Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Jalra

ATC Kood: A10BH02
Toimeaine: vildagliptin
Tootja: Novartis Europharm Ltd

Artikli sisukord

Jalra

Jalra on ravim, mis sisaldab toimeainena vildagliptiini. Seda turustatakse tablettidena (50 mg).

Jalra