Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

FluLaval

 

FluLaval

Üldnimetus: gripiviiruse vaktsiin ( süstitav ) ( in Floo Enz a VYE rus VAK seen )

Margitoote nimed: Afluria, Fluarix, FluLaval, Fluvirin, Fluzone

Mis on flulaval?

FluLaval kasutatakse selleks, et vältida nakatust, mis on põhjustatud gripiviirusega. Vaktsiini rekonstrueeritakse iga aasta, et takistada konkreetseid inaktiveeritud ( murtud ) gripi viiruse tüve, mida soovitavad rahvatervise ametnikud igal aastal.
FluLaval varustab teid viiruse väikese annusega, mis aitab kehale luua gripikindlust. See ei ravi infektsiooni, mis on juba organismis tekkinud.
FluLaval on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, 18-aastatel ja vanematel. FluLaval ei ole laste jaoks ettenähtud.

Tähtis informatsioon  FluLaval kohta

Grippi nakatamine on palju ohtlikum teie tervisele kui  FluLaval vaktsiini saamine. Gripp põhjustab tuhandeid inimeste surma igal aastal, ja sajasid tuhanded hospitalisatsiooni.
Gripiviirus ( tuntud kui "gripp" ) on raske haigus, mida põhjustab viirus. Gripiviirus võib heietada ühelt isikult teisele süljede väikeste tilkade kaudu, mis viskuvad õhku, kui nakatunud isik köhib või aevastab nohuga. Viirus võib ka edasi minna kokkupuutel esemetega, mida nakatunud isik puudutas, näiteks uksekäepide või muud pinnad.
Nagu kõik ravimid, FluLaval võib põhjustada kõrvaltoimeid, kuid tõsiste kõrvaltoimete tekkimise võimalik oht on väga väike.
Nagu iga vaktsiin FluLaval ei saa garanteerida kaitset igale inimesele. FluLaval ei takista haiguse tekkkimist, mis on linnugrippiga põhjustatud( "linnugripp" ).
Saate siiski saada vaktsiini, kui teil on külmetus või palavik. Juhul kui teil on kõva haigus palavikuga või mõni infektsiooni tüübiga, oodake kui teil paremini tuleb enne FluLaval tarvitamist.
Jälgige kõiki kõrvaltoimeid, mis on teil pärast FluLaval kasutamist. Kui te saate ka teist gripiviiruse vaktsiini tulevikus, peate jutustada oma arstile, kui esimenel korral  tekkisid mingid kõrvaltoimed.
Nagu iga vaktsiin FluLaval ei saa garanteerida kaitset igale inimesele. FluLaval ei takista haiguse tekkkimist, mis on linnugrippiga põhjustatud( "linnugripp" ).
Grippi nakatamine on palju ohtlikum teie tervisele kui  FluLaval vaktsiini saamine. Gripp põhjustab tuhandeid inimeste surma igal aastal, ja sajasid tuhanded hospitalisatsiooni. Nagu kõik ravimid, FluLaval võib põhjustada kõrvaltoimeid, kuid tõsiste kõrvaltoimete tekkimise võimalik oht on väga väike.

Enne FluLaval tarvitamist

Ärge tarvitage FluLaval kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon gripivaktsiini vastu, või kui teil on:

 • aktiivne või kontrollimata neuroloogiline häire ( nagu Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi, või epilepsia );
 • Guillain-Barr? sündroomi lugu ( eriti kui see oli 6 nädala jooksul pärast gripivaktsiini kasutamist ); või
 • kui te olete allergiline kana või munatoodete vastu.

Enne FluLaval tarvitamist, rääkige oma arstiga, kui te olete allergiline mõnede ravimite vastu, või kui teil on:

 • verejooks või vere hüübimise häire nagu näiteks hemofiilia või kerged verevalumid;
 • neuroloogiline häire või haigus, mis mõjutab aju ( või kui see oli reaktsioon eelmisele vaktsiinile );
 • allergia lateksi vastu;
 • nõrga immuunsüsteem põhjustatud haiguse, luuüdi transplantaadi, kindlate ravimite kasutamise või vähktõve ravimite saamisega; või
 • kui te võtate vere vedeldi nagu varfariin ( Coumadin ).

Saate siiski saada vaktsiini, kui teil on külmetus või palavik. Juhul kui teil on kõva haigus palavikuga või mõni infektsiooni tüübiga, oodake kui teil paremini tuleb enne FluLaval tarvitamist.
Vaktsiinid võivad olla kahjulikud on sündimata laste jaoks ja üldiselt ei tohiks anda rasele naisele. Siiski, kui ema ei vaktsineeritakse, see võib osutuda lapsele kahjulikumaks, kui ema nakatab grippi, mida FluLaval võiks vältida. Arst otsustab, kas te peate saama FluLaval vaktsiini või mitte, eriti kui teil on suur grippi nakatamise oht. Ei ole teada, kas gripiviiruse vaktsiin eritub rinnapiima ja kas see võib kahjustada imetavad last või mitte. Ärge kasutage ravimit ütlemata arstile kui toidate last rinnaga.
FluLaval ei tohi anda isikule noorem kui 18 aastat vana.

Kuidas FluLaval kasutatakse?

FluLaval on antud nagu süst lihasesse. Te saate seda süsti arsti kontoris või muus kliinikus.
Te peate saama gripivaktsiini igal aastal. Teie immuniteet läheb halvemaks 12 kuu jooksul pärast seda, kui olete saanud FluLaval vaktsiini.
FluLaval antakse tavaliselt oktoobris või novembris. Mõned inimesed võivad vajada vaktsiini  varem või hiljem. Järgige arsti juhiseid.
Teie arst võib soovitada ravida palaviku ja valu aspiriinivaba valuvaigistiga nagu acetaminophen ( Tylenol ) või ibuprofeen ( Motrin, Advil jt ) kui süst on tehtud järgmise 24 tunni jooksul. Järgige etiketil kirjutatud või arsti poolt antud juhiseid, kuidas palju seda ravimit võtta.
On väga oluline vältida palavikku kui teil on hoog nagu epilepsia.

Mis juhtub, kui unustan annuse?

Kuna gripi vaktsiinid tavaliselt antakse ainult üks kord aastas, siis tõenäoliselt teil ei pea olema  annustamise skeemi. Helistage oma arstile, kui te unustate süsti teha oktoobris või novembris.

Mis juhtub, kui unustan annuse?

FluLaval üleannustamine on ebatõenäoline.

Mida tuleks vältida enne või pärast FluLaval kasutamist?

Järgige arsti juhiseid toidu, jookide, tegevuste piirangute suhtes, pärast te tarvitate FluLaval.

FluLaval kõrvaltoimed

Gripiviiruse süstitav ( murtud viiruse ) vaktsiin ei põhjusta teid grippi haigestuma selle viirusega, mida see sisaldab. Siiski, teil võivad olla gripitaolised sümptomid igal gripi hooajal, mis võivad olla põhjustatud muude  gripiviiruse tüvedega.
Te ei tohi saada lisavaktsiini kui teil on olnud eluohtlik allergiline reaktsioon pärast esimest süsti tegemist. Jälgige kõiki kõrvaltoimeid, mis olete saanud pärast FluLaval tarvitamist. Kui te saate ka teist gripiviiruse vaktsiini tulevikus, peate jutustada oma arstile, kui esimenel korral  tekkisid mingid kõrvaltoimed. Pöörduge erakorralise arstiabi poole, kui teil on mõni neist tunnustest või tekib allergiline reaktsioon: nõgeslööve; hingamisraskus; näo, huulte, keele või kõri turse.
Helistage oma arstile, kui teil on mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • kõva  nõrkust või ebatavaline tunne käedes ja jalades ( võib esineda 2 kuni 4 nädalat pärast vaktsiini saamist );
 • kõrge palavik; või
 • ebatavaline verejooks.

Vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

 • madal palavik, külmavärinad;
 • punetus, verevalumid, valu, turse, või muhk kohas, kuhu vaktsiin süstiti;
 • peavalu, väsimuse tunne; või
 • liiges- või lihasvalu.

See ei ole täielik kõrvaltoimete nimekiri, võib esineda ka teisi. Rääkige oma arstiga kõikidest kõrvaltoimetest, mis tunduvad ebatavalisena võ isegi nendest, mis on eriti tüütu.

Milliseid teised ravimeid võiksid mõjutada FluLaval?

Enne FluLaval kasutamist, rääkige oma arstiga, kui te kasutate fenütoiini ( Dilantin ), teofülliin ( Respbid, SLO-Ost, Theodur, Uniphyl ) või vere vedeldi ( varfariin, Coumadin ).
Samuti öelge arstile, kui te hiljuti kasutasite  ravimeid, mis võivad nõrgestada immuunsüsteemi, sealhulgas:

 • oraalsed, nina, inhaleeritavad või süstitavad steroidsed ravimid;
 • psoriaasi ravimid, reumatoidartriidi või muu autoimmuunsete tervisehäired, näiteks azathioprine ( Imuran ), efalizumab ( Raptiva ), etanercept ( Enbrel ), leflunomide ( Arava ), ja teised; või
 • uimastid transplantaadi lahutamise ravimiseks või vältimiseks, nagu basiliksimab ( Simulect ), tsüklosporiin ( Sandimmune, Neoral, Gengraf ), muromonab-CD3 ( Orthoclone ) mükofenolaatmofetiil ( CellCept ), siroliimus ( Rapamune ) või takroliimus ( Prograf ).

See loetelu ei ole täielik, siin võib olla ka teisi uimasteid, mis võivad mõjutada FluLaval. Öelge arstile kõikidest ravimitest, mida te tarvitate. S.h. vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja uimastid, ettenähtud teiste arstide poolt. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist ilma teatamist sellest oma arstile.