Ciqorin - pehmekapsel (50mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L04AD01
Toimeaine: tsüklosporiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord