Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insulatard

ATC Kood: A10AC01
Toimeaine: insulin human
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

Insulatard

Insulatard on süstitavate insuliinisuspensioonide tootesari. Insulatardi turustatakse viaalides, ampullides (Penfill) ja eeltäidetud pensüstaldes.

Insulatard

Mis on Insulatard?

Insulatard on süstitavate insuliinisuspensioonide tootesari. Insulatardi turustatakse viaalides, ampullides (Penfill) ja eeltäidetud pensüstaldes (InnoLet, NovoLet ja FlexPen). Insulatard sisaldab toimeainena iniminsuliini (rDNA).

Milleks Insulatardi kasutatakse?

Insulatardi kasutatakse suhkurtõvega patsientidel.
Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Insulatardi kasutatakse?

Insulatardi manustatakse subkutaanse (nahaaluse) süstena enamasti reiepiirkonda. Kui sobib, siis võib ravimit süstida ka kõhuseina, tuharapiirkonda või deltalihase (õla) piirkonda. Patsiendi vere glükoosisisaldust tuleb regulaarselt kontrollida, et leida väikseim efektiivne annus. Insulatard on pikatoimeline insuliin, mida võib süstida üks või kaks korda ööpäevas koos lühitoimelise insuliiniga (söögiaegadel) või ilma selleta, vastavalt arsti soovitustele.

Kuidas Insulatard toimib?

Suhkurtõbi on haigus, kus organismis ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks piisavalt insuliini. Insulatard on asendusinsuliin, mis on identne kõhunäärmes tekkiva insuliiniga. Insulatardi toimeainet iniminsuliini (rDNA) valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil. Insuliini toodavad pärmirakud, millesse on lisatud insuliini teket võimaldav geen (DNA). Insulatard sisaldab protamiiniga segatud insuliini isofaaninsuliinina, mis imendub päeva kestel palju aeglasemalt ja muudab Insulatardi toimeaja seepärast pikemaks. Asendusinsuliin toimib samal viisil kui loomulikult tekkiv insuliin, aidates glükoosil siseneda verest rakkudesse. Vere glükoosisisalduse reguleerimise tulemusena vähenevad suhkurtõve sümptomid ja tüsistused.

Kuidas Insulatardi uuriti?

Insulatardi uuriti neljas kliinilises põhiuuringus, milles osales kokku 557 patsienti, sealhulgas kaks uuringut (81 patsienti) I tüüpi suhkurtõve korral, kui kõhunäärmes ei teki insuliini, ja kaks uuringut (467 patsienti) II tüüpi suhkurtõve korral, kui organism ei suuda insuliini tõhusalt kasutada. Enamikul patsientidel võrreldi Insulatardi teiste iniminsuliinide või insuliini analoogidega. Uuringutes mõõdeti vere glükoosisisaldust tühja kõhuga või teatud aine (glükoseerunud hemoglobiini, HbA1c)

Milles seisneb uuringute põhjal Insulatardi kasulikkus?

Insulatard põhjustas HbA1c taseme vähenemist, mis näitas, et organism reguleeris vere glükoosisisaldust sarnasel määral kui muu iniminsuliin. Insulatard oli efektiivne nii I kui ka II tüüpi suhkurtõve korral ning nii tavaliste süstalde kui ka eeltäidetud pensüstalde kasutamisel.

Millised on Insulatardiga kaasnevad riskid?

Nagu kõik insuliinid, võib Insulatard põhjustada hüpoglükeemiat (vere vähest glükoosisisaldust). Insulatardi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Insulatardi ei tohi kasutada inimesed, kes võivad olla ülitundlikud (allergilised) iniminsuliini (rDNA) või ravimi mis tahes muu koostisosa suhtes. Insulatardi annuseid võib olla vaja kohandada ka selle manustamisel koos mõne muu ravimiga, mis võib mõjutada vere glükoosisisaldust. Täielik loetelu on esitatud pakendi infolehel.

Miks Insulatard heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis otsusele, et Insulatardi kasulikkus suhkurtõve ravimisel ületab kaasnevad riskid. Insulatardile soovitati anda müügiluba.

Muu teave Insulatardi kohta

Euroopa Komisjon väljastas Insulatardi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele NovoNordisk A/S 7. oktoobril 2002. Müügiluba pikendati 7. oktoobril 2007.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2007.