Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Banzel

 

Banzel

Üldine nimetus: rufinamide

Ravimi nimetus: Banzel

Mis on Banzel?

Banzel on anti-epileptic ravim, mida nimetatakse ka anticonvulsant´iks.
Banzel´i kasutatakse koos teiste ravimitega, et ravida lapsi, kellel on Lennox-Gastaut syndrome – lapsepõlve epilepsia tõsine vorm , mis muuhulgas põhjustab arengu- ja käitumisprobleeme.
Banzel´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui siin infolehes kirjas.

Tähtis informatsioon Banzel´i kohta

Te ei peaks kasutama Banzel´i, kui olete allergiline rufinamide´ile või kui Teil on genetic heart rhythm disorder called "Short QT syndrome."
Teatud haigusseisundite esinemise korral võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste, et seda ravimit ohutult kasutada. Enne Banzel´i kasutamist rääkige oma arstile, kui Teil esineb maksahaigus, neeruhaigus või kui olete dialüüsil.
Selle ravimi kasutamise ajal võivad Teil tekkida enesetapu mõtted. Teie arst peab teid regulaarselt kontrollima. Ärge jätke ühtegi arstivisiiti vahele.
Võtke Banzel´i koos toiduga.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui Teil tekivad uued sümptomid või olemasolevad süvenevad, nagu näiteks: meeleolu- või käitumismuutused, depressioon, ängistus, või kui tunnete ärevust, vaenulikkust, rahutust, hüperaktiivsust ( vaimselt või füüsiliselt ), tekivad enesetapu mõtted või soov end vigastada.
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ootamatult, ilma oma arstiga esmalt konsulteerimata, isegi siis, kui tunnete end paremini. Teie haigushood võivad suureneda, kui lõpetate Banzel´i kasutamise ootamatult. Te peate raviannuseid vähendama järk-järgult, enne kui lõpetate ravimi kasutamise lõplikult.
Võtke ühendust oma arstiga, kui Teie haigushood süvenenvad või sagenevad Banzel´i kasutamise ajal.

Mida peaks teadma enne Banzel´i kasutamist?

Te ei peaks kasutama Banzel´i, kui olete allergiline rufinamide´ile või kui Teil on genetic heart rhythm disorder called "Short QT syndrome."
Teatud haigusseisundite esinemise korral võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste, et seda ravimit ohutult kasutada. Enne Banzel´i kasutamist rääkige oma arstile, kui Teil esineb:

 • maksahaigus;
 • neeruhaigus; või
 • kui olete dialüüsil.

Selle ravimi kasutamise ajal võivad Teil tekkida enesetapu mõtted. Rääkige oma arstile, kui Teil tekib või süveneb depressioon, tekivad enesetapu mõtted ravikuuri esimestel kuudel või siis, kui Teie raviannuse suurust muudetakse.
Teie pere või teised hooldajad peaksid valmis olema muutusteks Teie meeleolus või sümptomites. Teie arst peab teid regulaarselt kontrollima. Ärge jätke ühtegi arstivisiiti vahele.
FDA raseduse kategooria C. Ei ole teada, kas see ravim on lootele ohtlik. Enne Banzel´i kasutamist, teavige oma arsti, kui olete rase või planeerite rasestuda ravikuuri ajal. Banzel võib vähendada hormonaalsete rasestusvastaste vahendite toimet. Küsige oma arstilt mittehormonaalsete rasestusvastaste vahendite ( nagu näiteks kondoom, diaphragm, spermicide ) kasutamise kohta, et vältida rasestumist Banzel´i kasutamise ajal. Rufinamide võib erituda rinnapiima ja ohustada imetatavat last. Enne ravimi kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga. Banzel´it ei tohiks kasutada alla 4-aastased lapsed.

Kuidas Banzel´i kasutada?

Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
Teie arst võib aeg-ajalt Teie raviannust muuta, et saada parimaid tulemusi sellest ravimist.
Võtke Banzel´i koos toiduga.
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ootamatult, ilma oma arstiga esmalt konsulteerimata, isegi siis, kui tunnete end paremini. Teie haigushood võivad suureneda, kui lõpetate Banzel´i kasutamise ootamatult. Te peate raviannuseid vähendama järk-järgult, enne kui lõpetate ravimi kasutamise lõplikult.
Võtke ühendust oma arstiga, kui Teie haigushood süvenenvad või sagenevad Banzel´i kasutamise ajal.
Igaks juhuks kandke alati kaasas ID-kaarti või medical alert bracelet´i, kus on kirjas, et Teil esinevad haigushood. Iga arst, hambaarst või kiirabi arst, kes teid ravib, peaks teadma, et kasutate haigushoogude vastu ravimit.
Parima tulemuse saamiseks on tähtis kasutada Banzel´i regulaarselt. Palun laske oma arstil kordusretsept välja kirjutada enne, kui olete olemasoleva ravimi lõpuni kasutanud.
Säilitage Banzel´i toatemperatuuril, eemal niiskusest ja kuumusest. Hoidke pudelit kindlalt suletuna, kui te seda parasjagu ei kasuta.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiiniosakonnaga. Banzel´i üleannustamise sümptomid ei ole teada.

Mida peaks vältima Banzel´i kasutamise ajal?

Vältige alkoholi tarbimist. See võib suurendada mõningaid Banzel´i kõrvaltoimeid. Rufinamide võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie nägemist või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab tähelepanu ja selget nägemist.
Banzel´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); palavik; paistes näärmed; painful sores silmades, suus või nende ümbruses; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Pöörduge koheselt oma arsti poole, kui Teil tekivad uued või süvenevad sümptomid, nagu: meeleolu- või käitumismuutused, depressioon, ängistus, paanika või kui tunnete hüperaktiivsust, talkative, rahutust, ärevust, agressiivsust, viha, impulsiivsust, tekivad mõtted enesetapust või enda vigastamisest.
Pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • palavik koos nahalööbega;
 • raskus kõndida;
 • tasakaalu või kordinatsiooni kaotus;
 • paistes näärmed, kahvatu nahk, verevalumid või veritsus tekib kergesti;
 • iiveldus, valu ülakõhus, kollatõbi ( naha või silmade kollasus );
 • tõsine kipitus, tuimus, valu, lihasnõrkus;
 • alaselja valu, veri uriinis, urineerite vähem, kui tavaliselt;
 • haigushoogude süvenemine.

Vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • pearinglus, unisus, väsimustunne;
 • tasakaalu või kordinatsiooni kaotus;
 • oksendamine;
 • söögiisu suurenemine või vähenemine;
 • kinnine nina, kurguvalu;
 • peavalu;
 • nägemisprobleemid ( hägune vaade ).

See ei ole täielik kõrvaltoimete nimekiri ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Koostoime teiste ravimitega?

Enne Banzel´i kasutamist, rääkige oma arstile kõigist teistest haigushoogude vastastest ravimitest, mida kasutate, eriti aga:

 1. carbamazepine ( Carbatrol, Tegretol );
 2. phenobarbital ( Luminal, Solfoton );
 3. phenytoin ( Dilantin ); või
 4. valproic acid ( Depakene ).

See nimekiri ei ole täielik ja teised ravimid võivad Banzel´i mõjutada. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.