

Tablette tuleb võtta pakendil näidatud järjekorras, alustades roosadest tablettidest, mida võetakse 21 päeva
järjest; tsükkel lõpetatakse valgete tablettidega, mida võetakse seitse päeva. Maksimaalse
rasestumisvastase toime saamiseks tuleb tablette võtta iga päev ühel ja samal ajal.5
Loette üks blisterpakend sisaldab 28 tabletti. Roosad tabletid 1...21 sisaldavad toimeaineid (need on
aktiivsed tabletid). Valged tabletid 22...28 ei sisalda toimeaineid (need on inaktiivsed tabletid).
Pakend on varustatud nädalapäevade lühendite ja nooltega, mis näitavad, milline tablett mis päeval võtta
tuleb. Kui te alustate Loette võtmist näiteks kolmapäeval, siis võtke roosa tablett, mille juurde on märgitud
"K" ja edasi võtke noolega näidatud suunas. Sellisel juhul tuleb ravimi võtmist igast uuest pakendist
alustada kolmapäeval.
Esimene tsükkel ­ hormonaalset rasestumisvastast vahendit ei ole viimasel ajal kasutatud (viimase kuu
jooksul).
Alustage Loette tablettide võtmist menstruaaltsükli esimesel päeval, see tähendab menstruaalverejooksu
esimesel päeval (võib alustada ka 2. kuni 7. päeval, kuid sel juhul kasutage esimese seitsme päeva jooksul
lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid nagu kondoom või spermitsiid).

Pärast seda, kui olete 21 päeva järjest võtnud ühe roosa tableti päevas, võtke seitse päeva järjest 1 valge
tablett (toimeaineta) päevas, selle aja jooksul peaks teil algama menstruatsioon (2. või 3.päeval), mida
nimetatakse läbimurdeverejooksuks.

Üleminek muudelt kombineeritud pillide kasutamiselt
Te võite alustada Loette kasutamist järgmisel päeval pärast eelmiste pillide viimase aktiivse tableti
võtmist, kuid hiljemalt päeval, mis järgneb eelmine pakendi tabletivabale perioodile või toimeaineta
tableti võtmisele.

Üleminek ainult progestiini sisaldanud meetodilt (ainult progestiini sisaldavad tabletid, süstid, implantaat)
Te võite ainult progestiini sisaldavate tablettide võtmiselt Loette kasutamisele üle minna kohe järgmisel
päeval. Te võite alustada Loette kasutamist implantaadi eemaldamise päeval, süstide korral alustage samal
päeval, kui oleks pidanud tegema järgmise süsti. Kõigil nendel juhtudel peaksite kasutama esimesel
seitsmel tablettide võtmise päeval lisaks mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit (välja arvatud
rütmi- või temperatuurimeetodid).

Pärast raseduse katkestamist esimeses trimestris
Te võite alustada kohe Loette võtmist. Täiendavate rasestumisvastaste meetodite kasutamine ei ole
vajalik.

Pärast sünnitust või raseduse katkestamist teises-kolmandas trimestris
Te ei tohi alustada Loette võtmist varem kui 28 päeva pärast sünnitust või teisel-kolmandal trimestril
tehtud aborti. Lisaks peate te esimesel seitsmel tablettide võtmise päeval kasutama ka mittehormonaalset
rasestumisvastast meetodit.


Kui te võtate Loette`t rohkem kui ette nähtud

Kui teie või keegi teie pereliikmetest on juhuslikult võtnud Loette üleannuse, võtke ühendust oma arstiga.
Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite üleannustamise sümptomid täiskasvanutel ja lastel võivad
hõlmata iiveldust, oksendamist, rindade hellust, uimasust, kõhuvalu, unisust/väsimust, naistel võib esineda
vereeritus.

Kui te unustate Loette`t võtta
­ Kui te unustate tableti tavalisel ajal võtmata ja sellest on möödunud vähem kui 12 tundi, võtke tablett
niipea, kui meelde tuleb. Järgmised tabletid võtke tavalisel ajal.

­ Kui te unustate tableti võtmata ja sellest on möödunud rohkem kui 12 tundi või jäi võtmata rohkem kui
üks tablett, võib rasestumisvastane toime väheneda. Võtke viimane vahelejäänud tablett niipea, kui meelde


6
tuleb, isegi kui ühel päeval tuleb võtta kaks tabletti. Jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage
järgmise seitsme päeva jooksul mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu kondoom või
spermitsiidirõngas.
Kui nimetatud seitsme päeva sisse langeb jooksva pakendi aktiivsete tablettide võtmise lõpetamine,
alustage järgmist pakendit kohe pärast eelmise pakendi viimase roosa tableti võtmist, valgeid tablette ärge
sel juhul võtke. See väldib pikka vaheaega aktiivsete tablettide võtmises. Sellisel juhul ei teki teil
läbimurdeverejooksu kuni teise pakendi lõpetamiseni, kuid võib esineda vahepealne vereeritus või
määrimine tablettide võtmise ajal. Kui teil ei teki läbimurdeverejooksu pärast teise pakendi lõppemist,
võtke enne uue pakendi alustamist ühendust oma arstiga, et kontrollida võimalikku raseduse esinemist.

Eksimused valgete tablettide võtmisel võib jätta tähele panemata, sest need ei sisalda toimeaineid. Ainsaks
tingimuseks on see, et aeg praeguse pakendi viimase roosa tableti ja uue pakendi esimese roosa tableti
võtmise vahel ei ületaks seitset päeva.

Soovitused seedetrakti häirete korral
- Kui 4 tunni jooksul pärast Loette aktiivse tableti võtmist tekib seedehäire (oksendamine), võib tableti
toimeainete imendumine olla mittetäielik. See võrdub vahelejäänud tabletiga. Seetõttu järgige vahele
jäetud tablette puudutavaid juhiseid. Sellisel juhul tuleb varupakendist võtta lisatablett (roosa).
- Kõhulahtisus võib vähendada Loette imendumist. Pikaajalise tugeva kõhulahtisuse korral tuleb
kasutada täiendavalt mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit.

Kuidas menstruaalverejooksu edasi lükata?
Kui soovite menstruaalverejooksu edasi lükata, alustage tablettide võtmist uuest Loette pakendist pärast
seda, kui olete lõpetanud viimase roosa tableti võtmise praegusest pakendist. Jätke valged toimeaineta
tabletid praegusest pakendist võtmata. Te võite menstruaalverejooksu edasi lükata niikauaks kui soovite,
maksimaalselt 21 päevaks (sõltuvalt teisest pakendist võetavate roosade tablettide arvule). Vereerituse
edasilükkamise ajal võib esineda läbimurdeverejooksu või määrimist. Pärast tavalist valgete tablettide
võtmise perioodi jätkake regulaarselt Loette võtmist.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõigil ravimitel, võib ka Loette kasutamisel esineda kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutajatel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, kuigi need
ei pruugi olla põhjustatud sellest suukaudsest kontratseptiivist. Need kõrvaltoimed võivad esineda
suukaudse rasestumisvastase vahendi kasutamise esimestel kuudel ja tavaliselt vähenevad aja jooksul.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt järgmistele kategooriatele:
Väga sage: üle 10%
Sage: vahemikus 1...10%
Aeg-ajalt: vahemikus 0,1...1%
Harv: vahemikus 0,01...0,1%

- Infektsioonid ja infestatsioonid
Sage: tupepõletik,
sealhulgas
seennakkus

- Immuunsüsteemi häired
Harv:

allergilised reaktsioonid (nahka, hingamis- ja vereringesüsteemi puudutavad)


­ Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt:
söögiisu muutused (suurenemine või vähenemine)


7
Harv: glükoositalumatus

­ Psühhiaatrilised häired
Sage:

meeleolumuutused, sealhulgas depressioon, libiidomuutused

­ Närvisüsteemi häired
Väga sage:
peavalu, sealhulgas migreenid
Sage: närvilisus,
uimasus

­ Silma kahjustused
Harv: kontaktläätsede
talumatus

­ Seedetrakti häired
Sage:

iiveldus, oksendamine, kõhuvalu
Aeg-ajalt:
kõhukrambid,
kõhupuhitus

­ Maksa- ja sapiteede häired
Harv: kolestaatiline
ikterus
(sapipais, mis põhjustab naha kollaseks minemist)

­ Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: akne
Aeg-ajalt:
lööve, pigmendilaigud (kollakaspruunid täpid), mis võivad püsida ja suureneda
päikese toimel (UV); hirsutism (ebanormaalne karvasus); juustekadu
Harv: nodoosne
erüteem

- Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Väga sage:
läbimurdeverejooks / määrimine
Sage:
rindade muutused (valu, tundlikkus, suurenemine, sekretsioon), düsmenorröa
(raske menstruatsioon), menstruaalvoolu muutused, muutused emakakaela
sekretsioonis, amenorröa (menstruaalvoolu puudumine).

- Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: vedelikupeetus
(turse)

­ Uuringud
Sage:

kehakaalu muutused (suurenemine või vähenemine)
Aeg-ajalt:
vererõhu tõus, muutused seerumi rasvasisalduses, sealhulgas
hüpertriglütserideemia
Harv:

seerumi folaadisisalduse vähenemine*

Väga harv (< 0,01%): teatatud on maksaadenoomidest (maksa healoomulised kasvajad),
hepatotsellulaarsetest kartsinoomidest (maksavähk), hepatotsellulaarsest kahjustusest (nt hepatiit,
ebanormaalne maksafunktsioon);
süsteemse erütematoosluupuse (krooniline autoimmuunhaigus) sümptomite süvenemisest, porfüüria
(metaboolne häire) sümptomite süvenemisest, korea (liikumishäire) sümptomite süvenemisest,
nägemisnärvi põletikust**, võrkkesta tromboosist, veenikomude ägenemisest, pankreatiidist (pankrease
põletik), isheemilisest koliidist, sapipõiehaigusest (sealhulgas sapikivid)***, multiformsest erüteemist ja
hemolüütilisest ureemilisest sündroomist.

*
Seerumi folaadisisaldus võib suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel väheneda.
**
Nägemisnärvi põletik võib põhjustada nägemise osalist või täielikku kadumist.


8
***
Suukaudsed rasestumisvastased vahendid võivad halvendada olemasolevat sapipõiehaigust ja
kiirendada selle haiguse tekkimist naistel, kellel varem sümptomeid ei esinenud.

Kui te olete ükskõik millise kõrvaltoime pärast mures või kui märkate endal mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LOETTE`T SÄILITADA?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitada temperatuuril mitte üle 25 °C. Säilitada originaalpakendis.
Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Loette sisaldab


Roosa tablett
-
Toimeained: 20 mikrogrammi etinüülöstradiooli ja 100 mikrogrammi levonorgestreeli.

-
Abiained: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat (39,8 mg), polakriliinkaalium,
magneesiumstearaat, värvisüsteem (hüdroksüpropüülmetüültselluloos, titaandioksiid E171, sünteetiline
punane raudoksiid E172
), polüetüleenglükool 1450, vaha E Pharma.

Valge tablett
-
Abiained: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, polakriliinkaalium,
magneesiumstearaat, Opadry white Y-5-18024-A, polüetüleenglükool 1450, vaha E Pharma.
Valged tabletid ei sisalda ühtegi toimeainet.

Kuidas Loette välja näeb ja pakendi sisu

Toimeaineid sisaldav tablett on ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega roosa
tablett, mille ühel poolel on sisse pressitud W ja teisel poolel 912.
Platseebotablett on ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega valge tablett.

Loette on saadaval "läbisurutavate" blisterpakenditena (21 roosat ja 7 valget õhukese polümeerikattega
tabletti) pappkarbis ja mõeldud 28 päevaks. Karp sisaldab kas 1 või 3 blistrit.

Müügiloa hoidja
Wyeth-Lederle Pharma GmbH
Storchengasse 1
A-1150 Vienna
Austria

Tootja
Wyeth Medica Ireland,
Newbridge,
Iirimaa.


9

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
PharmaSwiss Eesti OÜ
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Tel. 682 7403


Infoleht on viimati kooskõlastatud: oktoobris 200910RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Loette 100/20 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks roosa tablett sisaldab levonorgestreeli 100 µg ja etinüülöstradiooli 20 µg.
Valge tablett ei sisalda toimeaineid.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.
RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid.
Toimeaineid sisaldav tablett on ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega roosa
tablett, mille ühel poolel on sisse pressitud W ja teisel poolel 912.
Platseebotablett on ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega valge tablett.


4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Raseduse vältimine, sealhulgas naistel, kes vajavad samaaegselt kerge ja mõõduka raskusega akne
ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Loette kasutamine

Tabletid 1...21 sisaldavad toimeaineid (need on aktiivsed tabletid). 28-päevases pakendis olevad
valged tabletid 22...28 ei sisalda toimeaineid (need on inaktiivsed tabletid).
Tablette tuleb võtta pakendil märgitud järjekorras iga päev umbes samal ajal. Iga päev tuleb võtta üks
aktiivne (roosa) tablett 21 järjestikuse päeva jooksul, millele järgneva 7 päeva jooksul tuleb võtta
inaktiivne (platseebo-)tablett. Iga järgmist pakendit alustatakse päeval pärast viimase inaktiivse
(valge) tableti võtmist. Vereeritus algab tavaliselt 2. kuni 3. päeval pärast viimase aktiivse (roosa)
tableti võtmist ja ei pruugi lõppeda enne uue pakendi alustamist.

Ravi alustamine Loette´ga

Ilma eelneva hormonaalsete kontratseptiivide kasutamiseta (viimase kuu jooksul)
Tablettide võtmist tuleb alustada menstruaaltsükli esimesel päeval (menstruaalvereerituse esimesel
päeval).
Tablettide võtmist on lubatud alustada ka 2. kuni 7. päeval, kuid sellisel juhul on soovitatav esimesel
seitsmel tablettide võtmise päeval kasutada lisaks teisi mittehormonaalseid rasestumisvastaseid
vahendeid (nt kondoomid ja spermitsiidid).

·
Üleminek teiselt kombineeritud suukaudselt kontratseptiivilt:
Loette kasutamist tuleks eelistatult alustada eelnevalt kasutatud kombineeritud hormonaalse
rasestumisvastase ravimi toimeainet sisaldava viimase tableti võtmise päevale järgneval päeval, kuid
mitte hiljem kui pärast tavalist tabletivaba perioodi või pärast toimeainet mittesisaldavate tablettide
võtmist.


·
Üleminek ainult progestiini sisaldanud meetodilt (ainult progestiini sisaldavad tabletid, süst,
implantaat):
Ainult progestiini sisaldavate tablettide võtmisel võib Loette kasutamisele üle minna juba järgmisel
päeval. Pärast implantaadi eemaldamist tuleb Loette kasutamist alustada samal päeval. Süstide korral
tuleb Loette kasutamist alustada päeval, kui oleks pidanud tegema järgmise süsti. Kõigil nendel
juhtudel tuleks naistele soovitada esimesel seitsmel tablettide võtmise päeval kasutada lisaks muud
mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit.

·
Pärast raseduse esimesel trimestril tehtud aborti:
Loette kasutamist võib alustada kohe ilma, et teisi rasestumisvastaseid meetodeid oleks vaja kasutada.

·
Pärast sünnitust või teisel-kolmandal trimestril tehtud aborti:
Vahetu sünnitusjärgne periood on seotud suurenenud trombemboolia riskiga, mistõttu Loette
kasutamist ei tohiks alustada varem kui 28 päeva pärast sünnitust või teisel-kolmandal trimestril tehtud
aborti. Naistele tuleks soovitada esimesel seitsmel tablettide võtmise päeval kasutada lisaks mitte-
hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui naine on enne Loette kasutama hakkamist olnud
seksuaalvahekorras, tuleb enne kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase ravimi kasutama
hakkamist rasedus välistada, vastasel juhul peab naine ootama esimese menstruaalveritsuseni (vt lõik
4.4 ja 4.6).

Vahelejäänud tabletid:
Kui naine unustab võtta aktiivse (roosa) tableti, võib rasestumisvastane kaitse olla vähenenud, seda
eriti, kui vahelejäänud tablett pikendab toimeaineta tableti intervalli.

Kui naine unustab võtta ühe aktiivse tableti, kuid jääb hiljaks vähem kui 12 tundi, tuleb võtta tablett
niipea kui see meenub. Järgnevad tabletid võtta tavalisel ajal.

Kui aktiivse tableti võtmine hilineb rohkem kui 12 tundi või unustatakse võtta rohkem kui üks aktiivne
tablett, on rasestumisvastane toime vähenenud. Viimane vahelejäänud tablett tuleb võtta niipea kui see
meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist ühel päeval. Järgnevad tabletid tuleb võtta
tavalisel ajal. Järgneval seitsmel päeval tuleb kasutada lisaks mõnda teist mitte-hormonaalset
rasestumisvastast vahendit.

Kui seitse päeva, mille jooksul on vajalik muu mittehormonaalse rasedusvastase vahendi kasutamine,
kestab viimase aktiivse tableti võtmisest kauem, tuleb kohe pärast viimase aktiivse tableti võtmist
alustada järgmise pakendi kasutamist, kõik mitteaktiivsed (valged) tabletid tuleb vahele jätta. See
väldib pikenenud vaheaega tablettide võtmises, mis suurendab ovulatsiooni tekkimise riski. Kasutajal
ei esine tõenäoliselt vereeritust kuni teise paki mitteaktiivsete tablettideni, kuid tal võib esineda
määrivat või tsüklivälist vereeritust päevadel, mil ta võtab aktiivseid tablette. Kui kasutajal ei teki
vereeritus teise paki lõpuks, tuleb välistada raseduse võimalikkus enne tabletivõtmise jätkamist.

Eksimused mitteaktiivse tableti võtmisel ravitsükli neljandal nädala võib jätta tähelepanuta juhul, kui
järgmise paki esimene tablett võetakse õigel päeval.

Soovitused oksendamise korral:

Kui 4 tunni jooksul pärast tableti võtmist esineb oksendamist, võib imendumine olla mittetäielik.
Sellisel juhul tuleks jälgida vahelejäänud tablettide kohta antud soovitusi. Naine peaks võtma
aktiivse(d) lisatableti(d) varupakendist.

Menstruatsiooni edasilükkamine

Menstruatsiooni edasilükkamiseks peab naine jätkama aktiivsete (roosade) tablettide võtmist
järgmisest Loette pakendist mitteaktiivsete (valgete) tablettide perioodita. Menstruatsiooni saab edasi
lükata, kuni roosad tabletid on lõppenud. Edasilükkamise käigus võib naisel siiski tekkida määriv

vereeritus. Pärast teise pakendi lõpetamist tuleb teha seitsmepäevane paus ja alustada seejärel Loette
regulaarse võtmisega.

4.3
Vastunäidustused

Loette`t ei tohi kasutada naised, kellel esineb mõni järgnevaist seisundeist:

·
ülitundlikkus Loette toimeaine või mõne abiaine suhtes,
·
olemasolev või anamneesis süvaveeni tromboos,
·
olemasolev või anamneesis trombemboolia,
·
ajuveresoonte või koronaararterite haigused,
·
trombogeensed valvulopaatiad,
·
trombogeensed rütmihäired,
·
pärilikud või omandatud trombofiiliad,
·
peavalu fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega nagu aura,
·
maksa adenoomid või kartsinoomid või aktiivne maksahaigus, seni, kuni maksafunktsioon ei ole
normaliseerunud,
·
diabeet vaskulaarsete muutustega,
·
kontrollimatu hüpertensioon,
·
olemasolev või kahtlustatav rinnanäärme kartsinoom või muu östrogeensõltuv neoplaasia,
·
ebaselge põhjusega vaginaalne veritsus,
·
teadaolev või kahtlustatav rasedus.

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sigarettide suitsetamine suurendab Loette kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete ohtu. Oht suureneb
vanusega ja intensiivse suitsetamise korral, samuti on see märkimisväärne üle 35-aastastel naistel.
Suukaudset rasestumisvastast ravimit kasutavatele naistele tuleks rangelt soovitada suitsetamisest
loobumist.

Enne Loette kasutamise alustamist tuleb teha täielik meditsiiniline läbivaatus ja täpsustada isiklik ning
perekondlik anamnees, sealhulgas kontrollida ka vererõhku.

Loette kasutamise ajal tuleb perioodiliselt patsienti uuesti kontrollida.

Venoosne ja arteriaalne tromboos ja trombemboolia

Suukaudsete rasestumisvaste ravimite kasutamist on seostatud venoosse ja arteriaalse tromboosi ning
trombemboolia suurenenud riskiga. Ükskõik millise östrogeeni/progestiini kombinatsiooni korral,
peab määratud raviskeem sisaldama väikseima koguse östrogeeni ja progestiini, mis tagavad
kontratseptiivse toime ja vastavad patsiendi individuaalsele vajadusele.

·
Venoosne tromboos ja trombemboolia
Loette kasutamine tõstab venoosse tromboosi ja trombemboolia riski.
Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutajatel on suurem venoosse tromboosi ja
trombemboolia risk kui nende mittekasutajatel. Suurem on risk kasutamise esimesel aastal. Siiski on
venoosse tromboosi ja trombemboolia esinemissagedus kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase
ravimi kasutamisel märkimisväärselt väiksem kui raseduse ajal (60 juhtu 100 000 raseduse kohta).
Venoosne trombemboolia võib surmaga lõppeda 1...2% juhtudest.

Venoosse tromboosi või trombemboolia risk on veel enam suurenenud naistel, kellel esinevad
seisundid, mis soodustavad venoosse tromboosi või trombemboolia tekkimist. Venoosse tromboosi või
trombemboolia teket võivad soodustada järgnevad seisundid:
- rasvumus,
- operatsioon või trauma suurenenud tromboosi riskiga,
- hiljutine sünnitus või abort teises trimestris,
- pikenenud immobilisatsioon,

- vanuse tõus.

Võimalusel ei tohiks Loette`t kasutada vähemalt 4 nädalat enne ja 2 nädalat pärast plaanilist
operatsiooni, mis teadaolevalt suurendab trombemboolia ohtu, samuti pikaajalise immobilisatsiooni
ajal ja järgselt.
Kuna koheselt pärast sünnitust on suurenenud trombemboolia tekke risk, ei tohiks Loette`t kasutada
mitte varem kui 28 päeva pärast sünnitust või aborti teises trimestris.

·
Arteriaalne tromboos ja trombemboolia
Loette kasutamine tõstab arteriaalse tromboosi ja trombemboolia riski.
Teatatud on südamelihase infarkti ja ajuveresoonte haiguste (isheemiline ja hemorraagiline insult,
transitoorne isheemiline atakk) juhtumitest.
Arteriaalse tromboosi ja trombemboolia risk on suurem kaasuvate riskifaktoritega naistel.
Loette määramisel naistele, kel on suurenenud risk arteriaalse tromboosi ja trombemboolia tekkeks,
tuleb olla ettevaatlik.

Arteriaalse tromboosi ja trombemboolia riskifaktorid on:
- suitsetamine,
- hüpertensioon,
- hüperlipideemiad,
- rasvumus,
- vanuse tõus.

Naised, kellel esineb migreeni (eriti migreen auraga) ning kasutavad kombineeritud suukaudseid
kontratseptiive, on suurenenud insuldi oht (vt Migreen/peavalu).

Silmakahjustused

Suukaudsete hormonaalsete ravimite kasutamisel on teatatud reetina vaskulaarse tromboosi tekkest,
mis võib viia osalise või täieliku nägemiskaotuseni. Järgnevate sümptomite esinemisel tuleb
katkestada Loette kasutamine vastavate uuringute läbiviimiseni: nägemishäired, proptoos või
diploopia, papillödeem või reetina vaskulaarsed kahjustused.

Vererõhk

Naistel, kes tarvitavad suukaudseid kontratseptiive, on täheldatud vererõhu tõusu.
Hüpertensiooniga, hüpertensiooniga anamneesis või hüpertensiooniga seotud haigustega (sealhulgas
teatud neeruhaigused) naistele tuleks soovitada mõnda teist rasestumisvastast meetodit. Kui sellistel
juhtudel kasutatakse Loette`t, soovitatakse patsienti hoolikalt jälgida ja vererõhu olulise tõusu korral
ravi Loette`ga katkestada.
Loette kasutamine on vastunäidustatud kontrollimatu hüpertensiooni puhul (vt lõik 4.3).

Suguorganite kartsinoomid.

Mõnede uuringute tulemuste põhjal on suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid seostatud
emakakaela intraepiteliaalse kasvaja või invasiivse emakakaela vähi esinemissageduse suurenemisega
mõnedel naiste populatsioonidel.
Siiski esinevad lahkarvamused, millises ulatuses see leid võib olla seotud erinevustega
seksuaalkäitumises ja muudes faktorites. Diagnoosimata ebanormaalse genitaalse vereerituse puhul
tuleb teha kindlaks selle põhjus.

54 epidemioloogilise uuringu metaanalüüs näitas, et rinnanäärme kartsinoomi diagnoosi suhteline risk
on pisut suurem (RR=1,24) kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast ravimit kasutavatel naistel
võrreldes mittekasutajatega. Pärast kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase ravi lõpetamist kaob
suurenenud risk järk-järgult 10 aasta jooksul. Need uuringud ei näita põhjuslikku seost. Suurenenud
risk võib olla seoses sellega, et kombineeritud rasestumisvastast ravimit kasutavatel naistel
diagnoositakse rinnanäärme kartsinoom varem (regulaarsema kliinilise jälgimise tõttu), samuti ravimi

bioloogilise toime tõttu või mõlema faktori tõttu. Kuna rinnanäärme kartsinoom tekib harva alla 40-
aastastel naistel, on rinnanäärme kartsinoomi diagnooside arv kombineeritud hormonaalse
rasestumisvastase ravimi kasutajatel (ka hiljuti kasutanutel) väike võrreldes eluaegse rinnanäärme
kartsinoomi riskiga eluajal. Suukaudset hormonaalset rasestumisvastast ravimit kasutanud naistel on
diagnoositud rinnanäärme kartsinoomid vähem kliiniliselt kaugelearenenud kui kasvajad, mis on
diagnoositud naistel, kes ei ole kunagi suukaudset hormonaalset rasestumisvastast ravimit kasutanud.

Maksaneoplaasia/maksahaigused

Suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamist on väga harvadel juhtudel seostatud
healoomuliste maksa adenoomidega ja äärmiselt harvadel juhtudel hepatotsellulaarse kartsinoomiga.
Maksa adenoomide esinemise risk suureneb pikaajalisel kontratseptiivide kasutamisel. Harvaesinevate
healoomuliste maksa adenoomide ruptuur võib intraabdominaalse verejooksu tõttu põhjustada surma.
Patsientidel, kellel on eelneva raseduse või ravi ajal suukaudsete kombineeritud kontratseptiividega
tekkinud kolestaas, on suurem tõenäosus selle tekkimiseks Loette kasutamisel. Neid patsiente tuleb
hoolikamalt jälgida ning haiguse tekkimisel katkestada kohe ravi Loette´ga.
Suukaudsete kontratseptiivide kasutamisel on teatatud hepatotsellulaarsest kahjustusest. Ravimitest
põhjustatud hepatotsellulaarse kahjustuse varane identifitseerimine võib ravimi võtmise lõpetamise
korral vähendada maksatoksilisuse astet. Hepatotsellulaarse kahjustuse diagnoosimisel peavad
patsiendid suukaudsete kontratseptiivide võtmise lõpetama, kasutama mittehormonaalset
kontratseptsioonimeetodit ja nõu pidama oma arstiga.

Migreen/peavalu

Migreeni ägenemine või taastuvate, püsivate või raskete peavalude teke nõuab Loette kasutamise
lõpetamist ning põhjuse kindlaks tegemist.
Naistel, kellel esineb migreen (eriti migreen auraga) ning kes kasutavad Loette´t, on suurenenud
insuldi tekkimise oht (vt Arteriaalne tromboos ja trombemboolia).

Toime süsivesikute ja rasvade ainevahetusele.

Suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutajatel on teatatud glükoosi intolerantsuse tekkest,
mistõttu glükoositalumatuse ja diabeediga naisi, kes tarvitavad Loette`t, peab hoolikalt jälgima.
Väikesel osal naistest tekivad Loette võtmise ajal muutused lipiidides. Kontrollimatute
hüperlipideemiatega naistel tuleb mõelda mittehormonaalsele kontratseptsioonile. Väikesel osal
naistest tekib Loette võtmise ajal püsiv hüpertriglütserideemia. Plasma triglütseriidide taseme tõus
võib viia pankreatiidi ja muude komplikatsioonide tekkimisele.
Östrogeenid tõstavad seerumi suure tihedusega lipoproteiinide (HDL-kolesterooli) taset, samas kui
seerumi HDL-kolesterooli taseme vähenemisest on teatatud paljude progestageenide puhul. Mõned
progestiinid võivad tõsta madala tihedusega lipoproteiinide (LDL) taset ja muuta hüperlipideemiate
kontrollimise raskemaks. Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide koguefekt sõltub östrogeeni ja
progestiini annuste vahel saavutatud tasakaalust ja kontratseptiivis kasutatavate progestiinide
iseloomust ning absoluutsest kogusest. Mõlema hormooni kogust tuleb arvestada kombineeritud
suukaudse kontratseptiivi valikul.

Naisi, kellel ravitakse hüperlipideemiat, peab jälgima hoolikamalt, kui nad kasutavad Loette´t.

Loette sisaldab laktoosi. Patsiendid harvaesineva päriliku Lappi laktaasi puudulikkuse või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsiooniga ei tohi seda ravimit tarvitada.

Tupekaudsed veritsused.

Mõnedel naistel ei teki tabletivabal perioodil veritsust. Kui Loette`t ei ole enne esimest ärajäänud
veritsust võetud vastavalt annustamise skeemile või kui ära jäävad kaks järjestikkust veritsust, tuleb
tablettide võtmine katkestada ja kasutada mittehormonaalset kontratseptsioonimeetodit kuni raseduse
välistamiseni.


Loette kasutajatel tekivad mõnikord tsüklivälised ja määrivad veritsused, seda eriti esimese kolme kuu
jooksul ravi alustamisest. Kui selline veritsus kestab või tekib taas, tuleb mõelda mittehormonaalsele
põhjusele ning rakendada adekvaatseid diagnostilisi meetmeid. Patoloogia väljalülitamisel võib
probleemi lahendada Loette kasutamise jätkamine või selle vahetamine teise preparaadi vastu.
Mõnedel naistel võib ravimi kasutamise järgselt tekkida amenorröa (võimalik, et koos
anovulatsiooniga) või oligomenorröa, eriti kui need seisundid on esinenud enne ravimi kasutamist.

Depressioon

Naisi, kellel esineb anamneesis depressioon ja kes kasutavad Loette´t, tuleb tähelepanelikult jälgida ja
ravimi kasutamine lõpetada, kui ravimi kasutajal tekib raske depressioon. Patsiendid, kellel Loette
kasutamisel tekib oluline depressioon, peavad ravimi kasutamise katkestama ning kasutama
alternatiivset kontratseptsioonimeetodit, et välja selgitada, kas sümptom on ravimiga seotud.

Muu info

Patsientidele tuleb selgitada, et käesolev ravim ei kaitse patsienti HIV infektsiooni (AIDS) või muude
sugulisel teel levivate haiguste eest.

Kõhulahtisus ja/või oksendamine võivad vähendada hormooni imendumist ning selle kontsetratsiooni
seerumis (vt lõik 4.2 ja 4.5).

4.5
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Etinüülöstradiooli koostoimed teiste ainetega võivad viia vastavalt kas etinüülöstradiooli
kontsentratsiooni suurenemiseni või vähenemiseni seerumis.
Etinüülöstradiooli langenud kontsentratsioon seerumis võib põhjustada läbimurdeverejooksu või
ebaregulaarset menstruatsiooni ning vähendada Loette efektiivsust.
Etinüülöstradiooli sisaldavate toodete samaaegsel kasutamisel nende ravimitega, mis võivad
vähendada etinüülöstradiooli sisaldust seerumis, on soovitatav kasutada lisaks regulaarsele Loette
võtmisele mitte-hormonaalset rasestumisvastast meetodit (nt kondoom ja spermitsiid). Kui nende
ravimite kasutamine on aga pika-ajaline, tuleks otsustada muu rasestumisvastase meetodi kasuks.
Pärast nende ravimite kasutamise lõpetamist, mis võivad viia etinüülöstradiooli kontsentratsiooni
vähenemisele veres, tuleb järgneva 7 päeva jooksul kasutada lisaks mõnda muud rasestumisvastast
meetodit. Pikem mittehormonaalse rasestumisvastase meetodi kasutamine on soovitatav ka pärast
ravimite kasutamise lõpetamist, mis maksa mikrosomaalseid ensüüme indutseerides on põhjustanud
väiksemaid seerumi etinüülöstradiooli kontsentratsioone. Võib kuluda mitu nädalat enne kui
ensüümiinduktsioon subsideerub, mis sõltub ravimi annusest, kasutamise pikkusest ning indutseerivate
ainete eliminatsiooni kiirusest.

Ravimid, mis võivad vähendada etinüülöstradiooli sisaldust seerumis:
- ravimid, mis vähendavad gastrointestinaaltrakti läbimise aega ja seega imendumist (nt
kõhulahtistid).
- mikrosomaalseid ensüüme indutseerivad ravimid, nagu rifampitsiin, rifabutiin, barbituraadid,
primidoon, fenüülbutasoon, fenütoiin, deksametasoon, griseofulviin, topiramaat, mõned proteaasi
inhibiitorid, modafiniil
- Naistepunaürt ja ritonaviir (arvatavasti maksa mikrosomaalsete ensüümide induktsiooni tõttu)
- teatud antibiootikumid (nt ampitsilliin ja teised penitsilliinid, tetratsükliinid), östrogeenide
enterohepaatilise ringe vähendamise tõttu

Ravimid, mis võivad suurendada etinüülöstradiooli sisaldust seerumis:
- atorvastiin
- ravimid, mis sooleseinas toimivad sulfaatimise konkureerivate inhibiitoritena, nagu askorbiinhape
(vitamiin C) ja paratsetamool
- tsütokroom P 4503A4 inhibiitorid, nagu indinaviir, flukonasool, troleandomütsiin


Troleandomütsiin võib suurendada intrahepaatilise kolestaasi riski koosmanustamisel kombineeritud
suukaudsete kontratseptiividega.

Etinüülöstradiool võib mõjustada teiste ravimite metabolismi, inhibeerides maksa mikrosomaalseid
ensüüme või indutseerides maksas ravimite konjugatsiooni, eriti glükuronidatsiooni. Seetõttu võivad
nende kontsentratsioonid kudedes ja plasmas suureneda (nt tsüklosporiin, teofülliin, kortikosteroidid)
või väheneda (nt lamotrigiin).

Potentsiaalsete koostoimete selgitamiseks tuleb uurida sama-aegselt kasutatavate ravimite omaduste
kirjeldusi.

4.6
Rasedus ja imetamine

Rasedus:
Enne Loette kasutamist tuleb välistada rasedus. Kui rasestumine toimub Loette kasutamise ajal, tuleb
preparaadi kasutamine koheselt lõpetada.
Laiaulatuslikud epidemioloogilised uuringud ei ole näidanud sünnidefektide tekkeohu suurenemist
lastel, kelle emad kasutasid enne rasedust kombineeritud rasestumisvastast ravimit. Uuringud ei näita
ka teratogeenset toimet, kui ravimit võeti tahtmatult varase raseduse ajal (vt lõik 4.8).

Imetamine:
Imetavate emade rinnapiimas on avastatud kontratseptiivsete steroidide ja/või nende metaboliitide
väikeseid koguseid ning harva on teatatud ka kõrvaltoimete (sealhulgas kollatõve, rinnanäärmete
suurenemise) esinemisest imikutel. Kombineeritud suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada
laktatsiooni, sest nad võivad põhjustada piima hulga vähenemist ja selle koostise muutust.

Suukaudsete kontratseptiivide kasutamist ei soovitata enne, kui laps on rinnast võõrutatud (vt lõik 4.4).

4.7
Toime reaktsioonikiirusele

Loette mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puudub või on minimaalne.

4.8
Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedus on jaotatud CIOMS kategooriatesse:
Väga sage:
>1/10
Sage:
>1/100, <1/10
Aeg-ajalt:
>1/1000, <1/100
Harv:
>1/10 000, <1/1000
Väga harv:
<1/10 000, sealhulgas üksikjuhud

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamisega on seostatud:
·
arteriaalse ja venoosse tromboosi ning trombemboolia suurenenud riski (vt lõik 4.4)
·
emakakaela intraepiteliaalse neoplaasia ja emakakaela vähi suurenenud riski
·
rinnavähi diagnoosimise suurenenud riski
·
healoomuliste maksatuumorite (nt fokaalne nodulaarne hüperplaasia, maksaadenoomid)
suurenenud riski

Infektsioonid ja infestatsioonid:
Sage:
vaginiit, sealhulgas vaginaalne kandidoos

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid)
Väga harv:
hepatotsellulaarsed kartsinoomid


Immuunsüsteemi häired:
Harv: anafülaktiline/anafülaktoidne
reaktsioon, sealhulgas väga harva urtikaaria, angiödeem
ja ägedad reaktsioonid hingamisteedes ja vereringes

Väga harv:
süsteemse erütematoosluupuse halvenemine

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Aeg-ajalt:
söögiisu muutused (tõus või langus)
Harv: glükoositalumatus
Väga harv:
porfüüria halvenemine

Psühhiaatrilised häired:
Sage:
meeleoluhäired, sealhulgas depressioon, libiido muutused

Närvisüsteemi häired:
Väga sage:
peavalu, sealhulgas migreen
Sage: närvilisus,
pearinglus
Väga harv:
korea ägenemine

Silma kahjustused:
Harv: kontaktläätsede
talumatus
Väga harv:
optiline neuriit*, reetina veresoonte tromboos

Vaskulaarsed häired:
Väga harv:
varikoossete veenide laienemine

Seedetrakti häired:
Sage:
iiveldus, oksendamine, kõhuvalu
Aeg-ajalt: kõhukrambid,
soolegaasid
Väga harv:
pankreatiit, isheemiline koliit

Maksa- ja sapiteede häired:
Harv: kolestaatiline
ikterus
Väga harv:
sapipõiehaigused, sealhulgas sapikivid**
Esinemissagedus teadmata: hepatotsellulaarne kahjustus (nt hepatiit, ebanormaalne maksafunktsioon)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Sage: akne
Aeg-ajalt:
lööve; kloasmid (melasmid), mis võivad kestma jääda; hirsutism; alopeetsia
Harv:
Erythema nodosum
Väga harv:
Erythema multiforme

Neerude- ja kuseteedede häired:
Väga harv:
hemolüütilis-ureemiline sündroom

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Väga sage:
läbimurde verejooks/määrimine
Sage:
valud rindades, rindade tundlikkus, rinnanäärmete suurenemine, sekretsioon
rinnanäärmetest; düsmenorröa; muutused menstruaalvooluse hulgas; emakakaela
ektroopioni ja sekretsiooni muutused, amenorröa

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
Sage: vedelikupeetus,
turse

Uuringud:
Sage:
kehakaalu muutused (tõus või langus)
Aeg-ajalt: vererõhu tõus, muutused seerumi lipiidide sisalduses, sealhulgas
hüpertriglütserideemia
Harv:
seerumi folaadisisalduse langus***

*
optiline neuriit võib viia osalise või täieliku nägemiskaotuseni

**
kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamine võib halvendada olemasolevat
sapipõiehaigust ning kiirendada eelnevalt sümptomiteta olnud naistel haiguse arenemist
*** seerumis folaadisisaldus võib langeda kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
kasutamise tagajärjel.

4.9
Üleannustamine

Suukaudsete kontratseptiivide üleannustamise sümptomite hulka täiskasvanutel ja lastel võivad
kuuluda iiveldus, oksendamine, rindade hellus, pearinglus, kõhuvalu, uimasus/kurnatus, naistel võib
esineda vereeritus.
Spetsiifiline antidoot puudub ja edasine üleannustamise ravi on vajadusel sümptomaatiline.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Hormonaalsed kontratseptiivid süsteemseks kasutamiseks,
levonorgestreel+etinüülöstradiool
ATC-kood G03AA07, .

Loette toime seisneb gonadotropiinide pärssimises. Kuigi selle toime peamine mehhanism on
ovulatsiooni pärssimine, on teisteks muutusteks ka emakakaela lima muutus (raskendab sperma
sisenemist emakasse) ja endomeetriumi muutused (raskendab viljastatud munaraku implantatsiooni).

Kombineeritud suukaudsed kontratseptiivid ei kaitse mitte ainult raseduse eest. Lisaks kõrvaltoimetele
(vt lõik 4.4) on neil preparaatidel tavaliselt mõned kasulikud lisatoimed, mis võivad olla abiks
kontratseptsioonimeetodi valimisel: menstruaaltsükli paranenud regulaarsus, vähenenud valu
vereerituse ajal, vähenenud verekaotus tsükli ajal. Seetõttu väheneb rauapuudusaneemia
esinemissagedus. On olemas andmeid, et suuremad kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
annused (50
µg etinüülöstradiooli) võivad vähendada rinnanäärme fibroadenoomide,
munasarjatsüstide, vaagna põletikuliste haiguste, ektoopiliste raseduste, endomeetriumi ja
munasarjavähi esinemissagedust. Ei ole teada, kas kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
väikesed annused toimivad samal moel.

5.2
Farmakokineetilised omadused

Levonorgestreel:
Levonorgestreel imendub seedetraktist kiirelt ja täielikult. Levonorgestreeli metabolism esmasel
maksapassaazil on minimaalne, ravim on peaaegu täielikult biosaadav pärast suukaudset manustamist
(100%). Pärast Loette üksikannuse manustamist saabub maksimaalne plasmakontsentratsioon 1...2
tunniga, püsikontsentratsioon saavutatakse 11 päevaga.
Seerumis on levonorgrestreel peaaegu täielikult seotud suguhormooni siduva globuliiniga (SHBG)
ning ainult väike osa sellest esineb vabal kujul. Levonorgestreel metaboliseerub täielikult 4-3-
oksorühma redutseerimise ning 2, 1 ja 16 positsioonide hüdroksüleerimise teel, millele järgneb
konjugeerimine.
Levonorgestreeli terminaalne eliminatsiooni poolväärtusaeg Loette`s on umbes 36±13 tundi.
Levonorgestreel ja tema metoboliidid, peamiselt glükoroniidid, erituvad rohkem uriiniga kui
väljaheitega.

Etinüülöstradiool:
Etinüülöstradiool imendub seedetraktist kiirelt ja täielikult. Etinüülöstradiool metaboliseeritakse
ulatuslikult esmasel maksapassaazil ning keskmine biosaadavus on umbes 40...60%, mis varieerub
suurel määral individuaalselt. Pärast Loette üksikannuse suukaudset manustamist saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon 1...2 tunniga, püsikontsentratsioon saavutatakse alates 6. päevast.
Etinüülöstradiool on tugevalt seotud seerumi albumiiniga (98%) ning indutseerib SHBG
kontsentratsiooni suurenemist seerumis. Etinüülöstradiool allub presüsteemsele konjugatsioonile ja

enterohepaatilisele ringele. Etinüülöstradiool metaboliseerub peamiselt aromaatse hüdroksüleerumise
kaudu tsütokroom P450 ensüümide poolt, kuid moodustub palju erinevaid hüdroksüleeritud ja
metüleeritud metaboliite, need esinevad vabade metaboliitidena ning konjugeerituna glükuroniidide ja
sulfaatidega.
Etinüülöstradiooli terminaalne poolväärtusaeg Loette`s on püsikontsentratsiooni tingimustes umbes 18
+ 5 tundi.

5.3
Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes on uuritud võimalikku riski inimesele nii mõlema komponendi, etinüülöstradiooli ja
levonorgestreeli, suhtes kui ka eraldi.

Süsteemse taluvuse uuringutes ei täheldatud pärast mitmekordset manustamist mingeid mõjusid, mis
viitaksid ootamatule ohule.

Uuringud ägeda toksilisuse suhtes mitmekordsete annustega ei viidanud ägedatele kõrvaltoimetele.

Pikaajalise korduva annuse toksilisuse uuringud võimaliku tumorigeense potentsiaali tuvastamiseks
terapeutiliste annuste kasutamisel inimestel ei näidanud selle olemasolu. Siiski tuleb meeles pidada, et
suguhormoonid võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ja tuumorite kasvu.

Etinüülöstradiooli embrüotoksilisuse ja teratogeensuse uuringud ning selle kombinatsiooni mõju
hindamine ema organismile, loote arengule, laktatsioonile ja järeltulija reproduktiivsusele, ei viidanud
mingite kõrvaltoimete riskile inimestel preparaadi ettenähtud kasutamisel. Rasestumise korral tuleb
koheselt lõpetada ravimi kasutamine.

In vitro ja in vivo uuringud etinüülöstradiooli ja levonorgestreeliga ei näidanud mingit mutageenset
potentsiaali.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Roosad tabletid (aktiivsed): mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, kaaliumpolakriliin,
magneesiumstearaat, polüetüleenglükool 1450, vaha E (montaglükoolvaha), hüdroksüpropüül
metüültselluloos, titaandioksiid (E171), sünteetiline punane raudoksiid (E172).

Valged tabletid (platseebo): mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, kaaliumpolakriliin,
magneesiumstearaat, polüetüleenglükool 1450, vaha E (montaglükoolvaha), hüdroksüpropüül
metüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E171).

6.2
Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3
Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4
Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25 °C.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/alumiiniumfooliumkattega blisterpakend

Iga blister sisaldab 21 roosat ja 7 valget õhukese polümeerikattega tabletti.
Loette pakend sisaldab 1 x 28 või 3 x 28 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Wyeth-Lederle Pharma GmbH
Storchengasse 1
A- 1150 Vienna
Austria


8. MÜÜGILOA
NUMBER

399602


9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

4. oktoober 2002/ 26.10.2007


10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV


Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2009