Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Buspirone

Üldnimetus: buspirone ( byoo SPYE rone )
Brändinimetused: BuSpar, BuSpar Dividose
Mis on buspirone
Buspirone on anti-rahutuse ravim, mis mõjutab teie peaajus asuvaid kemikaale, mis võivad mittebalanseeritudeks saada ja rahutust põhjustada.

 

Üldnimetus: buspirone ( byoo SPYE rone )

Brändinimetused: BuSpar, BuSpar Dividose

Mis on buspirone

Buspirone on anti-rahutuse ravim, mis mõjutab teie peaajus asuvaid kemikaale, mis võivad mittebalanseeritudeks saada ja rahutust põhjustada.
Buspironet kasutatakse rahutuse sümptoomide ravimiseks, nagu hirm, pingelisus, vihastus, peapöörituse tunne, südamepeksus ja mud teised füüsilised sümptoomid.
Buspirone võib kasutada ka teiseks eemärgiks, mis ei ole selle meditsiinijuhi sees.

Tähtis informatsioon buspirone kohta

Ärge kasutage seda ravimit, kui olete buspironi suhtes allergiline, või kui olete kasutanud MAO pidurdajat nagu isocarboxazid ( Marplan ), phenelzin ( Nardil ), rasagilin ( Azilect ), selegilin ( Eldepryl, Emsam ), või tranylcypromin ( Parnate ) eelmiste 14 päeva jooksul. Tähtsad, eluohtlikud kõrvalised effektid võivad ilmuda, kui te hakate buspironit kasutada enne, kui MAO pidurdaja läheb teie kehast välja. Buspirone võib põhjustada teie mõtlemisreaktsioonide nõrgendavaid kõrvaltoimeid. Olge tähelepanelikud kui te juhite autot või teete midagi, mis vajab teid olla ärganud ja valvas. Vältige alkoholi joomist.  See võib suurendada mõned buspironiga põhjustatud kõrvaltoimeid.
Greip ja greibimahl võivad buspironiga reageerida ning põhjustada potentsiaalselt ohtlikuid effekte. Arutage greibitoodete kasutamist oma arstiga. Ärge vähendage või suurendage greibitoodete hulga teie ratsioonis arstiga rääkimiseta.
Buspironet tavaliselt kasutatakse lühikese aja jooksul. Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 4 nädalat teie arsti soovituseta.

Mida ma pean arutama oma arstiga enne buspironi kasutamist?

Ärge kasutage seda ravimit, kui olete buspironi suhtes allergiline, või kui olete kasutanud MAO pidurdajat nagu isocarboxazid ( Marplan ), phenelzin ( Nardil ), rasagilin ( Azilect ), selegilin ( Eldepryl, Emsam ), või tranylcypromin ( Parnate ) eelmiste 14 päeva jooksul. Tähtsad, eluohtlikud kõrvaltoimed võivad ilmuda, kui te hakate buspironit kasutada enne, kui MAO pidurdaja läheb teie kehast välja.
Enne buspironi kasutamist öelge oma arstile kui teil on mõne ravimi suhtes allergia või teil on:

 • neeruhaigus; või
 • maksahaigus.

Kui teil on üks nendest seisunditest, te kas või ei saa buspirone kasutada, või vajate doseerimise reguleerimist või eratesteerimist ravimise jooksul.
FDA raseduse C kategooria. See ravim võib olla mittesündinud lapse jaoks ohtlik. Öelge oma arstile, kui olete rase või planeerite rasedust ravimise jooksul.Ei ole teatud, kas see ravim saabub rinnapiimasse või kas see võib imikut kahjustada. Ärge kasutage seda ravimit juhul, kui te ei öelnud oma arstile, et toidate oma last rinnaga. Ärge andke Brovanat alla 18-aastastele isikutele arsti soovituseta.

Kuidas ma pean buspirone kasutada?

Kasutage Bonivat täpselt nii, kuidas see on teile ette kirjutatud. Ärge kasutage ravimit suuremates annustes või kauem kui on arstiga soovitatud. Järgnege juhtimisi teie ravimi sildil.
Buspirone tavaliselt kasutatakse lühikese aja jooksul. Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 4 nädalat teie arsti soovituseta.
Te võite kasutada buspirone toiduga või toiduta, aga võtke seda ühel viisil iga kord.
Mõned buspirone tablettide vormid ( Buspar Dividose ) nõuavad purustamist enne kasutamist. Nendel tabletidel on spetsiaalne kriips selle purustamise kergendamiseks. Ärge kasutage tabletti, kui see on purustatud ebaõigesti ning tükk on liiga suur või väike. Jälgige oma arsti instruktsiooni tüki suuruse kohta.
Kui te kasutate buspironit teise rahutuse ravimi asemel, parem on aeglaselt teise ravimi doosi vähendada, kui ootamatult ravimi võtmist lõpetada. Mõned rahutuse ravimid võivad põhjustada tagasitõmbamise sümptoome kui te lõpetate nende kasutamist pärast pikka kasutamisaega.
Hoidke buspirone toatemperatuuril, kuivas ja jahedas kohas.

Mis juhtub, kui ma jätan doosi vahele?

Kasutage ravimit nii kiiresti kui see tuleb teile meelde. Kui see on peaaegu järgmise doosi aeg, jätke unustatud doos vahele ning oodake järgmise doosi planeeritud aega. Ärge kasutage lisaravimit, et unustatut doosi kompenseerida.

Mis juhtub kui ma võtan doosi üle?

Otsige ettenägematu juhu meditsiinilist abi korral, kui te arvate, et olete kasutanud liiga palju ravimit. Ülevõtmise sümptomid võivad olla nauseea, oksendus, peapööritus, uimasus, segane nägemine, ning kõhuvalu.

Mida ma pean vältima buspironet  kasutades?

Buspirone võib põhjustada  teie mõtlemisreaktsiooni nõrgendavaid kõrvaltoimeid. Olge tähelepanelikud kui te juhite autot või teete midagi, mis vajab teid olla ärganud ja valvas. Vältige alkoholi joomist.  See võib suurendada mõned buspironiga põhjustatud kõrvaltoimeid. Külmetuse või allergia ravimid, narkootiline valu ravim, magamisravim, lihaste lõdvendajad, ning haaramise ja depressiooni ravimid võivad suurendada buspironiga põhjustatud unisust. Öelge oma arstile, kui te kasutate neid ravimeid regulaarselt.
Greip ja greibimahl võivad buspironiga reageerida ning põhjustada potentsiaalselt ohtlikuid effekte. Arutage greibitoodete kasutamist oma arstiga. Ärge vähendage või suurendage greibitoodete hulga teie ratsioonis arstiga rääkimiseta.
Buspirone kõrvaltoimed
Vajate ettenägematu juhu meditsiinilist abi, kui teil on  mõni nendest allergilistest reaktsioonidest: täpid, raskenenud hingamine, näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Helistage oma arstile kui teil on mõni nendest tähtsadest kõrvaltoimetest:

 • mõtlematu tunne, nõrkus;
 • kiire või ebatasane südamelöök;
 • depresiivne meeleolu, ebatavalised mõtted või käitumine; või
 • kaotatud tasakaal või koordinatsioon.

Mitte nii tähtsad kõrvaltoimed võivad ilmuda, näiteks:

 • peapööritus, uimasus, segane nägemine;
 • rahutuse tunne;
 • nauseea, kõhuprobleemid;
 • magamisprobleemid ( insomnia ); või
 • kontsentreerimisprobleemid.

See ei ole kõrvaltoimete täielik nimekiri ning teised võivad ilmneda ka. Öelge oma arstile teistest ebatavalistest või tüütavatest kõrvaltoimetest.

Missugused teised ravimid võivad buspironele mõjuda?

Järgmised ravimid võivad buspironele mõjuda. Öelge oma arstile, kui te kasutade neid:

 1. Psühhiaatrilise korratuse ravimid nagu chlorpromazin ( Thorazine ), haloperidol ( Haldol ), mesoridazin ( Serentil ), pimozid ( Orap ), or thioridazin ( Mellaril );
 2. dexamethason ( Decadron, Hexadrol );
 3. erythromycin ( E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab, Erythrocin );
 4. itraconazol ( Sporanox ), ketoconazol ( Nizoral );
 5. ritonavir ( Norvir );
 6. rifampin ( Rifadin, Rimactane, Rifater );
 7. antibiootikud nagu capreomycin ( Capastat ), rifampin ( Rifadin, Rimactane, Rifater ), vancomycin ( Vancocin, Vancoled );
 8. kaltsiumi kanali blokeerija nagu diltiazem ( Tiazac, Cartia, Cardizem ) või verapamil ( Calan, Covera, Isoptin, Verelan ); või
 9. haaramise ravim nagu carbamazepin ( Carbatrol, Tegretol ), phenytoin ( Dilantin ), phenobarbital ( Luminal, Solfoton ).

Mõned teised ravimid võivad buspironele mõjuda. Öelge oma arstile kõikidest retseptidest ja ravimitest, mida te kasutate ( sh vitamiinid, mineraalid, herbaalsed tooted ning teiste arstidega välja kirjutatud ravimid ). Ärge alustage uue ravimi kasutamist enne oma arsti soovitust.